romea - logo
12. prosince 2019 (čtvrtek)
svátek má Simona
Loading
rozšířené vyhledávaní

Čhinger & Phager - 3. díl: První internetový romský videopořad

Praha, 12.12.2003 18:55

Na t?et? vyd?n? unik?tn?ho romsk?ho hudebn?ho videopo?adu ?hinger & Phager se m??ete pod?vat od p?tku 12. 12. 2003 na internetov?ch str?nk?ch Romsk?ho informa?n?ho servisu - www.romea.cz. Na z?v?r leto?n?ho roku si Richard Samko pozval do po?adu popul?rn? mlad? romsk? kapely a samoz?ejm? nebudou chyb?t z?znamy z jejich pra?sk?ch koncert?. Jako prvn? se pod?v?me na k?est nov?ho CD skupiny Gulo ?ar s n?zvem Baro drom. K?est prob?hl v pra?sk?m Pal?ci Akropolis a Gulo ?ar si na n?j pozvali pra?skou skupinu Bengas, kter? je v?nov?na dal?? ??st po?adu. V t?to ??sti uvid?te tak? exkluzivn? sest?ih svatby jednoho z protagonist? kapely Bengas. V po?adu m??ete tak? vid?t sv?tovou premi?ru videoklipu La ha pes od skupiny Black Snake. Posledn? skupinou, kter? se p?edstav? v t?et?m vyd?n? ?hinger & Phager budou hrade?t? Terne ?have. Na ?pln? z?v?r vylosuje So?a Kalejov? v?herce z minul?ho po?adu, ale nebudeme prozrazovat koho. Pod?vejte se a? do konce a uvid?te...

<p>
Skupina Gulo ?ar poch?z? z Brna, hraje soul - funkovou hudbu siln? ovlivn?nou cik?nskou melodikou a harmoni?. Pop tane?n? rytmy a typick? fr?zov?n? funky hudby s jedine?n?m feelingem je kombinace zaru?uj?c? t?to kapele nezm?rn? mno?stv? energie. Autorsk? texty p?sn? vych?zej? z tradi?n? romsk? poetiky a jsou tak? v rom?tine interpretov?ny. Gulo ?ar vkl?d? do sv? hudby invenci, energii, ale hlavn? radost a srdce. Pomalu, ale jist?, se st?v? vzorem pro ??st mlad? romsk? populace.
Dal?? informace najdete na www.gulocar.com
<p>
Skupina Bengas vznikla na podzim roku 2001 v Praze. N?strojov? obsazen? Bengas se sest?v? ze ?ty? ?pan?lsk?ch poloakustick?ch kytar, baskytary a sestavy perkusn?ch n?stroju. Bengas vystupovali v mnoha s?lech v Praze, v ?ech?ch, na Morav? i v zahrani??. Reperto?r zahrnuje v?chodniarsk? ?astu?ky, card??e, p?sn? R?mu Ruska i Ma?arska, balk?nsk? folkl?r, rytmy Ar?bie a ?pan?lska a s t?m dohromady p?vodn? reperto?r. To v?echno hraj? a zp?vaj? Bengas a v rom?tine. Skupina tak? spolupracuje s r?msk?m folkl?rn?m tane?n?m souborem PERUM.
Milan Miguel Horv?t - ak. kytara, zp?v
Vladim?r ?ab?k Demeter - ak. kytara, zp?v
Milan Binga? Demeter - ak. kytara, zp?v
Franti?ek Fery ?erve??k - ak. kytara, zp?v
Martin Siv?k - baskytara, zp?v
Dal?? informace www.bengas.com <p>

Romsk? skupina Black Snake, byla zalo?ena p?ed dvan?cti lety. Kluci poch?zej? z Broumova. Kapela m? za sebou ?adu vystoupen? v klubech ve V?chodn?ch ?ech?ch . ?estice muzikant? svou hudbu zakl?d? p?edev??m na fankov? a soulov? hudb?. V r?diu Metuje v N?chod? nahr?la prvn? kompilaci 12 p?sni?ek, kter? jsou nazp?v?ny p?ev??n? v rom?tin?, ale jsou zde i p?sni?ky v angli?tin? a ?e?tin?. Spolupr?ci skupina nav?zala tak? se zp?v?kem a muzikantem Michalem Davidem.<p>

Terne ?have - znamen? v rom?tine "Mlad? kluci". V ?ech?ch je to velmi ?ast? jm?no pro mladou romskou kapelu. Tito Terne ?have z Hradce Kr?lov? ov?em nejsou ??dn? za??te?n?ci. Po??tky skupiny sahaj? do druh? poloviny osmdes?t?ch let, kdy bylo v?em ?len?m kolem 17 let. P?vodn? b??n? z?bavov? romsk? kapela postupn? vym?nila kl?vesy za akustick? n?stroje a krom? tradi?n?ho reperto?ru za?ala hr?t taky svoje vlastn? skladby, vych?zej?c? z romsk?ch ko?en?.
Dal?? informace www.ternechave.net
Přečteno: 4875x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

Vánoce na turistické základně Myšinec v Budišovicích u Hrabyně prožily děti z dětských domovů z Čeladné, Příbora, Liptálu, Býchor a Uherského Ostrohu. (FOTO: Vladislav Sobol)

videoZÁZNAM: Situace je zoufalá, děti z dětských domovů končí i po 30 letech rozvoje ústavní péče na ulici

25.11.2019 11:33
V České republice vyrůstá v dětských domovech a dalších typech zařízení pobytové péče přes 8 000 dětí, z toho několik stovek ročně odchází do dospělosti.
 celý článek

Dalibor Karvay

Vídeňský symfonický orchestr jmenoval houslistu Dalibora Karvaye prvním koncertním mistrem

22.11.2019 11:15
Vídeňský symfonický orchestr jmenoval 34-letého slovenského houslistu Dalibora Karvaye svým prvním koncertním mistrem. Informoval o tom hudebníh časopis The Strad.
 celý článek

Druhý ročník ocenění od romských organizací a nezávislých osobností Lúč z tmy (Foto: Facebook Lúč z tmy)

videoZÁZNAM: Slavnostního předávání ocenění Lúč z tmy

22.11.2019 0:01
Přímý přenos slavnostního předávání ocenění Lúč z tmy, které každoročně udělují romské organizace a nezávislé osobnosti těm, kteří se dlouhodobě zasazují o zlepšení postavení Romů v různých oblastech života nebo se významným způsobem podílejí na budování mostů mezi Romy a většinovou společností. Záštitu nad 2. ročníkem ocenění Lúč z tmy převzala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Přenos z bratislavského Caffe Berinka odvysílá ROMEA TV od 19 hodin.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo