romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Anketa Romano hangos: Co Romům přinesou výsledky parlamentních voleb?

Brno, 10.6.2010 13:24, (RH)

Co Romům přinesou výsledky parlamentních voleb? A jak jste případně hlasovali vy, a s jakým očekáváním?

Lukrecius Kišš aka Chang
Zpěvák a hudebník (www.myspace.com/lukrecius, www.bandzone.cz/chang), Karviná.
Volit jsem nebyl, jelikož jsem časově vytížený.

Jan Mišurec
PR specialista sdružení Romodrom, Praha
K volbám nechodím, nikdy jsem nevolil a dokud se neobjeví na kandidátkách lidé z řad menšin, volit ani nebudu. Jelikož jsem nenašel ani romské kandidáty, kterým bych letos hlas dal, k volbám jsem nešel. Jako jedinou jsem našel jen slečnu Horváthovou, která se o pozici ucházela za Pardubicko. A co přinese nová vláda Romům? Nové sliby, které nebudou naplněny, stejně jako ty předešlé. Jinak kdybych už nakonec volil, volil bych zelené a nebo TOP 09, snad tedy příště.

Jan Horváth-Döme
Básník, publicista, Janov.
Mi del o Del savorenge lačho džives. Avrikidipen - volby přinesou našemu národu jen čoripen - bídu. Volil jsem - diňom hangos le Paroubkoske a lituji toho - rovav. Zklamal na celý čáře, že geľas andre bul! Tady naši ho volili, tedy jeho stranu v domnění, že je to správný manuš, ale chyba lávky. Sikhadžas - ukázal, že nemá charakter. Co nás čeká - so amen užarel? To ví jen Devloro - Bůh. Ačkoliv známe to přísloví: Sar tuke lačhareha o hadžos - vodro, avka soveha. Jak si usteleš, tak si i lehneš. Bije buti nane marikľi - Bez práce nejsou koláče platí zde dvojnásob. Tak tedy milí bratři a sestry - phrala the pheňa: Nečekejme na spásu, ale dejme se do díla - v zájmu našich dětí a vnoučat. Amaro drom phundrado - Naše cesta je otevřená! Šukar nilaj tumenge - krásné léto všem.

Erazim Kohák
Filozof, publicista, Praha.
V těchto volbách šlo jen o jedno: kdo zaplatí za plošné rozkrádání v devadesátých letech. Budou to ti „prvobohatí“ – anebo to bude těch dolních 80%? Voliči rozhodli, jak rozhodli. A víte, co je fiskální nezodpovědnost? Plošná daň, když nemáme ani na tu nejpotřebnější! Jenže rušit plošnou daň, jak to chtěli socani, vítězná koalice nehodlá. Tak čí opasek bude asi nová vláda utahovat? A jak myslíte, že dopadnou Romové? No, kdo nevolil, má ještě oči pro pláč. Ovšem ti, kdo volili, budou plakat taky. Ach ouvej.

Jarmila Hannah Čermáková
Básnířka, dramatička, Praha.
Nová vláda dá nezaměstnaným práci. Romy nevyjímaje. S touto perspektivou jsem znovu – jako už dvacet let – volila nejmladší představitele pravice.

Jiřina Šiklová
Socioložka, publicistka, Praha.
Parlament a vláda, která vznikne z voleb 2010, bude pravicovější, proklamuje systematické šetření, které je řešením pro snížení dluhu tohoto státu. Bude se tedy šetřit, zpřísní se podmínky pro nové přiznávání sociálních dávek. Ocenila jsem, že lídryně za Stranu zelených na Pardubicku, Lucie Horváthová, se dostala do několika veřejných debat a vždy v nich výborně obstála. Bohužel, zelení se nedostali za 5% hranici a tak ani tato žena nebude členkou parlamentu. Je to škoda.

Eva Dobšíková
Bývalá učitelka, aktivní v Židovské obci Brno.
Nová vláda bude pravicová, koaliční. Vzhledem k představitelům pravicových stran, kteří ji tvoří – přičemž si nejsem docela jistá, co a jak si představuje strana Věci veřejné – předpokládám, že bude méně korupční, méně neuváženě jednat a zkrátka bude slušnější. Ale… Skutečného řešení romského handicapu se Romové těžko dočkají, protože musí jít o důsledné systémové řešení. To musí z dlouhodobého hlediska vést k tomu, aby Romové chtěli a byli schopni řídit sami vlastní věci. Vlastní snaha po dosažení vzdělání, zejména mládeže, by byla potřebná pro každého Roma. Aby věděl, že vede k získání lépe honorované práce. Ale v prvé řadě by každý Rom musel mít možnost práci získat. Nekvalifikovaný třebas nekvalifikovanou, ale rodiny, které žijí na podporách a nepracovních příjmech, děti, které takto vyrůstají a neví, že práce je součástí lidského života a základem existence v lidské společnosti, to je tragédie. Tu těžko vyřeší spoléhání na individuální snahu jedinců i organizací. To by musela řešit opravdu zainteresovaná vláda. Tahle to sotva bude.

Štefan Tišer
Předseda Společenství Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje.
Pokud bude sestavena vláda středopravicová, pro Romy to nebude znamenat nic dobrého. Budou těžce získávat zaměstnání i další sociální výhody. Pohybuji se v neziskovém sektoru již mnoho let a nezaznamenal jsem téměř žádné zlepšení situace Romů v sociálně vyloučených komunitách. Jsem trochu skeptický vůči nové vládě a přál bych si pozitivní změnu. Na druhou část otázky neodpovím, protože volby jsou tajné.

Jozef Holek
Koordinátor pro národnostní menšiny v Libereckém kraji.
Převratné návrhy změn k rychlejšímu dosažení vyšší životní úrovně nemůžeme očekávat od budoucí koaliční vlády. Výsledek voleb je takový jaký si tento národ zaslouží. Romské menšině se zřetelně signalizuje v posledním desetiletí, že je potřebné změnit přístup k životu a začít tvrdě pracovat na sobě. Stát se nepostará o nikoho, kde nechce pracovat, vzdělávat se, či starat se o své potomstvo. Výmluvy a různá odůvodnění nejsou na místě. Je nejvyšší čas si toto ujasnit. Nová vláda aspoň navenek by mohla více stabilizovat českou ekonomiku, protože odliv investorů je špatný signál pro budoucí generace.
Volil jsem ODS s očekáváním, že je to menší zlo. Myslím si, že pokud nějaká strana může zvednou životní úroveň obyvatelstva v ČR, pak je to ODS. V programu mají bolestivé zásahy do života obyčejných lidí, ale v konečném důsledku je to lepší varianta pro budoucí generace.

Štefan Gorol
Člen Parlamentu Romů Libereckého kraje, Nový Bor.
Dle mého soudu nová pravicová vláda způsobí větší vytěsnění Romů na okraji společnosti, bude nám zamezen přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení, sociální ochranu, zdravotní péči a vzdělání. Já sám jsem volil Stranu práv občanů – Zemanovce. Tato strana má ve volebním programu odstranění chudoby a nalezení práce pro lidi.
Myslím si, že stát je povinen nabídnout lidem práci. Ten, kdo odmítne, by neměl dostat nic, žádné sociální dávky. My Romové jsme nevymysleli úřady práce ani sociální dávky, takzvané žebračenky. My chceme práci, chceme důstojně žít. My a naši otcové a dědové jsme se podíleli na vybudování Československa. Romové nerozprodali fabriky a nevytunelovali banky. Ale bohužel Romové jsou lhostejní sami k sobě, nešli volit. Kdyby šli volit levicové strany jako Stranu práv občanů, sociální demokracii a KSČM, mohli mít práci, mohli lépe žít. Bohužel jsou pohodlní. A mohou si na závěr říct – to kvůli mému hlasu nevyhráli?

Emil Voráč
Předseda sdružení Kahmoro – Romské integrační centrum Chodov (www.khamoro-chodov.cz).
Co nového přinese nová vláda především Romům? Obávám se že nic, ale obavy, že by volby vyhrála např. ODS, ty byly veliké a úzkostné. Sám jsem volil ČSSD. Tato volba byla pro mne jasná. Pracuji v organizaci, která se především zabývá sociální činností a kolem sebe neustále vidím úpadek, nesnáze a někdy dá se říct až hrozivé případy, které u lidí vyvolala finanční tíseň. Uvědomuju si, že i sebemenší zdražování, zvyšování poplatků za zdravotnictví v sociálně znevýhodněných rodinách přináší s sebou další nepříznivé vlivy, které mnohdy vedou i k ohrožení života, ztrátě funkčnosti rodiny, odebírání dětí do dětských domovů a také k drogové a alkoholické závislosti. Mám zkušenost, že i poplatek 30 korun nebo 90 korun za ošetření na pohotovostní službě činí zmiňované skupině lidí problém a tak namísto vyhledání odborného ošeření raději volí odklady s tím, že trpí, nebo se zfetují toulenem a jinými dostupnými látkami. Není to tak dlouho, kdy jsem byl svědkem takových odkladů, kdy nakonec paní, které bylo 35 let, zemřela. Myslím ale že s klidnou duší, neboť vždy když měla platit poplatky za ošetření, tak raději zvolila variantu nakrmit děti, koupit jim chleba a ona jen doufala, že se její zdravotní stav samovolně zlepší. Mimochodem zanechala tady pět nezletilých potomků. V terénu kde se často pohybuji čím dál časteji kolem sebe vidím lidi, kterým chybí zuby a je zřejmé, že se učí si pomoct, například při bolestech, alkoholem a vytrháváním zubů pofiderními způsoby. Tak jen doufám, ze ČSSD, která by měla myslet na tuto zmiňovanou skupinu lidí, bude opravdu prosazovat takové zákony, které dají
šanci i našim dalším generacím zapojit se do smysluplného života, bez omezení a strádání.

Milan Daniel
Jednatel pardubického sdružení Most pro lidská práva (www.mostlp.org).
Nová vláda přinese Romům totéž, co všem nízkopříjmovým vrstvám obyvatelstva: chudí budou chudší, bohatí bohatší. Voliči, kteří pod vlivem kampaně financované jistým uhlobaronem, zaštítěné knžetem a pilně podporované příslušníky nižší novošlechty hlasovali „proti zadlužování“, mohou v nejbližších měsících a letech sledovat zda a na čí úkor se bude dluh, který rozhodně žádným životem společnosti na vysoké noze vyvolán nebyl, snižovat. Osobně se domnívám, že nikoliv. Opasky jsme utahovali po roce 1989, nyní je máme utahovat znovu. Problém je, že některým lidem už na nich chybí k utažení dírky.
Ve stávající situaci je nutné se soustředit na kontrolu efektivního využívání peněz z fondů EU určených na romskou integraci. Bude to jedna z mála možností, jak situaci Romů efektivně měnit, protože vláda „rozpočtové odpovědnosti“ obrátí každou korunu na sociální výdaje desetkrát, než ji vydá. To sice není primárně špatně, kéž by se tak však chovala v případě státních zakázek, které v minulosti do státní pokladny udělaly tu díru, kterou mají občané ze svého zalepit.
Velmi pečlivě jsem zvažoval koho volit. Prošel jsem si všechny volební programy, promítl si chování stran před volbami a uvážil nenávistně motivované kampaně, jejichž smyslem bylo znectít ty, kteří usilují o společenskou solidaritu proti sobectví. Sociální demokracie není jistě ideální, ale neměl jsem lepší volbu – volil jsem ji.

Stanislav Daniel
Poradce poslaneckého klubu ČSSD, učitel na střední policejní škole v Holešově.
Výsledky voleb jsou velmi překvapivé nejen pro romské spoluobčany, ale i pro většinu majoritní společnosti. I přes vítězství ČSSD byl prezidentem republiky pověřen sestavením vlády Petr Nečas, který vyjednával s TOP 09 a stranou Věci veřejné. Programy těchto stran nejsou sociální a lze předpokládat, že koalice uskuteční úsporná opatření a škrty ve státním rozpočtu. Střední vrstva obyvatel, zejména však obyvatelé sociálně slabí, do které patří většina romské populace, velmi brzy zjistí, jak citelně se úsporná opatření budou týkat nás všech.
Jedním z významných škrtů, které koalice učiní, bude zrušení funkce ministra pro lidská práva. Jsem přesvědčen o tom, že se nebude jednat o finanční úspory. Oblast lidských práv a zejména romská problematika, která je v gesci ministra pro lidská práva, je odsunuta mimo okruh společenskopolitických zájmů nově vznikající koalice. Zrušení funkce ministra pro lidská práva bude mít pro romské spoluobčany skutečně fatální následky. Nikdo se problematikou Romů na vládní úrovni již zabývat nebude.
Nevím kolik romských spoluobčanů se zúčastnilo parlamentních voleb. Těm, kteří se voleb zúčastnili a volili ČSSD, chci touto cesto poděkovat. Těm, kteří se voleb nezúčastnili bych rád sdělil: až budete pobírat menší dávky státní sociální podpory a dávky sociální pomoci, až vám klesne životní úroveň, až nebude moci koupit např. školní pomůcky svým dětem nebo zaplatit obědy ve školní jídelně a hlavně až zjistíte, že to nikoho nezajímá, nenadávejte na novou vládu. Zamyslete se sami nad sebou, zda jste se na tom i vy nepodíleli, když jste se voleb nezúčastnili. Věřím, že škrty a nezájem o nás si všichni brzy uvědomíme a pokusíme se to napravit v nadcházejících komunálních volbách.

Gejza Horváth
Hudebník, redaktor Romano hangos, Brno.
Jak dopadly volby pro Českou republiku a jak pro nás, pro Romy? Na to je velice jednoduchá odpověď. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se začne z hory ozývat. Komu se nelení, ten druhému jámu kope, motykou střílí holuby a ti mu pečení padají rovnou do úst. My Romové jsme mohli ovlivnit výsledek voleb, jenže velká část z nás k volbám prostě nechodí. Mnozí žijeme v domnění, že pro to nemáme důvod. Jáááj dikheeeen, tak já půjdu volit chrapuni, oni se budou mít dobže a já nemám ani na cigarekľu. Takhle nějak se staví k volbám většina Romů. Je to už klasická satira s tragickým koncem. Když máme špinavá okna, tak než bychom si je měli umýt, tak je raděj rozbijeme. Když je nám zima, tak svému bližnímu dáme i košili a když nám teče do bot, tak my si pustíme ještě i plyn.
V kotli s volební kampaní to vřelo. Spasitel českého národa Sládek si chtěl zpívat v televizi operetu Cikánský baron jsem já a mistr ohně Vandas mu přitakával a prosazoval rovné šance. Po Čunkovi se slehla zem a Strana zelených (SZ), která hájí lidská práva a menšiny, volbami neprošla. Možná by jí naše hlasy pomohly a dostala se do parlamentu. SZ měla na špičce své kandidátky Romku Lucii Horváthovu. Romové nevolili ani ji. ,,Ta kdyby to bul Barak Obama, ta by sme ho volili, ale gadže pšece volit nebudeme“. Bomba, letíme vzhůru do tmy. Můj děda, mimochodem vynikající kovář, by řekl: „Čhavale, když si koupíte televizi, tak nebudete mít tolik dětí“. Děda věděl co chce a co musí proto udělat.
O křesla v parlamentě bojují i nemakačenkové, rasisti a paraziti a nám vytýkají, že nechceme pracovat a zneužíváme sociální systém. Prosazují rovné šance a nás přitom chtějí upálit. Romové to vědí, Romové žijí doma ve strachu. Naskýtá se ale otázka, proč Romové svůj drahocenný hlas zahodí jen tak. Proč hledají domov v Kanadě když ho mají tady? To je otázka na kterou se jen stěží hledá odpověď. Ale myslím si, že k lepšímu se dá změnit mnohé. Co se týče nás Romů, se změnou bychom měli začít sami u sebe. Měli bychom chtít žít, měli bychom ctít právo a povinnost. Měli bychom, měli bychom, měli bychom. Ano je to moc, ale měli bychom chtít od sebe, od svých dětí, od života víc a víc. My už nemůžeme prohrávat, už musíme jít ruku v ruce dopředu s Evropou a s ostatními národy. My se musíme podílet na politickém dění v ČR, my musíme chodit i k volbám.
Výsledky voleb totiž signalizují, že se mnohé už změnilo. Do poslanecké sněmovny se nedostali republikáni, ani Dělnická strana a to už o něčem vypovídá. Takže my Romové, i když mnozí nevolili, jsme vlastně ty volby částečně vyhráli.

Přečteno: 1388x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Rozhovory, Anketa, VolbyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo