romea - logo
29. června 2022 (středa)
svátek má Petr a Pavel

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čhinger & Phager - 4. díl

Praha, 16.2.2004 19:13

V dal??m d?le romsk? hudebn? video show V?s na?i moder?to?i zavedou na romsk? ples v pra?sk?m Edenu, kde se p?edstavila hudebn? skupina Gizman z Teplic. Spole?n? pak nav?t?v?me pra?skou romskou diskot?ku v Karl?n?. Pravideln? zde vystupuje skupina Bert?k. Richard Samko byl p??tomen zkou?ky skupiny ?il?gos, co? je romsk? rodinn? kapela z N?choda hraje a zp?v? u? v?ce ne? 10 let. P?ed rokem nato?ila sv? prvn? CD, kter? pat?? mezi jedno z nejkvalitn?j??ch romsk?ch CD v ?R. Jejich reperto?r se soust?ed? p?edev??m na star? romsk? p?sn?. Nov? uskupen?, kter? vzniklo ned?vno a d?v? o sob? hodn? v?d?t je kapela Khetane, kterou jsme nav?t?vili na koncertu v klubu Mecca. Romsk? ?asopis Romano vo?i a sdru?en? ROMEA oslavilo 1. v?ro?? sv?ho vzniku a co se d?lo na oslav? si rozhodn? nenechte uj?t. Uvid?te a p?edev??m usly??te zp?vat Jarmilu Bal??ovou, Richarda Samka, Angeliku Lakato?ovou a dal?? nov? SuperStar. Usly??te tak? zbrusu novou zn?lku po?adu, kterou nahr?la skupina Bengas, za co? ji velmi d?kujeme.
Přečteno: 5393x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo