romea - logo
18. května 2022 (středa)
svátek má Nataša

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

William Bila: Můžeme přestat s dehumanizováním Romů ve Francii?

10.4.2019 11:23
William Bila
William Bila

Zpravodajský server Romea.cz otevírá u příležitosti Mezinárodního dne Romů své stránky francouzské asociaci La Voix des Rroms (Hlas Romů). William Bila, současný prezident této antirasistické organizace založené v roce 2005, je pobouřen osudem romských obyvatel ve francouzské společnosti, obzvláště poté, kdy se na sociálních sítích objevily dezinformace a pomluvy, že Romové unášejí děti. Dehumanizace v rukách médií a politiků přispívá k normalizaci anticiganismu: zla je mnoho. Avšak řešení existují.

William Bila: Můžeme přestat odlidšťovat Romy ve Francii?

Nejzranitelnější členové romské komunity (žijící v nejistém bydlení) prožívají od 16. března na pařížském předměstí doslova terorizování. Dezinformace o unášení dětí, která se poprvé objevila na sociálních sítích, způsobila řadu útoků na tyto lidi. K dnešnímu dni La Voix des Rroms a jeho partneři identifikovali 38 útoků: útoky a napadeni na ulici, výhrůžky smrtí, výstřely v blízkosti obytných prostorů, žhářství atd. Počet útoků vyvrcholil mezi 25. a 26. březnem.

V současné době se intenzita násilí snížila, ale hrozba je všudypřítomná a hrůza, s níž tito děti, ženy a muži musejí žít, se nerozptýlila. Dezinformace po sociálních médiích běží dále, mimo kontrolu. Poslední útok přišel v pátek 5. dubna. I když se snažíme spolupracovat s našimi partnery a spojenci na ochraně lidí v nouzi, někteří z nás, naši přátelé nebo příbuzní, jsou tímto násilím přímo postiženi.

Celkově orgány veřejné správy doposud dostatečně reagovaly na poptávku po naléhavé policejní ochraně, tento incident se tomu ale vymyká: policejní důstojníci v civilu vstoupili do romské oblasti v Bondy v noci a volali rasistické urážky a následné žádostí o ochranu osob ohrožených uprostřed noci byly odmítnuty.

Stupeň pregenocidního odlidštění

Rádi bychom vyjádřili úctu místním sdružením, která zaujala silná a rychlá opatření v oblasti osobní ochrany a prokázala solidaritu jak na předměstí Saint-Denis, Ivry nebo Stains, tak jednotlivcům i kolektivům. Sdružení tak reagovala na naši výzvu na antirasistický odpor prostřednictvím laskavé pomoci lidem, kteří jsou přímo ohroženi a kteří jsou jejich sousedy.

V této fázi se La Voix des Rroms podílel na podání dvou občanskoprávních žalob na pachatele. Jediným rozhodnutím, které soud dosud vydal, je trest odnětí svobody ve výši 18 měsíců ve věcech jednoho z nich.

Všechny tyto kroky jsou stále velmi nedostatečné. Děti, ženy a muži mají pořád hrůzné představy a jejich trauma bude mít na jejich životy trvalé následky. Děti masivně opouštěly školy, na které je pro francouzské Romy dost obtížné se dostat i „v normálních časech“, a většina žen a mužů se neodvažuje chodit do práce či jít na nákup.

Během své každodenní činnosti La Voix des Rroms vede workshopy zaměřené na prevenci genocidy, pomocí vzdělávacích nástrojů vytvořených Radou Evropy. Ráno 26. března nás vy\strašil pocit přechodu od pouhého cvičení k realitě. Odkud pochází nebezpečí? Kolik obětí máme? Kde je můj bratr, sestra, můj otec? Kde jsou naši přátelé? Kdo jsou naši spojenci?

Míru dehumanizace, dosažené během této epizody u romských komunit, pociťujeme jako pregenocidní (směřující ke genocidě). Když naši lidskost a základní důstojnost mohou tak snadno ignorovat pachatelé i tišší přihlížející, pak naše společnost učinila definitivní psychologický krok směrem ke snadnějšímu páchání zločinů proti lidskosti. Je to zub v mechanismu genocidy. Totéž se dělo během vraždění Židů a Romů během druhé světové války, muslimů během bosenské války a Jezídů během probíhajícího syrského konfliktu.

Opakovaná nepřítomnost empatie v médiích

Tento proces dehumanizace vedl k násilným činům v určitém segmentu obyvatelstva, ale chceme upozornit i na mediální postupy novinářů, komentátorů i politiků, které ukazují na strukturální nepřítomnost empatie vůči těm, kteří byli napadeni. Například, v “Grand Décryptage” (LCI 27. Března) vysílali své představy o údajných zločinech spáchaných jednotlivými Romy a Travelery. Jedna z našich mluvčích, Anina Ciuciu, která přišla na toto vysílání, aby veřejně vyzvala ke zklidnění situace, byla místo toho požádána, aby na tato obvinění reagovala veřejně.

Stéphane Raffali (socialistická strana), starosta Ris-Orangis, svévolně rozhodl o vystěhování slumu, když se den před tím děti, které tam žijí, samy fotografovali s nápisem: "Jsme lidé". Benjamin Griveaux, mluvčí vlády, během svých prohlášení o událostech neměl vůči obětem žádná skutečná slova soucitu nebo shovívavosti, i když by tato slova byla na místě.

Současné události jsou velkolepým a obzvláště nebezpečným důsledkem normalizace anticiganismu ve francouzské společnosti: žena se může urážet a ohrožovat, když je vnímaná jako „Romka“; ex-premiér Manuel Valls prosadil v roce 2013 pasáž zákona, umožňující používat v souvislosti s Romy hanlivé a zavádějící výrazy typu „… jejich způsob života v konfrontaci…“. Na tento institucionální rasistický projev, vyjádřený státním úředníkem, podala naše asociace roku 2016 trestní stíhání, které projednává Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

V květnu 2015, během regionálních voleb, Valérie Pécresse, která se od té doby stala prezidentem regionu Île-de-France, je natáčena ve zbytcích chudinské čtvrti jak s koštětem v ruce prohlašuje: „Chápejte, chceme čistou oblast.“ Vzhledem k nadcházejícím volbám (evropským, obecním) bude La Voix des Rroms obzvláště ostražitý k volební instrumentalizaci anticiganismu a bude vyzývat k nápravě úřady i v těch nejsilnějších zemích, pokud to bude nutné.

Ve sledu světových zpráv, které následovaly po masakru 22 lidí v Indii, na základě pověsti o únosu dětí v bílé dodávce v létě 2018, islamofobního zabíjení na Novém Zélandu, kde vrah zabil 50 lidí, a jeho živé vysílání na Facebooku po dobu 17 minut 15. března, stejně jako anticiganistické útoky v Ile-de-France, které začaly o den později, by si příslušné orgány měly uvědomit, že mají povinnost přimět sociální sítě, aby převzaly odpovědnost za své činy: Facebook , Twitter, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Youtube atd.

Kéž by Francie následovala příklad Německa

Proto kromě trestního stíhání jednotlivců, kteří podněcovali nenávist a vyzývali k vraždám na sociálních sítích, zahájíme občanskoprávní řízení proti těmto platformám s tím, že povzbudíme soudní systém, aby prozkoumal hypotézu, kterou zde formulujeme: možnost organizování politických skupin coby pachatelů při tvorbě a šíření těchto dezinformací, kvůli nimž jsou páchány zločiny. Připomínáme, že falešné zprávy (dezinformace) se využívají v rámci politických strategií, jako tomu bylo v případě posledních amerických a francouzských prezidentských kampaní, stejně jako v kampani Brexit.

A konečně – v pondělí 8. dubna 2019 na Mezinárodní den Romů vyzýváme francouzskou vládu, aby plnila svou povinnost a zodpovědnost, pokud jde o potírání anticiganismu a provádění konkrétních a udržitelných akcí v boji proti němu. Zatímco anticiganismus jako specifická forma rasismu se projevuje v nenávistných projevech a rasistických agresích od běžných lidí k politikům na vysoké úrovni, je také rozšířen na všech úrovních státu včetně vlády a představuje hlavní překážku v přístupu k právům občanů (odmítnutí zápisu do školy, diskriminace v zaměstnání, překážky v přístupu ke spravedlnosti atd.)

Dne 8. dubna 2016 přijal Evropský parlament usnesení, v němž žádá členské státy, aby na jedné straně provedly směrnici Evropské komise 2000/43 / ES o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez rozlišení rasového nebo etnického původu za účelem prevence a odstranění diskriminace Romů. A na druhé straně zavedení účinného plánu boje proti anticiganismu v kontextu strategie integrace.

Dne 1. ledna 2017 uznala německá vláda v souvislosti se zločinem z nenávisti anticiganismus jako samostatnou kategorii. Dne 27. března 2019, po rozpravě v parlamentu, zřídila nezávislou komisi složenou z 11 odborníků - výzkumných pracovníků a odborníků, včetně mužů a žen náležejících do skupin, jichž se tento specifický rasismus týká -, která disponuje značnými prostředky a nezávislým programem. Rovněž vytvořil program nazvaný „Živá demokracie“, který financuje velké množství iniciativ v celém Německu s cílem bojovat proti anticiganismu zaměřením se zejména na oblast vzdělávání.

Po nedávných útocích a pokračující hrozbě ve Francii, která je důsledkem 20 let normalizace anticiganismu na všech úrovních společnosti, je nejvyšší čas, aby Francouzská republika, stejně jako její německý soused, přiznala lidskou důstojnost romským dětem, ženám a mužům, na něž se tato specifická rasová nenávist zaměřuje. Konkrétně to znamená zaručit v praxi práva, která jsou jim svěřena základními zásadami republiky a hodnot Evropské unie.

William Bila, prezident asociace La voix des Rroms
Přečteno: 680x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Rasismus, Anticiganismus, Francie, Občanská společnostHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo