romea - logo
27. října 2021 (středa)
svátek má Šarlota / Zoe

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Anketa Romano hangos k demonstracím na severu Čech

Brno, 29.9.2011 13:21, (ROMEA)
ilustrační foto

Přinášíme část ankety časopisu Romano hangos, k demonstracím na severu Čech: Jde o rasismus, prudší reakci na zvýšenou kriminalitu nebo...?

Dominik Žbánek
Vychovatel v dětském domově, Praha

Považuji za nesprávné hovořit o trestné činnosti nějaké etnické skupiny nebo národnosti. Takovou formulaci je možné vyložit jako nacionalistický pohled. A trestná činnost musí být potírána, ať se týká kohokoliv. Nemyslím si, že by šlo o zakořeněný rasismus.

Severní oblast je těžce zkoušena přírodními katastrofami a nedostatkem pracovních příležitostí. Životní podmínky tam nejsou optimální. Proto lidé zde žijící nechtějí být sužováni ještě dalšími obtížemi, navíc takovým, kterým lze zabránit. Proto razantně vystupují na obranu svého práva žít v bezpečí. Jsem přesvědčen, že v dlouhodobé perspektivě se musí přikročit k preventivním opatřením, aby se dařilo zvládat příčiny tamních problémů a nikoliv pouze jejich důsledky.

Silová řešení mají krátkodobý efekt. Dříve či později se z pachatelů stanou mučedníci a přirozená autorita státu jako garanta bezpečnosti občanů bude narušena.

Karel A. Novák
Sociální pracovník, Občanské sdružení Ester

Domnívám se, že ani jedna z nabízených možností nemíří ke kořenům problému. Ty bych hledal v chování vlády a na ni napojených zájmových skupin, které vede k systematické dekonstrukci jakékoli sociální politiky, legitimizuje předchozí chyby v oblasti sociálního začleňování a výrazně zvyšuje napětí ve společnosti.

Pro úspěch takové politiky je potom výhodné označování konkrétních nepřátel a podpora polarizace ve vrstvách touto politikou nejvíce postižených. Tento trend byl výrazně patrný již v poslední předvolební kampani a v rétorice a konání zvolených politiků stále sílí.

Tragédií je, že obyvatelé marginalizovaných měst a obcí si neuvědomují, že nepřítelem nejsou jejich sousedé, ale současný establishment, který se vzdal jakékoli odpovědnosti vůči občanům této země ve jménu hájení zájmů úzké vrstvy nejbohatších a nejvlivnějších.

Jakub Čihák
Ředitel organizace R-Mosty, Praha

Rasismus a ještě k tomu zakořeněný, to by byl rozbor pro odborníky od etologie po psychiatrii a asi bychom se nedobrali konce. S kriminalitou jistě události mnoho společného mají, ale nebude to všechno. Že dost romských rodin žije v jiné sociální tradici a strategiích chování (nehledě na bídu a další negativa sociálního vyloučení), které budí u neromských občanů averzi a strach, to není přeci věc nová. Copak se asi stane, když se desítky rodin, které si nevytvořily zázemí v místě, kde doposud žily, asistovaně sestěhují na jedno místo v kraji již tak chudém jako je inkriminovaný výběžek? Že by byl na místě údiv?

Vystěhovávání Romů z větších měst do ekonomicky neatraktivních lokalit se přece děje stran veřejného i mediálního zájmu už mnoho let. Realitka nabídne za obecní dekret (mj. nelegální úkon) rodině něco peněz na ruku a smlouvu na byt v Janově, Novém Boru, České Lípě, Varnsdorfu nebo Šluknově, těch míst bude víc. Místní zastupitelstvo se rádo zbaví pár neudržovaných nemovitostí. Aktuální byznys pro pár lidí, pohroma pro budoucnost všech.

Absentují-li skutečné komunální strategie na sociální práci, ministerstvo práce a sociálních věcí se chová úzkostlivě jako filiálka ministerstva financí, starostové prodávají sídliště za pět korun padesát a Agentura pro sociální začleňování má neúměrně svázané kompetence i rozpočet, lépe jistě ještě dlouho nebude. Česká republika nyní sklízí ovoce své práce na úkor ne-Romů i Romů, teď právě v okresech na severu.

Emil Voráč
Ředitel sdružení Khamoro, Chodov

Současná situace v Šluknovském výběžku ukazuje skutečně zakořeněný rasismus v naší zemi. Souhlasím, že se opravdu v těchto místech u části Romů zvýšila kriminalita. Totiž každý soudný člověk tušil, že je to časovaná bomba, tak jako byla ta v Janově, Litvínově, Krupce, Mostě, Chebu a spoustě jiných měst kde nově začala vznikat ghetta.

Ano, stoupenci neonacistických stran na takové situace čekají, a jakmile jim Romové dají podnět, vlastně jim přihrají, tak okamžitě využijí příležitosti a úprkem směřují k bráně, aby dali ten pomyslný góóóóól. Ty nahrávky neonacisté nedostávají jen od části Romů, ale hlavně od našich zákonodárců. Totiž po převratu se už otevřeně uznávalo, že chybou bylo zakládání ghett, že touto cestou se neintegruje, že v těchto enklávách se vytvářejí možnosti pro dealery drog, prostituci, lichvu a jiné negativně patologické jevy.

Aby toho nebylo málo, tak se schválil zákon, podle nějž je možnost připlácet na ubytovny a to až 60 % z celkových částek nájemného. Ubytovatelé tedy začali skupovat nemovitosti a kde jinde, než v oblastech, kde se dají koupit za nepatrnou cenu. Takové objekty a za malý peníz se právě dobře skupují v blízkosti vyšší kumulace Romů, takže sever Čech aj. Ubytovatel si pak na počet osob určí cenu takovou, aby dostal 100 %, tedy navyšuje přibližně o čtyřicet procent. A máme tu nová ghetta a ty rostou jak houby po dešti. Kdyby byla možnost připlácet na podnájmy, pak by se nová ghetta nezákladala.

Výroky rasistů, které znějí „Cikáni do plynu“, jen dávají možnost ukázat obraz velikého počtu lidí z majoritní části společnosti. Doufám jen, že taková a jiná hesla nevykřikují ti, kteří prožili druhou světovou válku. Mrzí mě, že taková hesla se vykřikují proti všem Romům na celém světě.

Možná by bylo dobré tyto lidi seznámit s tím, co znamená genocida. Možná by pomohlo, kdyby dědečkové a babičky, kteří s tím měli co dočinění, jim vysvětlili, že i na majoritní část společnosti může přijít krize a pohroma. A že by bylo zapotřebí, aby lidé hledali zavčas nenásilná řešení.

V plném znění vychází tato anketa v časopise Romano hangos 13-2011, na www.srnm.cz.

Přečteno: 1071x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, ŠluknovskoHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo