romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Pavel Jetenský: Situace je vyhrocená - u zaměstnavatelů je třeba zavést kvóty pro Romy

Praha, 11.10.2012 10:54, (ROMEA)
Pavel Jetenský
Pavel Jetenský

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.

Na řadě je Středočeský kraj. Dotazy jsme zaslali těmto politikům:

Pavel Jetenský (KSČM)
Helena Langšádlová (TOP 09 a Starostové)
Raduan Nwelati (ODS)
Miroslav Rovenský (Koalice KDU-ČSL, SNK-ED a nezávislí kandidáti)
Josef Řihák (ČSSD)
Lukáš Tůma (Strana zelených)

Z oslovených na naše dotazy odpověděli do uzávěrky tři kandidáti: Helena Langšádlová, Pavel Jetenský a Miroslav Rovenský.

Zde je reakce středočeského zastupitele Pavla Jetenského (otázky jsou tučně):

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažil byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?

Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?
a) Dopřál byste Romům sluchu při společných setkáních?
b) Měl byste výraznou romskou osobnost jako poradce?
c) Zapojil byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do pracovních procesů?

Odpověď : ANO

2. Jakým způsobem byste postupoval při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?

Snahou o vytváření pracovních míst.

3. Jak byste postupoval při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?

Prosazováním sociálního bydlení .

4. Chtěl byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?

Ano.

5. Jak byste chtěl docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěl byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat. Prostřednicvím nástrojů v bodě 1.
b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy.


Formy by byly stanoveny ve spolupráci s osobnostmi této menšiny. Moje priorita –osobní setkávání.

Souhrnné stanovisko Pavla Jetenského:

Zlepšení života romské menšiny lze dosáhnout pouze kombinací řady nástrojů. Odpovídám na základě osobní zkušenosti. Byl jsem ekonomem JZD a měl na starosti přidruženou výrobu. Zde jsme zaměstnávali v její jedné části v letech 1984 -1990 více než 50 Romů. Zaměstnávali jsme rodiny z Východní Vysoké, Popradu, Hrabušic – Čonkové, Mirgové… Pracovali jsme pro velké továrny v Praze. Mnohdy za lepších podmínek než pro jejich zaměstnance.

Základem je:
1) dostatek pracovních příležitostí. Situace je natolik vyhrocená a vážná , že je třeba zavést pro zaměstnavatele pracovní kvóty pro tuto menšinu. Tak jako je to u osob se zdravotním znevýhodnění. Je třeba vytvářet na všech úrovní státní správy speciální programy pro zaměstnanost.

2) tímto vzniká pro děti vzor – je možné uživit se prací a nebýt odkázán na milodary.

3) nezbytně nutné je podporovat růst vzdělanosti a vznik vzorů pro mladou generaci. Při přijímání na střední školy bych též zavedl „pozitivní diskriminaci“ pro tuto menšinu. Výplatu dávek bych podmiňoval dodržováním školní docházky dětí. Tato diskriminace musí být dočasná, po odstranění neúčasti ve školním systému dávky musí být opět přiznány. Nelze připustit pád do sociálního vyloučení.

4) Stabilní příjem řeší otázku bydlení. Jsem kategoricky proti vzniku „ Ghet a vyloučených lokalit“. Dávky na bydlení – černé zlato – ženou tuto menšinu do otroctví.

5) Cílem našeho programu –důstojný život pro všechny lidi této země.
Základem je zcela rovnoprávný přístup ke všem lidem. Je nutno komunikovat a vysvětlovat si své postoje a priority.

Chápu, že je to problém dlouhodobý, náročný. Základem je práce, vzdělání a zcela rovné zacházení. Část přidružené výroby získala bydlení v bytech JZD ale většina žila rozptýlena na sídlištích v Praze bez problému se svými sousedy. S Romy problém nebyl. Ojedinělé absence a drobné konflikty si řešili parťáci – zpravidla nejstarší člen rodiny - ke spokojenosti všech.

Přečteno: 830x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Volby do zastupitelstev krajů 2012HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo