romea - logo
28. června 2022 (úterý)
svátek má Lubomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Věra Jourová: Za posledních deset let jsme neudělali dost na podporu Romů. Komise spouští nový desetiletý plán

7.10.2020 13:34
Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za hodnoty a transparentnost, a Helena Dalli, evropská komisařka pro rovnost, uspořádali 7. 10. 2020 tiskovou konferenci o strategickém rámci EU pro Romy na období 2020–2030. (FOTO: Evropská komise)
Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za hodnoty a transparentnost, a Helena Dalli, evropská komisařka pro rovnost, uspořádali 7. 10. 2020 tiskovou konferenci o strategickém rámci EU pro Romy na období 2020–2030. (FOTO: Evropská komise)

Evropská komise přijala nový desetiletý plán zahrnující návrh doporučení Rady EU na podporu Romů v EU. Podle komise je třeba se zaměřit na sedm klíčových oblastí: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči, a bydlení.

Pro každou oblast vytyčila Komise nové cíle a vydala doporučení členským státům ohledně toho, jak jich dosáhnout. Cíle a doporučení poslouží jako důležité nástroje, pomocí nichž bude možné měřit dosažený pokrok a zajistit, aby EU zlepšila poskytování nezbytné podpory, kterou stále mnoho Romů žijících v EU potřebuje.

"Jednoduše řečeno, za posledních deset let jsme neudělali dost na podporu našich romských spoluobčanů. To je neomluvitelné. Mnozí Romové jsou nadále vystaveni diskriminaci a rasismu. To nelze akceptovat. Dnes navazujeme na úsilí o nápravu této situace s jasnými cíli a obnoveným závazkem dosáhnout v příštím desetiletí skutečné změny," uvedla místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

 "Má-li se Evropská unie stát skutečnou Unií rovnosti, musíme zajistit pro miliony Romů rovné zacházení, sociální začlenění a možnost účasti na sociálním a politickém životě bez výjimky. Očekáváme, že díky cílům, které jsme dnes vytyčili ve strategickém rámci, dosáhneme do roku 2030 skutečného pokroku v budování takové Evropy, která bude Romy přijímat jako nedílnou součást své rozmanitosti, Evropy, v níž se budou Romové podílet na naší společnosti a kde budou všichni moci přispívat k politickému, sociálnímu a hospodářskému životu v EU a mít z něho prospěch," dodala komisařka pro rovnost Helena Dalliová.

VIDEO

Cílem je dosáhnout úplné rovnosti, a proto Komise navrhla minimální cíle pro rok 2030, přičemž vycházela z pokroku dosaženého v předchozím rámci. Jde mimo jiné o to:

  • alespoň o polovinu snížit procento Romů, kteří byli vystaveni diskriminaci;
  • zdvojnásobit procento Romů, kteří svoji zkušenost s diskriminací ohlásí;
  • alespoň o polovinu snížit mezeru chudoby mezi Romy a obecnou populací;
  • alespoň o polovinu snížit rozdíl v účasti na předškolním vzdělávání;
  • alespoň o polovinu snížit podíl romských dětí, které navštěvují segregované základní školy v členských státech s významnou romskou populací;
  • alespoň o polovinu snížit rozdíly v zaměstnanosti a rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů;
  • alespoň o polovinu snížit rozdíly ve střední délce života;
  • alespoň o třetinu snížit rozdíly, pokud jde o deprivaci v oblasti bydlení;
  • zajistit, aby alespoň 95 % Romů mělo přístup k vodě z vodovodu.

Máme-li těchto cílů dosáhnout, je podle Komise důležité, aby členské státy zavedly správné politiky. Komise poskytuje členským státům pokyny a stanovila seznam opatření, která mají přijmout, aby se pokrok na poli rovnosti, začleňování a účasti Romů urychlil. Jedná se například o rozvoj systémů podpory romských obětí diskriminace, osvětové kampaně ve školách, podporu finanční gramotnosti, podporu zaměstnávání Romů ve veřejných institucích a zlepšení přístupu romských žen ke kvalitním lékařským prohlídkám, screeningu a plánovanému rodičovství.

Komise vyzvala členské státy, aby do září 2021 předložily vnitrostátní strategie a každé dva roky podávaly zprávu o jejich provádění. Komise bude sledovat pokrok při plnění cílů pro rok 2030, přičemž bude vycházet z údajů z průzkumů prováděných Agenturou Evropské unie pro základní práva a z příspěvků ze strany občanské společnosti. V polovině období bude rovněž provedeno důkladné celkové hodnocení nového desetiletého plánu.

Nový strategický rámec EU pro Romy je prvním přímým příspěvkem k provádění akčního plánu EU proti rasismu na období 2020–2025 a součástí závazku předsedkyně Ursuly von der Leyenové pro „Unii rovnosti“.

Nový strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů vychází z rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020. Navazuje na práci Komise v jiných oblastech, včetně nedávno přijatého akčního plánu EU proti rasismu na období 2020–2025, strategie v oblasti práv obětí a strategie pro rovnost žen a mužů.

Za mnoho oblastí politiky spojených se zlepšováním situace na poli rovnosti, začleňování a účasti Romů v první řadě odpovídají členské státy. EU však hraje důležitou úlohu při poskytování politického vedení, koordinaci opatření členských států, sledování provádění a pokroku, poskytování podpory prostřednictvím fondů EU a při podpoře výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Přečteno: 2171x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Věra Jourová, Evropa, Evropská komise, RomovéHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo