romea - logo
28. září 2021 (úterý)
svátek má Václav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Slovensko: Zástupci občanské společnosti zpochybňují údaje v Atlase romských komunit!

15.4.2021 17:30
Ábel Ravasz (zcela vpravo) (FOTO: Oficiální Facebooková stránka Abéla Ravasze)
Ábel Ravasz (zcela vpravo) (FOTO: Oficiální Facebooková stránka Abéla Ravasze)

Atlas romských komunit 2019, jehož autorem je bývalý zplnomocněnec pro romskou komunitu Ábel Ravasz, vyvolal u velké části občanských aktivistů i nevládních organizací odpor. Dle jejich vyjádření publikace „není v souladu se zájmy a potřebami“ Romů.

V otevřeném dopise zpochybňují oprávnění autora knihy nakládat s údaji, které v terénu získal stát a žádají prošetření okolností vzniku publikace a zda nedošlo k porušení autorských práv. Autoři dopisu navíc uvádí, že došlo ke zveřejnění citlivých informací.

Plné znění výzvy občanských aktivistů, aktivistů a nevládních organizací k Atlasu romských komunit 2019

Před několika dny byl vydán Atlas romských komunit 2019, jehož autory jsou bývalý zplnomocněnec vlády SR pro romskou komunitu a v současnosti stále aktivní politik Ábel Ravasz, Ľuboš Kovács a Filip Markovič. Publikace je volně dostupná na webových stránkách Institutu Mateje Bela a komerčně ji vydává VEDA SAV.

Vzhledem k nejasnostem provázejícím vydání zmíněné publikace si dovolujeme veřejně vyzvat úřadující zplnomocněnkyni vlády SR pro romské komunity Andreu Bučkovou a příslušné státní orgány, aby bezodkladně prošetřili, zda nedošlo ze strany soukromých osob k zneužití předcházejícího úředního postavení. Dále je nutné prošetřit, zda nedošlo k odcizení a k neoprávněnému nakládání s údaji, jejichž sběr byl hrazen z veřejných zdrojů. Ve veřejném zájmu je také, aby příslušné orgány objektivně prošetřili, zda nedošlo ze strany autorů publikace k porušení autorských práv.

Jsme přesvědčení, že publikace publikace Atlas romských komunit 2019, jejímž autorem je Ábel Ravasz a kolektiv, není v souladu se zájmy a potřebami Romů a Romek na Slovensku. A to z několika důležitých argumentů:

1. Atlas by měl být východiskem pro formování veřejných politik tak, aby pomohl lidem se vymanit z chudoby. Jeho komerční prodej není v souladu s tímto záměrem, neboť příslušný instituce mají k němu přístup prostřednictvím Úřadu zplnomocněnkyně vlády SR pro romské komunity. Jelikož j je založený na připsané etnicitě (tzn. Nezískává informace od Romů, ale od zaměstnanců obecních úřadů, které na základě svého odhadu určují, kteří z obyvatel jsou Romové), měl by obsahovat nezbytný rozsah informací o marginalizovaných komunitách. Nestalo se tak a část údajů považujeme za velmi citlivé, například proto, že na jejich základě je možné identifikovat konkrétní osoby. Jde například o informace romských poslancích v konkrétních samosprávách nebo o romské pracovníky sociálního podniku.

2. Publikace obsahuje informace o celkovém počtu Romů v obcích a městech, včetně těch, kteří nežijí v marginalizovaných komunitách, ale jsou integrováni mezi majoritou a nepotřebují cílenou pomoc při začlenění do společnosti. Atlas také započítává Romy, kteří odmítají, aby jim byla připisována etnická poslušnost druhou stranou. Sčítání obyvatelstva je přeci u nás prováděné na základě dobrovolné sebeidentifikace a je ve výhradní kompetenci Statistického úřadu SR pod právní a odbornou garancí státu.

3. Údaje o celkovém procentuálním podílu Romů žijících integrovaně mezi majoritní populací jsou v uvedené publikaci výrazně nižší než v předchozích Atlasech publikovaných v letech 2004 a 2014, přitom není možné, aby k takto výraznému posunu došlo přirozeným vývojem v průběhu pěti let od vydání předchozího Atlasu. Naše pochybnosti vyvolávají i odhadované počty integrovaných Romů v některých městech a městských částech. To, že jsou sporné, ukazuje porovnání s databází z toho stejného zjišťování zveřejněné na stránkách Úřadu zplnomocněnkyně pro romské komunity, ale především z našich zkušeností. Ty lokality známe, žijeme v nich a víme, že počty jejich obyvatel v Atlase Abela Ravasze a kolektivu nejsou pravdivé. Proto tuto publikaci nepovažujeme za důvěryhodný zdroj informací.

Souhlasíme, aby údaje o marginalizovaných romských komunitách byly veřejně přístupné, ale jen za předpokladu, že celý proces jejich zpracovávání, interpretace a uveřejnění budou transparentní, odborné a eticky nezpochybnitelné a budou obhajovat veřejný zájem. Atlas romských komunit 2019, který byl vydaný Ábelom Ravaszom a kolektivem tyto základní kritéria nesplňuje.

Proto žádáme Ábela Ravasza a kolektiv, aby svoji verzi Atlasu stáhnul z internetové stránky Institutu Mateje Bela. Žádáme vydavatelstvo VEDA SAV, aby zvážilo komerční prodej publikace.

Zástupcům médií a odborné veřejnosti doporučujeme, aby z uvedené publikace necitovali a nevyužívali ji jako zdroj informací o romských komunitách.

 • Mgr. Vladimír Rafael, PhD., eduRoma
 • Mgr. Zuzana Havírová, Rómske advokačné a výskumné stredisko
 • Doc. Jurina Rusnáková, PhD., Ústav romologických štúdií UKF v Nitre
 • Mgr. Agnes Horváthová, občianska aktivistka
 • Ing. Ingrid Kosová, PhD., zriaďovateľka a manažérka školských zariadení, predsedníčka Quo Vadis
 • Agáta Duchoňová, rómska aktivistka
 • Mgr. Beáta Danišová, PhD., sociálna pedagogička
 • Mgr. Edita Rigová, výskumníčka
 • Mgr. Branislav Oláh, novinár a sociálny pracovník
 • František Žiga, starosta obce Bystrany
 • Tivadár Berki, starosta obce Nitra nad Ipľom
 • Marcel Šaňa, starosta Luník IX.
 • Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce Ostrovany
 • Ing. Miroslav Mikeľ, starosta obce Ďurďoš
 • Mgr. Gabriela Gáborová, starostka obce Vtáčkovce
Přečteno: 718x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Romové, Slovensko, Osada, Romské osadyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo