romea - logo
12. srpna 2022 (pátek)
svátek má Klára

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

V Bratislavě se konal třetí ročník Akademie romských studií

7.12.2017 13:15
V prostorách Ústavu etnologie SAV v Bratislavě se ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2017  uskutečnil třetí ročník Akademie romských studií.
V prostorách Ústavu etnologie SAV v Bratislavě se ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2017 uskutečnil třetí ročník Akademie romských studií.

Ústav etnologie SAV ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv uspořádal letos již potřetí Akademii romských studií. Akce se uskutečnila ve dnech 29. 11 - 1. 12. 2017 v prostorách Ústavu etnologie SAV v Bratislavě. Skládala se ze série přednášek pro veřejnost a kurzu romského jazyka. I III. ročník akce byl zaměřen na prezentace nejaktuálnějších výzkumů a jejich výsledků z oblasti romských studií na Slovensku a v Čechách a zároveň pokračoval pravidelný kurz romštiny pro veřejnost.

První den Akademie (29. listopad) byl již tradičně věnován přednáškám odborníků ze Slovenska a Čech, kteří své výzkumy zaměřují na výzkum romistických témat. Akademii otevřela ředitelka UET SAV Tatiana Podolinská, která přiblížila záměr akce a také Dominika Dudášová z Odboru ochrany základních práv a svobod z Kanceláře veřejného ochránce práv. Její prezentace sestávala z přiblížení aktivit Veřejné ochránkyně práv, které se týkají Romů, například výzkum a správa z oblasti neoprávněného zařazování romských dětí do speciálních škol, výzkum o přístupu k pitné vodě v romských osídleních, či intervence a zprávy z kauz policejního násilí vůči Romům na Slovensku.

Po zahájení akademie měl první přednášku Daniel Škobla z Ústavu etnologie SAV a Institutu pro výzkum práce a rodiny, který se z perspektivy kritické sociologie zaměřil na prezentaci jeho dlouhodobých výzkumů dostupnosti základní infrastruktury v romských osadách na Slovensku a dopad projektů budování infrastruktury. Ve svém příspěvku, na příkladech přístupu k pitné vodě konstatoval, že v mnoha obcích na Slovensku, snaha a ochota budovat funkční infrastrukturu v lokalitách, kde žijí marginalizovaní Romové, závisí na lokálních mocenských strukturách a navzdory dostupnosti projektů, mnohé obecní samosprávy nemají zájem o dobudování chybějící infrastruktury v osadách. První prezentace tak přirozeně navázala na příspěvek Dominiky Dudášová a vyvolala živou diskusi v publiku. Ve druhé přednášce Daniela Fiľakovská Bobáková a Andrej Belák z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy navázaly na loňskou přednášku svých kolegů a zaměřili se na pozici Romů v zdravotním systému na Slovensku. Představili tak nastavení slovenského zdravotního systému a bariéry (vnitřní i vnější), které Romové v přístupu ke zdravotní péči pociťují. Tato prezentace byla zajímavá tím, že se nezaměřila jen na "romskou perspektivu", ale i na vnímání poskytovatele zdravotní péče a jejich pohled na potíže při práci s Romy z vyloučených lokalit. V závěru představili i úspěšný participativní model intervencí v oblasti zdravotní péče pro marginalizované romské komunity, který v současnosti realizuje příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, Zdravé regiony. Historička Lucia Segľová z Ústavu romských studií Prešovské univerzity a z Muzea romské kultury v Martině představila výsledky svého archivního výzkumu Romů v Turci. Zaměřila se hlavně na demografický vývoj Romů v Turci s ohledem na realizaci protiromských zákonů z třicátých a čtyřicátých let a na příkladu lokální historie tří obcí poukázala na dopady přesídlování osad na život Romů. Zdůraznila, že Romové v daném období nebyli jen pasivním objektem rasistických manipulací ze strany lokálních autorit a fašistické vlády Slovenského státu, ale na základě archivních materiálů zdokumentovala, že v několika případech se mnozí Romové aktivně bránili, častokrát využívali i existující legislativu a pomoc právníků. Na závěr konferenční části Akademie, Pavel Kubaník ze Semináře romistiky Katedry středoevropských studií na Univerzitě Karlově v Praze, se z pohledu sociolingvistiky zaměřil na proces osvojování si slovenštiny romských dětí v předškolním věku. Na základě svého dlouhodobého výzkumu zdokumentoval významný vliv dětských skupin na učení a osvojování si slovenštiny, například pomocí dětské rolové hry "Hra na knížky". Jeho přednáška tak představovala cenný příspěvek do diskuse o vzdělávání romských dětí i v kontextu jejich zařazování do speciálních škol, a ohledem na početnost romské národnostní menšiny na Slovensku, absolutně nedostatečné využívání romštiny na základních školách.

Následující dva dny (30. 11 a 1. 12) se konal intenzivní kurz romského jazyka pro předem registrované účastníky. Byl určen začátečníkům se zájmem o nabytí znalosti základů romského jazyka, který je jedním z klíčových předpokladů pro hlubší porozumění Romů. O náplň a vedení kurzu se postaral Pavel Kubaník spolu s Jarmilou Vaňovou, známou novinářkou a romskou aktivistkou. Oba dny kurzu byly naplněné různými aktivitami spojenými s výukou tzv. východoslovenského dialektu romského jazyka (kterým hovoří většina Romů žijících na Slovensku). Lektorský tandem jednak seznámil účastníky se základními principy gramatiky a slovní zásobou romštiny, ale představili i reálie romského života, kultury a tradic. Díky tomu již v první den kurzu byli všichni studenti schopni říci nejen něco o sobě, ale i o své rodině a domácnosti a zároveň lépe pochopili kontext života Romů na Slovensku.

Die, Ústav etnológie SAV
Přečteno: 1094x
 

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, Romistika, Romský jazyk, SlovenskoHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo