romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Co může přinést Romům ščítání lidu 2011? Čtěte odpovědi na základní otázky!

Praha, 26.3.2011 11:51, (ROMEA)
ilustrační foto

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny spolupracuje s Českým statistickým úřadem na informační strategii podpory sociálně vyloučených Romů při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Cílem spolupráce je poskytnout Romům maximum informací o tom, jak bude připravované sčítání lidu probíhat, k čemu se výsledky sčítání používají a hlavně odpovědět na všechny dotazy, které mohou Romové k připravovanému sčítání lidu mít.

Významným faktorem, který působí na ochotu Romů přihlásit se úřední cestou ke své národnosti, je negativní zkušenost s evidencí Romů v minulosti, na kterou navazovala, zejména v období druhé světové války, protiromská opatření, která měla za následek i omezení jejich občanských a lidských práv. Server Romea.cz zveřejňuje základní otázky a odpovědi týkající se sčítání, které jsou uvedeny na letáku, který připravila Rada vlády pro záležitosti romské menšiny.

Proč se připravuje sčítání lidu?
Sčítání přinese řadu důležitých informací k provedení změn, které ovlivní život každého z nás v příštích deseti letech. Pár příkladů za všechny:

 • MENŠINY
  Údaje o národnosti umožní menšinám získat vliv na dění v ČR a snáze dosáhnout postavení, které jim zaručuje zákon o právech příslušníků národnostních menšin.
 • PENÍZE
  Sčítání bude mít vliv na rozdělování peněz v rámci zemí EU, např. na podporu vzdělávání dětí i dospělých, sociálních programů, kultury, na zřízení nových pracovních míst, na zlepšení podmínek bydlení či na dopravu.
 • ŠKOLY A ŠKOLKY
  Sčítání upozorní, v jakých částech obce budou děti v předškolním a školním věku, a kolik jich bude. Podle toho zastupitelé rozhodnou, kde je třeba otevírat školy a školky, kde není vhodné je zavírat.
 • DOPRAVA
  Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se zpracuje plán, kolik a kde je potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.

Co může přinést sčítání lidu romské menšině?
Ve formulářích je uvedena jedna otázka k národnosti, která je dobrovolná. Počet osob hlásících se k romské národnosti ovlivní pozornost vlády, krajů i obcí při řešení problémů Romů v následujících deseti letech.

 • VÝBORY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
  Obec, kde se přihlásí minimálně 10 % obyvatel k příslušnosti k některé z národnostních menšin, zřídí výbor pro národnostní menšiny, jehož členy musí být i zástupci přihlášených menšin. Romové v nich budou moci mít díky sčítání své zástupce.
  Členové výboru dohlíží na dodržování práv příslušníků menšin, upozorňují zastupitelstvo na jejich potřeby, zasazují se o uchování kultury a jazyka menšin, prosazují potřebné sociální a vzdělávací programy.
  Výbory budou zřízeny i na úrovni kraje, pokud se v něm přihlásí minimálně 5% obyvatel k příslušnosti k některé národnostní menšině.

Může někdo z výsledků sčítání poznat, že jsem se já přihlásil k romské národnosti?
Nemůže. Jméno je na sčítacích formulářích uvedeno jen proto, aby mohl sčítací komisař přímo Vám doručit formulář nebo pro případ, kdyby se někdo omylem sečetl dvakrát. Jakmile formuláře dorazí ke zpracování, osobní údaje (např. jméno) se zlikvidují.
Výsledkem sčítání budou jen obecné souhrnné údaje o obyvatelích, nikdo z nich nemůže vyčíst, jaké údaje o sobě jednotliví lidé uvedli.

Co když nechci, aby sčítací komisař viděl, co jsem do formulářů napsal?
V takovém případě můžete od 26. března 2011 vyplnit formuláře na internetu na www.scitani.cz. Pro přihlášení k přístupu k elektronickému formuláři použijte kódy, uvedené na papírových formulářích, které vám přinese sčítací komisař. Jinak také můžete požádat komisaře o obálku, v níž odešlete vyplněný papírový formulář poštou. Berte v úvahu, že sčítací komisař i jeho romský asistent jsou vázáni mlčenlivostí o všem, co se v průběhu sčítání dozvěděli.

Jaký je rozdíl mezi národností a občanstvím?
Pozor, oba údaje se od sebe liší, proto jim sčítací formulář věnuje dvě oddělené otázky.

 • NÁRODNOST je pocit náležitosti člověka do skupiny lidí s ohledem na užívaný jazyk, zvyklosti či hodnoty, které vyznává.
 • Mít OBČANSTVÍ nějakého státu znamená mít jeho pas/občanku, mít možnost v něm volit a být volen a využívat jeho ochrany.
  V České republice můžete být občanem ČR, ale zároveň být i jiné národnosti než české.

Mohu uvést dvě národnosti?
Ano. Pokud například máte vztah k národu svých rodičů, k jeho jazyku a kultuře, ale zároveň se cítíte být třeba Čechem, Moravanem, Polákem, Slovákem nebo kýmkoliv jiným, můžete to vyjádřit v dobrovolné otázce národnosti.

Mohu uvést jako svůj mateřský jazyk romštinu?
Ano. Každý může dokonce uvést více mateřských jazyků, pokud např. užíváte běžně češtinu, ale přitom s vámi v dětství mluvili oba rodiče romsky.

Kdo a kde se bude sčítat?
Sčítání se týká všech lidí, kteří budou na území Česka o půlnoci z 25. na 26. března. Týká se např. i občanů Slovenska bez trvalého pobytu v ČR, kteří se zde budou v té době zdržovat.

Co se mi může stát, když se nezúčastním sčítání lidu?
Účast ve sčítání lidu 2011 je dle § 7 zákona o sčítání lidu, domů a bytů povinná. Kdo se odmítne sčítání zúčastnit, může dostat od obecního úřadu pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Co mám dělat, když si nejsem zcela jistý, jak mám sčítací formulář vyplnit?
Formuláře budou sčítací komisaři roznášet od 7. března 2011. Komisaři budou mít s sebou také vysvětlivky psané v romštině, ale pokud byste čemukoliv nerozuměli, komisař vám rád pomůže a vše vysvětlí.

VÍCE INFORMACÍ O SČÍTÁNÍ NA WWW.SCITANI.CZ - bezplatná telefonická informační linka sčítání 800 87 97 02

VIDEO
Sčítání 2011: Jak vyplnit Sčítací list osoby
Sčítání 2011: Jak vyplnit Bytový list
Sčítání 2011: Jak se sečíst přes internet?

KAM DÁL?
Patrik Banga: Kolem sčítání lidu panuje zbytečná hysterie. Vyplním, že jsem Rom.

Přečteno: 1872x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Sčítání lidu 2011HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo