romea - logo
18. září 2020 (pátek)
svátek má Kryštof

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Arogance komunistů nezná mezí

Brno, 2.2.2009 16:05, (Lidové noviny)

To, co nyní vyhlašují komunisté o výuce historie novodobých dějin, naposledy ústy Marty Semelové, už skutečně hraničí se slušností i v demokratické společnosti. Ba po pravdě, je to drzost do nebe volající.

Ač nejsem žádný odborník - historik, který jediný má oprávnění říci konečné slovo v této diskusi, jsem občan, který v podzimu svého života a svých životních peripetií dokáže docela přesně zhodnotit společenské a politické děje a jejich dopad na život celé společnosti a jednotlivce.

Ze své profese kvalifikovaného strojního inženýra jsem byl odsouzen k dělnické profesi na dlouhých 30 let - po vpádu Rusů do Československa v roce ’68.

Jako řidič těžkých nákladních vozidel jsem tak brázdil republiku, zatímco moje školou povinné dcery musely ve škole poslouchat nesmysly učitelů a učitelek o spravedlivé komunistické společnosti. To jsem těžce snášel a jediné, co jsem mohl, bylo mlčet a nabádat děti ke stejnému pokrytectví. Ještě, že ony věděly, jaká je pravda, což jim umožňovalo soužití s vlastním, těžce zkoušeným otcem.

Volat „Nejsme jako oni“ byla chyba V listopadu ’89 jsme volali: „Nejsme jako oni!“ Byla to chyba! V určitých situacích a dobách přemíra tolerance a svobody škodí. Komunisté si takové privilegium nezasloužili, teď sprostě zneužívají situace, která jim byla „milostivě“ dopřána.

Paní Dagmar Bolfové, ředitelce školy, která učitelce Semelové zakázala výuku dějepisu, tleskám. Udělala dobře a je statečná. Já bych zakázal paní Semelové i tu matematiku a tělocvik. I tam může škodit, už jen svojí pouhou přítomností. Vím dobře, co říkám.

Když jsem jako učitel na vysoké škole v době vpádu Rusů do Československa učil konstrukci spalovacích motorů a vozidel, tedy výsostně odborný předmět, neopomněl jsem vložit desetiminutovku k aktuálním událostem. Taky mi to už na podzim toho roku spočítali a naordinovali dělnickou profesi. Měl jsem jim poděkovat, ani nevěděli, jakou službu mi udělali, byla to dobrá a užitečná škola, vpravdě další univerzita, kterou mi bylo dopřáno absolvovat. Ale to je jiná historie.

Komunisté dobře věděli, že i odborník má dosti příležitostí, jak prosazovat své názory podle svého svědomí mimo svoji profesi. A taky to tak mnozí dělali, jinak by snad ani slušný člověk nemohl přežít.

Nevím, proč by nebylo možno i v demokratické společnosti docela regulérně zabránit šíření škodlivých názorů, zejména na školní půdě. Není vyloučeno, že toho může někdy být dosaženo i formou žaloby, která se může opírat nejen o morální stránku, ale i o zákon, který specifikuje komunistickou ideologii jako škodlivou.

Mnozí mne mohou osočit z autoritativního názoru, který v demokracii nemá opodstatnění, a poukázat i na dilema omezování demokracie v zájmu účinného boje proti terorismu. To srovnání nesedí. Tady jde o výchovu dětí a poškozování jejich integrity v rozporu s morálkou i zákony země.

Schizofrenie naší země spočívá v tom, že máme zákon o neslučitelnosti komunistické ideologie s demokratickým uspořádáním společnosti, když komunisté, kteří se této ideologie nikdy nevzdali, jsou demokratickou složkou politické sféry.

Mohou veřejně a svobodně vyhlašovat své pravdy-nepravdy. Divím se ovšem, že ještě nikoho nenapadlo obžalovat na příklad paní Semelovou z porušování zákona a nabádání k nezákonnostem hlásáním nepovolené komunistické ideologie, dokonce na půdě školní, což je obzvláště nebezpečné. Znovu oblbovat naše děcka! Když to v dohledné době nikdo neudělá, udělám to já.

Těch věcí, které mohu dát do základů takové žaloby, je více, a těžko někdo u soudu bude moci moje argumenty a důvěryhodnost toho, co doložím, zpochybnit.

Současně důrazně protestuji, aby někteří na první pohled rozumní komunisté, například pánové Ransdorf nebo Dolejš, se odvolávali na mne v romských záležitostech, jako by i oni měli se mnou stejné názory. Dokud se i oni jasně a zřetelně nedistancují od arogantních a společnost poškozujících názorů svých kolegů, ať se laskavě nezaštiťují tu i tam názory jiných, které se jim občas zamlouvají.

Karel Holomek
Přečteno: 1083x
 

Kam dál:

Štítky:  

KomentářHLAVNÍ ZPRÁVY

Romové na Prague Pride 13. 8. 2016 (FOTO: Yveta Kenety, Romea.cz)

Přes 60 procent Čechů aktivních na internetu si myslí, že Romové jsou zvýhodňováni

10.9.2020 13:41
Polovina Čechů, kteří jsou aktivní na internetu, se ztotožňuje s tvrzením, že národnostní menšiny mají v České republice lepší podmínky než většina, a to alespoň v některých případech. Každý pátý se pak domnívá, že to platí bezvýhradně. Pokud jde o konkrétní národnostní menšiny v České republice, respondenti ve výzkumu nejčastěji zmiňovali romskou menšinu, názory na její situaci se však různily: zatímco 23 % dotázaných ji u nás považuje za znevýhodňovanou, v očích 63 % Čechů je naopak zvýhodňována.
 celý článek

Ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV) uspořádalo ve středu 9. 9. 2020 v rámci projektu Podpora sociálního bydlení konferenci s názvem „Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe“. (FOTO: Zdeněk Ryšavý, Romea.cz)

videoZÁZNAM: Konference sociální bydlení v českých obcích - zkušenosti z praxe

8.9.2020 23:10
Ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV) uspořádalo ve středu 9. 9. 2020 v rámci projektu Podpora sociálního bydlení konferenci s názvem „Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe“. ROMEA TV odvysílala celou konferenci v přímém přenosu.
 celý článek

Debata proběhla 4. září 2020 v kongresovém sále brněnského divadla Husa na provázku.

videoVIDEO: V divadle Husa na provázku se diskutovalo o mediálním obrazu Romů

7.9.2020 14:34
V divadle Husa na provázku se diskutovalo o mediálním obrazu Romů. Brněnské divadlo Husa na provázku uspořádalo diskusi s názvem Mediální obraz romské menšiny - důsledek nebo příčina? Diskuze proběhla 4. září 2020 v kongresovém sále divadla
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo