romea - logo
17. srpna 2022 (středa)
svátek má Petra

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Baláž: Na "romské koncepci" MMR spolupracuji s členy bývalé i současné "romské Rady"

Praha, 21.8.2008 14:59, (ROMEA - AUDIO - AKTUALIZOVÁNO)

Místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity Ivan Veselý vyzval ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka k odvolání Jozefa Baláže z Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Podle Veselého Baláž selhal jako prostředník mezi Radou a ministerstvem při přípravě koncepce směřující k integraci Romů do společnosti. Jozef Baláž odmítl, že by nespolupracoval s Radou. Naopak uvedl, že na koncepci MMR spolupracují současní a minulí členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

"Vážený pane ministře, obracíme se na Vás s žádostí o výměnu zástupce Vašeho ministerstva Mgr. Jozefa Baláže v Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Mgr. Baláž byl v minulém funkčním období Rady pověřen komunikací s Vámi, a to konkrétně ohledně přípravy koncepce směřující k integraci Romů do společnosti. Současní členové a členky občanské části Rady jsou přesvědčeni, nejenom že Jozef Baláž nesplnil svůj úkol prostředníka mezi Radou a Vámi, a tím se stal nevěrohodným, ale také svou odborností, nepřesahuje Mgr. Věru Pelíškovou, která je podle našeho názoru způsobilá zastupovat Ministerstvo pro místní rozvoj," uvádí Ivan Veselý v dopise ministru Čunkovi.

AUDIO
Jozef Baláž o koncepci MMR a o členech jeho týmu
Jozef Baláž o Jiřím Čunkovi

"Moc nerozumím Ivanu Veselému, co ho vede k tomuto postoji. Dělám svou práci podle nejlepšího vědomí a svědomí. Spolupracuji s lidmi, kteří podle mého názoru něco v této oblasti dokázali. Možná si myslí, že "jeho Rada" na tom neparticipuje, ale mýlí se, jelikož členové minulé a i současné "romské Rady" jsou členové mojí pracovní skupiny," uvedl pro server Romea.cz Jozef Baláž.

Baláž odmítl sdělit konkrétní jména odborníků, kteří se na koncepci podílejí. "Nemám zatím jejich svolení jejich jména uveřejňovat. To svolení budu mít ve chvíli, kdy materiál projde veškerým připomínkovým řízením a jsem přesvědčen, že se hrdě k této práci přihlásí," dodal pro server Romea..cz Baláž.

Za svým poradcem stojí i ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. "Nevidím důvod pro odvolání Jozefa Baláže z Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity," uvedl pro server Romea.cz Jiří Čunek.

Jozef Baláž pracuje jako poradce ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka a v úterý 19. srpna společně s Petrem Víškem ze Socioklubu prezentoval na semináři organizovaném společností Člověk v tísni základní informace o připravované Koncepci řešení deprivovaných částí měst, kde žijí převážně Romové. (více zde... Čunkův tým na MMR připravuje koncepci deprivovaných částí měst, kde žijí převážně Romové)

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Rada systémově napomáhá integraci romské komunity do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády v oblasti integrace romských komunit. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád. Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

KAM DÁL?
Čunkův tým na MMR připravuje koncepci deprivovaných částí měst, kde žijí převážně Romové
Rada usiluje o to, aby Čunek přestal chystat romskou koncepci
Čunek už nechystá romskou koncepci, spolupracuje se Stehlíkovou
Čunek má koncepci řešení romské otázky, projedná ji se Stehlíkovou

Přečteno: 5072x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Koncepce, MMR, AudioHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo