romea - logo
15. srpna 2020 (sobota)
svátek má Hana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čhinger & Phager - 5.díl: Gipsy Kings v květnovém vydání hudební video show

Praha, 22.5.2004 19:22

Opravdovou bombou tohoto vyd?n? je nejpopul?rn?j?? romsk? kapela na sv?t?, francouzsk? skupina Gipsy Kings, kter? se poprv? v ?esk? republice p?edstavila 2. kv?tna, na z?v?re?n? den festivalu United Islands of Prague, v pra?sk? T-mobile ar?n?. Gipsy Kings jsou jednozna?n? nej?sp??n?j?? francouzskou skupinou v celosv?tov?m m???tku. Od sv?ho prvn?ho hitu Bamboleo, kter? vydali v roce 1987, prodali 14 mili?n? desek, nato?ili dva hudebn? filmy a v dal??ch filmech zn?la jejich hudba (nap?. v kultovn?m sn?mku Big Lebowski). Hudba Gipsy Kings vychaz? z flamenca, ale sv?tovou popularitu j? zajistilo neortodoxn?, popov? proveden? autorsk?ch p?sni?ek. V b?eznu vy?lo Gipsy Kings nov? album Roots, ve kter?m se po mnoha letech skupina obe?la bez bic? soupravy, eletrick? basy a syntez?tor?.
<p>
Skupina Gipsy Kings poskytla exkluzivn? rozhovor ?asopisu Romano vo?i a Romsk?mu informa?n?mu servisu. Interview prob?halo v hotelu Panorama, kde romsk? hv?zdy b?hem pra?sk? n?v?t?vy bydlely. Rozhovor se s organiz?tory festivalu domlouval cel? t?den a do posledn? chv?le nebylo jasn? zda Gipsy Kings b?hem jejich nabit?ho programu budou rozhovory v?bec poskytovat. "Rozhovor nebylo jednoduch? z?skat a jsme moc r?di, ?e se n?m to poda?ilo," uvedla ??fredaktorka Romano vo?i Jarmila Bal??ov?. Na zkr?cen? z?znam rozhovoru se m??ete pod?vat v kv?tnov?m d?le po?adu ?huinger & Phager. Cel? rozhovor si m??ete p?e??st v kv?tnov?m ??sle Romano vo?i.
<p>
Jako p?edskupiny Gipsy Kings vystoupily brn?nsk? romsk? skupina Gulo ?ar a Bengas, kter? v po?adu m??ete tak? vid?t. Bengas pat?? mezi nejpopul?rn?j?? r?msk? kapely ?erpaj?c? z folkl?rn?ch zdroj?. Gulo ?ar, kapela hraj?c? pozoruhodnou podobu funku poznamenan?ho tradi?n? romskou hudbou, z?skala cenu And?l v kategorii world music.
<p>
V dal?? ??sti po?adu V?m p?edstav?me mlad? Romy a Romky, kte?? to zkusili v sout??i televize Nova ?esko hled? SuperStar. Dostali se mezi nejlep??ch 40, respektive 60 a v redakci ?asopisu Romano vo?i se fotili na ob?lku tohoto romsk?ho m?s??n?ku. Po?ad ?hinger & Phager byl u toho a vy m??ete b?t u toho prost?ednictv?m internetov?ch str?nek www.romea.cz. Pod?vejte se a poslechn?te si co si o sout??i ?esko hled? SuperStar mysl? Ivana Hus?kov?, Jen?k Ko?alka a Ji?? Ferenc. Samoz?ejm?, ?e uvid?te i Martinu Balogovou.
<p>
Ale ?pln? na za??tku v?s So?a, Angelika a R??a zavedou na benefi?n? koncert O Roma le Romenge (Romov? Rom?m), kter? p?ivedl na prkna brn?nsk?ho klubu Fl?da to nejlep?? z dom?c? sc?ny romsk? hudby. V kv?tnov?m vyd?n? po?adu ?hinger & Phager uvid?te z tohoto koncertu cimb?lovou muziku Ev?ena Horv?tha, skupinu Kandr??i, Terne ?have a skupinu brat?? Lazok?.
Přečteno: 5310x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

Kurz pro pedagogy (FOTO: R-Mosty)

Organizace R-Mosty pořádá další běh kurzu Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků. Hlaste se!

11.8.2020 18:01
Společnost R - Mosty pořádá 26. a 27. srpna na biofarmě Belina v Nežichově u Toužimi další běh kurzu Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků. Kurz pomáhá efektivněji pracovat s dětmi z romských rodin a rozšiřuje účastníkům všeobecné povědomí o této naší největší a nejstarší národnostní menšině.
 celý článek

CD neonacistické skupiny Krátký proces

Slovenská a česká policie zatýkala při akci proti extremismu členy kapel. Policisté našli předměty s nacistickou tematikou

11.8.2020 17:07
Slovenská policie dnes zadržela při zátahu proti extremismu devět lidí. Jsou mezi nimi také členové hudebních skupin Krátký proces a Horkýže Slíže, informovala televize Markíza. Do akce vedené slovenskou policií se podle webu Česká justice zapojili i čeští kolegové, kteří provedli domovní prohlídku u českého hudebníka v Děčíně.
 celý článek

Olga Fečová, foto: Lukáš Houdek

videoVIDEO: Nejdříve jsem měla rodinu, děti, takže jsem se starala o ně, na mě přišla řada v 60letech, říká Olga Fečová navržená na státní vyznamenání

9.8.2020 15:43
Romská spisovatelka, pěstounka, pedagogická asistentka Olga Fečová byla navržena na státní vyznamenání. Navrhla ji Doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD., vedoucí Katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karovy.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo