romea - logo
24. října 2021 (neděle)
svátek má Nina

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ČHV: Porušování práv dětí, seniorů i Romů; narůstá extremismus

Praha, 7.6.2009 18:05, (ROMEA)

V Česku jsou porušována práva dětí vězněných rodičů i dětí, jejichž rodiče se rozvádějí. Neuspokojivá je také situace mnoha seniorů, cizinců a Romů. Narůstá nebezpečí nacionalismu a neonacismu, jež Češi podceňují. Uvádí to zpráva o stavu lidských práv za loňský rok, kterou Český helsinský výbor (ČHV) zveřejnil na svých internetových stránkách. ČHV svou zprávu zveřejňuje každoročně, letos to bylo již popatnácté.

Zpráva například poukazuje na často neuspokojivou situaci "zapomenoutých" dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. Sociální pracovníci dětem umístěným v ústavech neumožňují vězněné rodiče navštěvovat. "Zájem dítěte tak není povětšinou spatřován v udržování vazeb mezi dětmi a jejich vězněnými rodiči, ale pouze v zajištění přívětivého materiálního zázemí," uvedla v části zprávy věnované právům dětí Kateřina Matulová. "Vztahy a vazby dětí a rodičů ustupují do pozadí nebo jsou zcela zpřetrhány," konstatovala.

Podle autorů zprávy Česko také zcela opomíjí podporu rodin rozvádějících se rodičů a umožňuje jim, aby děti využívali v boji proti partnerovi. "Praktiky používané některými rodiči jsou naprosto šokující," uvádí zpráva; příkladem jsou nepodložená obvinění z týrání a zneužívání dětí ze strany rodiče či dalších příbuzných.

V loňském roce podle zprávy nebyla nijak posílena práva pacientů; jejich situaci naopak zkomplikovaly nejasnosti kolem zavádění poplatků ve zdravotnictví. Autoři zprávy uvádějí, že české zdravotnictví často upravují zastaralé normy ze 60. let minulého století a připomínají zahraniční kritiku provádění kastrací "medicínsky zastaralým způsobem". Pacienti zejména při nucené hospitalizaci podle nich zpravidla nemají možnost svobodně vyjádřit názor na lékařskou péči.

Zavedení poplatků ve zdravotnictví podle zprávy výrazně snížilo dostupnost zdravotní péče pro zahraniční žadatele o azyl, kteří mají minimální možnost legálně získat peníze na úhradu poplatků. Právě tato sociální skupina přitom obvykle vyžaduje kvůli častým chronickým onemocněním a vysoké nemocnosti zvýšenou lékařskou péči.

Zpráva dále uvádí, že se loni mírně zhoršily životní podmínky českých seniorů. Poukazuje zejména na neadresnost příspěvku na péči, který lidé nemusí platit právě za péči. Pro některé lidi sociální služby nejsou vůbec dostupné nebo na ně nemají dostatek peněz. Poskytovatelům péče zase údajně úředníci občas doporučují, aby sociální služby lidem poskytovali bez úhrady "na dluh". Podle zprávy proto hrozí některým poskytovatelům zánik, o jejich klienty by se v tom případě neměl kdo postarat. Stát podle zprávy také dostatečně nepamatuje na lidi, kteří se starají o své nemohoucí blízké.

K porušování lidských práv podle zprávy vede rovněž nastavení systému agenturního zaměstnávání zahraničních pracovníků; mnozí z nich navíc přišli v důsledku současné krize o práci. Postoj cizinecké policie k cizincům podle zprávy není vstřícný. "Často i neúmyslné a nepatrné porušení zákona vede k vyhoštění," konstatovali autoři zprávy, kteří poukázali také na vzrůstající riziko xenofobie a diskriminace cizinců.

Zpráva se zaměřuje i na postavení Romů, zmiňuje častou snahu obecních úřadů o jejich vystěhování. "Samotný akt vystěhování popírá zásadní principy fungování místní samosprávy a jejího vztahu ke svým občanům," stojí ve zprávě. Vystěhování podle ní neznamená jen zhoršení životních podmínek vystěhovaných Romů, je i "porušením jejich práva na lidskou důstojnost a ochranu soukromého a rodinného života".

Podle zprávy v Česku neexistuje účinný systém sociálního bydlení, které by zabraňovalo izolaci některých skupin obyvatelstva ve ghettech. "Jeho absence je zvláště alarmující při zesilující hospodářské krizi, kdy se více obyvatel dostává k nebo pod hranici chudoby, zejména při současně pokračující deregulaci nájemného," uvedla Kateřina Valachová z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Nedostatky autoři zprávy nacházejí i v českém vězeňství. "Není s to naplňovat svůj účel, tedy připravit odsouzené na propuštění, respektive na jejich sociální reintegraci, a vést je k tomu, aby se v budoucnu nedopouštěli kriminálního jednání," uvádí zpráva, jež poukazuje také na přeplněnost českých věznic.

Přečteno: 1168x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Extremismus, NeonacismusHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo