romea - logo
19. srpna 2022 (pátek)
svátek má Ludvík

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Agentura upozorňuje na rizika spojená s privatizací městských domů v Duchcově

Duchcov, 10.11.2011 23:39, (ROMEA)
ilustrační foto

Zastupitelé města Duchcov schválili záměr privatizace nájemních domů v Jižním Duchově a v lokalitě Viktoriina. Stalo se tak i přes významná rizika, na která upozornili členové Lokálního partnerství Duchcov, které ve městě vede vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Ty nejvýznamnější představuje: ztráta kontroly nad skladbou obyvatelstva v domech a hrozba následného vystěhování současných obyvatel domů novými soukromými vlastníky.

Agentura pro sociální začleňování působí v Duchcově od začátku června tohoto roku poté, co město uspělo ve výběrovém řízení na nové lokality, do kterých Agentura rozšíří svou činnost. Prvním krokem působení Agentury ve městě bylo zasíťování místních subjektů, jež zde pracují se sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými osobami, a ustavení platformy lokálního partnerství. Ta je složená kromě zástupců Agentury a města z neziskových organizací, škol, úřadu práce, oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže teplického magistrátu, městské a republikové policie a dalších. Dalším krokem bylo analyzování situace v duchcovských sociálně vyloučených lokalitách (Jižní Duchcov, Viktorina, Stará Gizela) a potřeb cílové skupiny i partnerů. Na základě této analýzy členové lokálního partnerství vytyčili paletu priorit v oblastech zaměstnávání, vzdělávání a volného času, bydlení, rodiny a prevence sociálně patologických jevů, které v současnosti rozpracovávají do konkrétních cílů Ty budou shrnuty v dokumentu nazvaném strategický plán sociálního začleňování. Z něj bude vycházet příprava jednotlivých projektových žádostí do evropských i národních fondů, které zajistí financování jednotlivých aktivit, které mají tyto cíle zajistit. Agentura se tak obdobně jako v ostatních lokalitách, kde působí, snaží i v Duchcově nastartovat komplexní podporu obce a dalších partnerů při řešení problematiky sociálního vyloučení.

Tento cíl je však silně ohrožen záměrem zastupitelstva města prodat městské nájemní domy v lokalitě Jižní Duchcov a v lokalitě Viktorina. Jedná se přitom o domy obývané v drtivé většině sociálně slabými rodinami, které však většinou řádně plní své závazky vůči městu a mají značný potenciál pro zapojení na trh práce a pro aktivizaci dětí prostřednictvím vzdělávání.

Tyto rodiny patří v cílové skupině sociálně slabých obyvatel mezi nejmotivovanější a pokud s nimi bude možné cíleně a provázaně pracovat, může se jejich životní situace výrazně zlepšit. Z toho by měli, prospěch nejen oni sami, ale i ostatní obyvatelé města. Podmínkou úspěchu však zůstává zachování jejich adekvátního bydlení. To je tímto privatizačním záměrem ohroženo. Status, motivace, platební morálka i uplatnitelnost těchto rodin na trhu práce jsou v poměrech sociálně vyloučených lokalit v Duchcově nadprůměrné. Je proto zásadní, aby tito lidé tuto relativně výhodnou pozici neztratili, zejména v situaci, kdy v jižním Duchově žijí, v soukromém nájemním bydlení, lidé mnohem méně motivovaní k seberozvoji, zaměstnanosti a vzdělávání. Patři mezi ně i migranti z a do Duchova, na kterých vydělávají soukromí pronajímatelé bytových domů, kteří od nich získávají příspěvky na bydlení ze sociálních transferů.

Následkem plánované privatizace mohou obyvatelé jižního Duchova a lokality Viktoriina propadnout do sítě spekulantů s bydlením a zvýšit tak počty obyvatel, kteří jsou v Duchově vnímáni jako sociálně nepřizpůsobiví.

Vedení města se tímto krokem takřka zcela zbavuje vlivu na skladbu svého obyvatelstva a dobrovolně se vzdává nástroje práce s hraničními domácnostmi, neboť bydlení a určování jeho podmínek takovým nástrojem bezesporu je.

Město nedisponuje (a po završení celého privatizačního projektu týkajícího se dalších domů už vůbec nebude disponovat) dostatečným počtem bytů, které by bylo schopné nabídnout domácnostem z privatizovaných domů Jižního Duchcova a Viktoriny. Město zároveň nemá byty, které by těmto lidem mohlo přidělit, aniž by to nevzbudilo vlnu nevole ze strany současných obyvatel města.

Z výše uvedených důvodů Lokální partnerství Duchcov doporučilo zastupitelům domy s nízkopříjmovými domácnostmi neprodávat.

S argumenty Lokálního partnerství se bohužel ztotožnili pouze někteří opoziční zastupitelé, všichni ostatní uvedená rizika nevnímají jako reálná.

Na včerejším jednání pracovní skupiny Lokálního partnerství Duchcov chtěli její členové projednat kompromisní variantu, podle které by město prodalo jen část bytů a ponechalo si dostatek bytů na sanování potřeb svých občanů. Vzhledem k nekompromisnímu požadavku kupců požadujících pouze privatizování všech bytů koaliční zastupitelé tento kompromis odmítli.

Jediným posunem v jednání tak bylo přistoupení na myšlenku ochrany nájemníků změnou jejich nájemních smluv před prodejem z doby určitou na dobu neurčitou. Primárně se bude vztahovat na ty rodiny, které po celou dobu pravidelně platily všechny platby. Ostatní případy budou podle vyjádření zástupců města posuzovány individuálně.

KAM DÁL?
 SPECIÁL: Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociálnízačleňování v romských lokalitách
Přečteno: 1552x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Agentura pro sociální začleňováníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo