romea - logo
4. července 2020 (sobota)
svátek má Prokop
Loading
rozšířené vyhledávaní

Amnesty International vyzývá české úřady: už žádné další dítě s nedostatečným vzděláním

Praha, 13.1.2010 15:37, (ROMEA)

Nedlouho před plánovanými zápisy dětí do 1. třídy základních škol předložila organizace Amnesty International příslušným ministerstvům výsledky výzkumu a výzvu apelující na změnu přístupu v českém vzdělávacím systému. Doporučuje, aby pro školní rok 2010/2011 došlo ke zmrazení zápisů do základních škol praktických, které navštěvují převážně romské děti, a to mnohdy zcela neoprávněně. Správně jsou přitom určeny pro žáky s lehkou mentální retardací.

VIDEO
Záznam tiskové konference AI ČR: Zmrazte diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělání!

Poslední výzkum, který si v loňském roce nechalo vypracovat ministerstvo školství, potvrdil jasnou disproporci mezi podílem romských a neromských žáků v praktických základních školách. Zatímco tuto kategorii škol navštěvuje až 1/3 romských dětí, u dětí z majority jde o pouhá 2 %. Distribuce lehkého mentálního postižení v běžné populaci je přitom okolo 4 %.

Amnesty International není jediná organizace, která na segregační praktiky českého školství vůči romským dětem soustavně upozorňuje. Kromě mezinárodních institucí jako je Evropské centrum pro práva Romů (ERRC), Romský vzdělávací fond (REF) se v loňském roce přidalo i třináct hlasů českých nevládních organizací, které s cílem desegregovat české školství vytvořily koalici Společně do školy. Zásadním pak pro domácí scénu bylo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který před třemi lety uznal stížnost osmnácti Romů na diskriminaci ve vzdělání.

Od té doby je patrná snaha českých úřadů přijmout příslušná opatření, která by postupně cílila k desegregaci romských žáků. Podle Amnesty International, která se právě na změny v přístupu zaměřila ve svém výzkumu, však stále není dostatečná. „Odstranění rozdílů ve vzdělávání stále není klíčovým prvkem vzdělávací politiky České republiky. V listopadu byla představena nová opatření směřující k zapojení romských dětí do výuky na běžných školách. Ta ale nepřinesou rychlou změnu, protože nejsou zakotvena v legislativě. Je potřeba důraznějších a hlubších opatření,“ uvedla ředitelka AI pro Evropu a Střední Asii Nicola Duckworth.

Podle Fotise Filippou, výzkumníka AI, je ale problém dvousečný. „Základní školy nejsou mnohdy připraveny či ochotny naplnit potřeby dětí pocházejících ze socialně a kulturně odlišného prostředí. Rozhodnou, že tato škola pro ně není vhodným vzdělávacím ústavem. Druhá stránka souvisí se systémem hodnocení pedagogicko-psychologických poraden, na jehož základě jsou děti přemisťováni do praktických škol. Roli rovněž hrají předsudky, ale i tendence přistupovat diskriminačně k těmto žákům, nezohlednění kulturních, sociálních a jazykových specifik. Je patrné, že předsudky a diskriminace převažují nad zájmem těchto dětí.“

Organizace proto ministru pro lidská práva Michaelu Kocábovi a náměstkyni ministerstva školství Kláře Laurenčíkové tlumočila seznam doporučení, které na základě výsledků svého výzkumu považuje za klíčová. Jedním z nich je již v úvodu zmíněné doporučení, aby pro školní rok 2010/2011 nebyli do praktických základních škol přijímáni žádní prvňáci. Souběžně by dle organizace měla proběhnout komplexní revize školského systému, která by zhodnotila potřebnost těchto škol vůbec. Zpráva apeluje i na ředitele praktických škol, aby nepodporovali zápis romských dětí do jejich škol a volili spolupráci s běžnými školami v jejich okolí.

Dále Amnesty doporučuje, aby všem potřebným dětem byla zajištěna podpora pro jejich zapojení do výuky a rozvíjení potenciálu v běžných základních školách. S tím souvisí rovněž apel na ředitele škol, aby měli zájem o zápis romských žáků a současně podpořili ty pracovníky školy, kteří mohou ovlivnit úspěšnost romského dítěte na běžné škole. Jedním z možných je například institut asistenta pedagoga, který je stále nedostatečně využíván. V neposlední řadě zdůrazňují nutnost zakotvit zákaz segregace přímo do legislativy.

Přečteno: 1188x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Vzdělávání, Tiskové zprávy, KonferenceHLAVNÍ ZPRÁVY

Lucie Kováčová v Desetiminutovce Plus Richarda Samka

videoDesetiminutovka Plus s Lucií Kováčovou: Kryštof Kolumbus v sukni, Romka která procestovala svět

22.6.2020 17:56
Lucie Kováčová začala snít o cestování, už když byla malá. Dle svých slov trávila v dětství většinu času v knihovnách s obrovskou touhou po znalostech o světě. Během prázdnin na rozdíl od ostatních dětí stihla přečíst i až 40 knih.
 celý článek

Další dezinformace na facebooku. Tuto výzvu, kterou si vymysleli krajně pravicoví vtipálci, bere hodně lidí vážně.

Češi poklekněte před Romy - tak zní další dezinformace na internetu. Hodně lidí ji bere vážně

22.6.2020 16:25
Česká krajní pravice v rámci své deziformační kampaně občas spáchá i nějaký ten pokus o žert. To se týká i rádoby parodické výzvy na facebooku, aby  Češi poklekli před Romy a políbili jim nohy. Není asi příliš divu, že poměrně dost jejích příznivců bere tenhle tento "vtip" vážně, odpovídá to mentální úrovni této části politického spektra. 
 celý článek

Stipendisté organizace ROMEA (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Nová výzva pro romské studenty středních a vysokých škol! ROMEA vyhlašuje stipendijní program pro rok 2020/21

19.6.2020 15:36
Romští studenti se mohou od pondělí 22. června do pátku 17. července hlásit o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2020/2021. Stipendijní program běží od roku 2016 a letos stipendiem podpoří 90 romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Pro zájemce bude od pondělí na webových stránkách www.romskastipendia.cz otevřen elektronický formulář, prostřednictvím kterého budou moci studenti žádosti posílat.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo