romea - logo
18. září 2020 (pátek)
svátek má Kryštof

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čhinger & Phager - 3. díl: První internetový romský videopořad

Praha, 12.12.2003 18:55

Na t?et? vyd?n? unik?tn?ho romsk?ho hudebn?ho videopo?adu ?hinger & Phager se m??ete pod?vat od p?tku 12. 12. 2003 na internetov?ch str?nk?ch Romsk?ho informa?n?ho servisu - www.romea.cz. Na z?v?r leto?n?ho roku si Richard Samko pozval do po?adu popul?rn? mlad? romsk? kapely a samoz?ejm? nebudou chyb?t z?znamy z jejich pra?sk?ch koncert?. Jako prvn? se pod?v?me na k?est nov?ho CD skupiny Gulo ?ar s n?zvem Baro drom. K?est prob?hl v pra?sk?m Pal?ci Akropolis a Gulo ?ar si na n?j pozvali pra?skou skupinu Bengas, kter? je v?nov?na dal?? ??st po?adu. V t?to ??sti uvid?te tak? exkluzivn? sest?ih svatby jednoho z protagonist? kapely Bengas. V po?adu m??ete tak? vid?t sv?tovou premi?ru videoklipu La ha pes od skupiny Black Snake. Posledn? skupinou, kter? se p?edstav? v t?et?m vyd?n? ?hinger & Phager budou hrade?t? Terne ?have. Na ?pln? z?v?r vylosuje So?a Kalejov? v?herce z minul?ho po?adu, ale nebudeme prozrazovat koho. Pod?vejte se a? do konce a uvid?te...

<p>
Skupina Gulo ?ar poch?z? z Brna, hraje soul - funkovou hudbu siln? ovlivn?nou cik?nskou melodikou a harmoni?. Pop tane?n? rytmy a typick? fr?zov?n? funky hudby s jedine?n?m feelingem je kombinace zaru?uj?c? t?to kapele nezm?rn? mno?stv? energie. Autorsk? texty p?sn? vych?zej? z tradi?n? romsk? poetiky a jsou tak? v rom?tine interpretov?ny. Gulo ?ar vkl?d? do sv? hudby invenci, energii, ale hlavn? radost a srdce. Pomalu, ale jist?, se st?v? vzorem pro ??st mlad? romsk? populace.
Dal?? informace najdete na www.gulocar.com
<p>
Skupina Bengas vznikla na podzim roku 2001 v Praze. N?strojov? obsazen? Bengas se sest?v? ze ?ty? ?pan?lsk?ch poloakustick?ch kytar, baskytary a sestavy perkusn?ch n?stroju. Bengas vystupovali v mnoha s?lech v Praze, v ?ech?ch, na Morav? i v zahrani??. Reperto?r zahrnuje v?chodniarsk? ?astu?ky, card??e, p?sn? R?mu Ruska i Ma?arska, balk?nsk? folkl?r, rytmy Ar?bie a ?pan?lska a s t?m dohromady p?vodn? reperto?r. To v?echno hraj? a zp?vaj? Bengas a v rom?tine. Skupina tak? spolupracuje s r?msk?m folkl?rn?m tane?n?m souborem PERUM.
Milan Miguel Horv?t - ak. kytara, zp?v
Vladim?r ?ab?k Demeter - ak. kytara, zp?v
Milan Binga? Demeter - ak. kytara, zp?v
Franti?ek Fery ?erve??k - ak. kytara, zp?v
Martin Siv?k - baskytara, zp?v
Dal?? informace www.bengas.com <p>

Romsk? skupina Black Snake, byla zalo?ena p?ed dvan?cti lety. Kluci poch?zej? z Broumova. Kapela m? za sebou ?adu vystoupen? v klubech ve V?chodn?ch ?ech?ch . ?estice muzikant? svou hudbu zakl?d? p?edev??m na fankov? a soulov? hudb?. V r?diu Metuje v N?chod? nahr?la prvn? kompilaci 12 p?sni?ek, kter? jsou nazp?v?ny p?ev??n? v rom?tin?, ale jsou zde i p?sni?ky v angli?tin? a ?e?tin?. Spolupr?ci skupina nav?zala tak? se zp?v?kem a muzikantem Michalem Davidem.<p>

Terne ?have - znamen? v rom?tine "Mlad? kluci". V ?ech?ch je to velmi ?ast? jm?no pro mladou romskou kapelu. Tito Terne ?have z Hradce Kr?lov? ov?em nejsou ??dn? za??te?n?ci. Po??tky skupiny sahaj? do druh? poloviny osmdes?t?ch let, kdy bylo v?em ?len?m kolem 17 let. P?vodn? b??n? z?bavov? romsk? kapela postupn? vym?nila kl?vesy za akustick? n?stroje a krom? tradi?n?ho reperto?ru za?ala hr?t taky svoje vlastn? skladby, vych?zej?c? z romsk?ch ko?en?.
Dal?? informace www.ternechave.net
Přečteno: 4893x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

Romové na Prague Pride 13. 8. 2016 (FOTO: Yveta Kenety, Romea.cz)

Přes 60 procent Čechů aktivních na internetu si myslí, že Romové jsou zvýhodňováni

10.9.2020 13:41
Polovina Čechů, kteří jsou aktivní na internetu, se ztotožňuje s tvrzením, že národnostní menšiny mají v České republice lepší podmínky než většina, a to alespoň v některých případech. Každý pátý se pak domnívá, že to platí bezvýhradně. Pokud jde o konkrétní národnostní menšiny v České republice, respondenti ve výzkumu nejčastěji zmiňovali romskou menšinu, názory na její situaci se však různily: zatímco 23 % dotázaných ji u nás považuje za znevýhodňovanou, v očích 63 % Čechů je naopak zvýhodňována.
 celý článek

Ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV) uspořádalo ve středu 9. 9. 2020 v rámci projektu Podpora sociálního bydlení konferenci s názvem „Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe“. (FOTO: Zdeněk Ryšavý, Romea.cz)

videoZÁZNAM: Konference sociální bydlení v českých obcích - zkušenosti z praxe

8.9.2020 23:10
Ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV) uspořádalo ve středu 9. 9. 2020 v rámci projektu Podpora sociálního bydlení konferenci s názvem „Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe“. ROMEA TV odvysílala celou konferenci v přímém přenosu.
 celý článek

Debata proběhla 4. září 2020 v kongresovém sále brněnského divadla Husa na provázku.

videoVIDEO: V divadle Husa na provázku se diskutovalo o mediálním obrazu Romů

7.9.2020 14:34
V divadle Husa na provázku se diskutovalo o mediálním obrazu Romů. Brněnské divadlo Husa na provázku uspořádalo diskusi s názvem Mediální obraz romské menšiny - důsledek nebo příčina? Diskuze proběhla 4. září 2020 v kongresovém sále divadla
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo