romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čhinger & Phager - 3. díl: První internetový romský videopořad

Praha, 12.12.2003 18:55

Na t?et? vyd?n? unik?tn?ho romsk?ho hudebn?ho videopo?adu ?hinger & Phager se m??ete pod?vat od p?tku 12. 12. 2003 na internetov?ch str?nk?ch Romsk?ho informa?n?ho servisu - www.romea.cz. Na z?v?r leto?n?ho roku si Richard Samko pozval do po?adu popul?rn? mlad? romsk? kapely a samoz?ejm? nebudou chyb?t z?znamy z jejich pra?sk?ch koncert?. Jako prvn? se pod?v?me na k?est nov?ho CD skupiny Gulo ?ar s n?zvem Baro drom. K?est prob?hl v pra?sk?m Pal?ci Akropolis a Gulo ?ar si na n?j pozvali pra?skou skupinu Bengas, kter? je v?nov?na dal?? ??st po?adu. V t?to ??sti uvid?te tak? exkluzivn? sest?ih svatby jednoho z protagonist? kapely Bengas. V po?adu m??ete tak? vid?t sv?tovou premi?ru videoklipu La ha pes od skupiny Black Snake. Posledn? skupinou, kter? se p?edstav? v t?et?m vyd?n? ?hinger & Phager budou hrade?t? Terne ?have. Na ?pln? z?v?r vylosuje So?a Kalejov? v?herce z minul?ho po?adu, ale nebudeme prozrazovat koho. Pod?vejte se a? do konce a uvid?te...

<p>
Skupina Gulo ?ar poch?z? z Brna, hraje soul - funkovou hudbu siln? ovlivn?nou cik?nskou melodikou a harmoni?. Pop tane?n? rytmy a typick? fr?zov?n? funky hudby s jedine?n?m feelingem je kombinace zaru?uj?c? t?to kapele nezm?rn? mno?stv? energie. Autorsk? texty p?sn? vych?zej? z tradi?n? romsk? poetiky a jsou tak? v rom?tine interpretov?ny. Gulo ?ar vkl?d? do sv? hudby invenci, energii, ale hlavn? radost a srdce. Pomalu, ale jist?, se st?v? vzorem pro ??st mlad? romsk? populace.
Dal?? informace najdete na www.gulocar.com
<p>
Skupina Bengas vznikla na podzim roku 2001 v Praze. N?strojov? obsazen? Bengas se sest?v? ze ?ty? ?pan?lsk?ch poloakustick?ch kytar, baskytary a sestavy perkusn?ch n?stroju. Bengas vystupovali v mnoha s?lech v Praze, v ?ech?ch, na Morav? i v zahrani??. Reperto?r zahrnuje v?chodniarsk? ?astu?ky, card??e, p?sn? R?mu Ruska i Ma?arska, balk?nsk? folkl?r, rytmy Ar?bie a ?pan?lska a s t?m dohromady p?vodn? reperto?r. To v?echno hraj? a zp?vaj? Bengas a v rom?tine. Skupina tak? spolupracuje s r?msk?m folkl?rn?m tane?n?m souborem PERUM.
Milan Miguel Horv?t - ak. kytara, zp?v
Vladim?r ?ab?k Demeter - ak. kytara, zp?v
Milan Binga? Demeter - ak. kytara, zp?v
Franti?ek Fery ?erve??k - ak. kytara, zp?v
Martin Siv?k - baskytara, zp?v
Dal?? informace www.bengas.com <p>

Romsk? skupina Black Snake, byla zalo?ena p?ed dvan?cti lety. Kluci poch?zej? z Broumova. Kapela m? za sebou ?adu vystoupen? v klubech ve V?chodn?ch ?ech?ch . ?estice muzikant? svou hudbu zakl?d? p?edev??m na fankov? a soulov? hudb?. V r?diu Metuje v N?chod? nahr?la prvn? kompilaci 12 p?sni?ek, kter? jsou nazp?v?ny p?ev??n? v rom?tin?, ale jsou zde i p?sni?ky v angli?tin? a ?e?tin?. Spolupr?ci skupina nav?zala tak? se zp?v?kem a muzikantem Michalem Davidem.<p>

Terne ?have - znamen? v rom?tine "Mlad? kluci". V ?ech?ch je to velmi ?ast? jm?no pro mladou romskou kapelu. Tito Terne ?have z Hradce Kr?lov? ov?em nejsou ??dn? za??te?n?ci. Po??tky skupiny sahaj? do druh? poloviny osmdes?t?ch let, kdy bylo v?em ?len?m kolem 17 let. P?vodn? b??n? z?bavov? romsk? kapela postupn? vym?nila kl?vesy za akustick? n?stroje a krom? tradi?n?ho reperto?ru za?ala hr?t taky svoje vlastn? skladby, vych?zej?c? z romsk?ch ko?en?.
Dal?? informace www.ternechave.net
Přečteno: 4931x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo