romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Zastavte segregaci romských dětí, vyzývají neziskové organizace novou slovenskou vládu

23.3.2020 17:28
Ilustrační FOTO: Wokandapix, Pixabay.com
Ilustrační FOTO: Wokandapix, Pixabay.com

Organizace Amnesty International Slovensko (AIS), EduRoma, Rómsky vzdelávací fond a Rómské advokačné a výskumné stredisko vyzývají novou vládu, aby zastavila segregaci romských dětí. Vláda a národní rada mají, podle nich, historickou příležitost zastavit porušování lidských práv romských dětí a zajistit jim rovný přístup ke vzdělání, a tím i šanci na lepší budoucnost. Nově zvolené poslance k tomu vyzvali u příležitosti Mezinárodního dne boje proti rasové diskriminaci, který si připomínáme 21. března. Agenturu SITA o tom informoval Rado Sloboda, ředitel AIS.

Roky trvající segregace romských dětí

Organizace si uvědomují, že novou vládu v čele s Igorem Matovičom (OĽaNO) čeká mnoho práce, aby virus, který ohrožuje celý svět, zastavili. Upozorňují, že vedle toho, nemohou zapomenout na roky trvající nespravedlnosti v naší společnosti.

"Jednou z nejdůležitějších výzev je zastavit segregaci romských dětí. Dnes jsou školy zavřené, ale po jejich otevření se tisíce dětí na Slovensku vrátí do segregovaných tříd a škol, které jim upírají jejich práva na vzdělání a možností na lepší budoucnost. Lhostejnost, nečinnost a tolerování rasové diskriminace slovenskými politiky musí skončit," konstatovali.

"Chci věřit, že Igor Matovič si je vědom skutečnosti, že proti diskriminaci romských dětí ve školách lze účinně bojovat pouze tak, že vláda pod jeho vedením příjme k jejímu odstranění potřebné legislativní, finanční a metodické opatření. Není jiné cesty jak se s tímto fenoménem ve školách účinně vypořádat," uvedl ředitel organizace EduRoma Vlado Rafael.

Podle Rada Slobody lidská práva romských dětí slovenští politici dlouho ignorovali, přehlíželi či odkládali.

"Nová vláda má jedinečnou příležitost ukázat, že lidská práva patří všem lidem bez rozdílu. Pravděpodobně nebude možné napravit všechny škody, které segregované třídy a školy způsobily konkrétním dětem. Je tu však šance ukončit roky diskriminace, segregace a nespravedlnosti," řekl Sloboda.

Nevládní organizace připravily pro vládu doporučení na zlepšení situace

Organizace předložily vládě také doporučení, která by zlepšila situaci romských dětí a jejich právo na rovné vzdělávání na Slovensku.

Doporučují systémové změny, zvýšení kompetencí klíčových aktérů a jejich podporu ze strany státu. Navrhují zavedení komplexní a právně závazné definice segregace do právního systému.

"Zvýšit kompetence, finanční a lidské zdroje Státní školní inspekci tak, aby hrála větší roli při kontrole a určování nových školských obvodů, jakož i při sledování, předcházení a iniciování účinných opatření k odstranění všech forem segregace," doporučují nevládní organizace.

Upozorňují na potřebu vzdělávání pedagogických pracovníků a zajištění zohlednění potřeb dětí ze sociálně zvýhodněného prostředí.

"Zajistit odbornou, personální a finanční podporu Metodicko-pedagogickému centru s cílem kontinuálně vzdělávat učitele ve školách, které navštěvují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a poskytovat efektivní didaktickou pomoc a poradenství při eliminaci diskriminace romských dětí ve školním prostředí," navrhují nevládní organizace.

Organizace vyžadují nápravu diagnostiky dětí, které byly umístěny do speciálních škol a tříd, a podporu jejich přechodu do běžného vzdělávacího systému a apelují na aplikaci ověřených metod z ciziny.

"Zajistit přezkoumání všech dětí ve speciálních školách a třídách v diagnostických centrech a zajistit jejich přechod do běžných škol s přiměřenou podporou. Zajistit přehodnocení založené na potenciálu a využívání kulturního citlivého testovacího systému," uvádí v doporučeních pro vládu SR.

Doporučení nevládních organizací:

  • Zavést komplexní a právně závaznou definici segregace do (školního) právního systému, která by byla základem účinného boje proti oddělování části obyvatelstva.
  • Zajistit, aby MŠVVaŠ SR disponovalo pravomocí zavázat, ale i účinně vymáhat od zřizovatelů škol a jednotlivých škol, odstranění diskriminace romských žáků ve vzdělávací praxi.
  • Zajistit, aby zařazování nově vzniklých škol do sítě škol a školských zařízení MŠVVaŠ SR na žádost příslušného zřizovatele bylo v souladu s předem vypracovanými, závaznými a veřejně dostupnými hodnotícími kritérii, které budou účinně předcházet vzniku rezidenční segregaci.
  • Přijmout účinné legislativní opatření zajišťující zohledňování etnické a sociální skladby populačních ročníků v příslušném školním regionu a eliminaci segregace při jakýchkoliv změnách při zřizování školních obvodů.
  • Zvýšit kompetence, finanční a lidské zdroje Státní školní inspekci tak, aby hrála větší roli při kontrole a určování nových školských obvodů, jakož i při sledování, předcházení a iniciování účinných opatření k odstranění všech forem segregace.
  • Zajistit odbornou, personální a finanční podporu Metodicko-pedagogickému centru s cílem kontinuálně vzdělávat učitele ve školách, které navštěvují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a poskytovat efektivní didaktickou pomoc a poradenství při eliminaci diskriminace romských dětí ve školním prostředí.
  • Zajistit přezkoumání všech dětí ve speciálních školách a třídách v diagnostických centrech a zajistit jejich přechod do běžných škol s přiměřenou podporou. Zajistit přehodnocení založené na potenciálu a využívání kulturního citlivého testovacího systému.
  • Zajistit systematickou realizaci úspěšných národních projektů zaměřených na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich kontinuální financování ze státního rozpočtu
Přečteno: 542x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Slovensko, segregace, škola, děti a mládež, Vzdělávání, Neziskový sektorHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo