romea - logo
24. října 2021 (neděle)
svátek má Nina

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ČHV: Hospodářský pokles zvyšuje rasismus a rasovou diskriminaci po celé Evropě

Praha, 23.3.2012 13:16, (ROMEA)
ilustrační foto

Ekonomická krize má negativní dopad na migranty a příslušníky etnických menšin, což je dělá obzvlášť zranitelnými vůči nezaměstnanosti a nejistým pracovním podmínkám. Hospodářský pokles také vytváří obavy v řadách široké veřejnosti, které podněcují rasistické chování, a vedou v mnoha zemích k finančním škrtům i v protirasistické oblasti. To vede k nižší aktivitě v boji proti rasismu a xenofobii. ENAR zde předkládá některé ze závěrů Stínové zprávy o stavu rasismu v Evropě za období 2010-2011, vydanou u příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu 21. března.

VIDEO
Záznam tiskové konference ČHV k vydání stínové zprávy o stavu rasismu v Evropě

DOKUMENTY
ENAR STÍNOVÁ ZPRÁVA - Rasismus a diskriminace v České Republice
ENAR Shadow Report 2010-2011

Zpráva, založená na údajích shromážděných občanskou společností bojující proti rasismu v celé Evropě, zdůrazňuje, že etnické a náboženské menšiny čelí diskriminaci a sociálnímu vyloučení v Evropě ve všech oblastech života, od zaměstnání ke vzdělání, od bydlení až k politice.

Například ve Španělsku, byl imigrant propuštěn z práce, protože požádal o pracovní smlouvu. Pracoval devět hodin denně, šest dní v týdnu, po dobu dvou měsíců za odměnu 600 euro. Dále pak v Rumunsku je průměrná délka života Romů o 10 let nižší než u ostatních Evropanů a téměř polovina romských dětí nedostává odpovídající očkování. Rasisticky motivované násilí páchané jak neonacisty, tak i jinými pachateli je na vzestupu, souběžně s rostoucím úspěchem krajně pravicových stran a hnutí - například ve Spojeném království, v Dánsku, Maďarsku, Řecku a Polsku. Zpráva také zdůrazňuje, že lidé afrického původu jsou obzvlášť vystavováni rasismu a rasové diskriminaci v několika členských státech EU - jejich viditelnost zvyšuje tuto zranitelnost. Ve Spojeném království, například, lidé s tmavou pletí podléhají s nejméně šestkrát vyšší pravděpodobností kontrolám a prohledávání než lidé se světlou pletí. Ve Španělsku až 36,8% vlastníků půdy odmítá pronajímat půdu lidem ze sub-saharské Afriky.

I když členské státy EU implementovaly antidiskriminační legislativu, jen málo případů bylo předloženo pověřeným orgánům a právní předpisy často nejsou uplatňovány v praxi.

Prezident ENARu Chibo Onyeji řekl: "Zejména dnes, na Mezinárodní den proti rasismu je znepokojující vidět, že rasismus a diskriminace jsou i nadále tak významné a všudypřítomné fenomény v rámci EU. Politici musí prokázat větší iniciativu, že rovný přístup k zaměstnání, bydlení a vzdělávání jsou zásadní pro budování prosperující a soudržné společnosti, která je o to více důležitá v době hospodářské krize. Nemůžeme si dovolit nechat celé skupiny populace v ústraní."

„Bohužel je nutné konstatovat, že ani v ČR není situace příznivější, naopak jsme zaznamenali, že v mnoha oblastech se kvalita života menšin rapidně zhoršila. Zpráva za ČR uvádí, že ke vzrůstající nenávisti široké veřejnosti vůči menšinám přispívá i přístup médií, která neinformují vyváženě a často neposkytují dostatečný prostor menšinám a jejich pohledu na věc“ uvádí ředitelka ČHV, Markéta Kovaříková.

DOKUMENTY
ENAR STÍNOVÁ ZPRÁVA - Rasismus a diskriminace v České Republice
ENAR Shadow Report 2010-2011

Český helsinský výbor
Přečteno: 1228x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo