romea - logo
24. září 2021 (pátek)
svátek má Jaromír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čunkova silná káva

Brno, 24.9.2008 14:23, (Lidové noviny)

Nechci dopředu zpochybňovat každou myšlenku, když třeba nepřijdu sám s něčím novým a podstatným. Ale to, co nám představil pan Čunek ve svém programu nápravy Romů, údajně ve spolupráci s mladými Romy, je přece jen silná káva. Mám některé výhrady.

Proč Stehlíková přenechává iniciativu Čunkovi?

Zásadně vadí, že s koncepcí přichází člověk krajně nedůvěryhodný po všech stránkách, který už několikrát prokázal skandálním způsobem své kvality různými zásahy do života Romů. Zásahy krajně nešťastnými, které, jak doba ukázala, byly neúspěšné a nic neřešící. Je smutné, že ministryně Stehlíková přenechává panu Čunkovi iniciativu, přes svá opakovaná tvrzení, že kompetentní je v tomto směru její úřad. Zavdává to příčinu k podezřením, že ona sama a její lidé nejsou schopni dovést své myšlenky k pozvednutí Romů do reálné podoby. Přiznávám, že myšlenky podnětné, pokud jde o jejich verbální vyjádření, nicméně skutek utek.

Zmínil bych tu stále omílanou myšlenku Agentury pro začleňování Romů do společnosti, která se jaksi nemůže hnout z místa a to už hezky dlouhou dobu. Ozývá se výrazná kritika ze strany lidí, kterým vadí i etnické zaměření agentury, což není rovněž dostatečně zdůvodněno a vysvětleno, a zakládá to podezření na jakási nepsaná privilegia Romů proti ostatním sociálně slabým, byť možná nevyčleněným. To je ovšem jiné téma, které nyní rozvíjet nebudu.

Rozbití soudržné romské rodiny by byl destruktivní krok, jenž se nepodařil ani komunistům

Rozdělení do skupin není řešení. Je to jen jakési uvedení věcí do pořádku. A to ještě pořádku značně diskutabilního. Může sice k něčemu dobrému přispět, ale také nemusí. Muselo by se s tímto institutem pracovat diskrétně a nakládat s ním asi tak jako s utajovanými informacemi. Ale o tom řeč není ani v náznaku. Všechno je nekonečně složitější a romská pospolitost tím spíš, než aby se dala rozčlenit do tří vyhraněných skupin. Stačí si povšimnout jen skupiny olašských Romů, z nichž mnozí jsou i velmi bohatí, nicméně společensky nepochybně na okraji. Stačí vidět rozrůstající se skupinu Romů nepochybně srovnatelnou se střední vrstvou občanů majority, intelektuálů, lidí profesně zařazených i mezi špičky společnosti - oni také deklarují svoji příslušnost k romské komunitě, a dokonce cítí jistou míru odpovědnosti za řešení problémů soužití jejich minority s většinou. Co s nimi, kam je zařadit? Proč vlastně jsou vyřazeni z tohoto programu? Tady opět cosi nesedí, a je to zjednodušení, řekl bych, že docela vulgární, avšak přesně odpovídající myšlení pana Čunka. Vytváření předpokladů pro odstraňování příčin vylučování přece předpokládá individuální práci s každou rodinou, a ty rozdíly mezi nimi jsou tak složité, že je stěží jen tak někdo dokáže precizovat pro potřeby nějakého emancipačního programu.

Naskýtá se otázka, kdo bude třídit? Radnice? No, pomoz nám Bůh! Ostatně, to už tu bylo: v roce 1929 podle zákona „O cikánském zlořádu“ došlo později k označení každého Cikána nebo toho, kdo žije po cikánském způsobu, k zavedení tzv. cikánských legitimací. Dostali je i lidé žijící jinak, třeba později i můj otec, který už byl v té době doktorem práv. Nacisti pak už bez problémů, když přišel čas, tyto lidi odváželi do koncentráku. Jak znám své pappenheimské, vůbec bych se nedivil, kdyby do problémových skupin byli zařazeni i romští vysokoškoláci. To už vůbec nezmiňuji stigmatizaci člověka do nějaké druhořadé skupiny! Princip rovnosti, který jsme zvykli často připomínat, je tím zcela popřen.

Pro mnohé Romy jediná jistota

Dnešní mladí Romové, mezi nimiž jsou asi i ti, kteří skočili Čunkovi na špek, už nerozumí romským tradicím. Výstižně o tom psal Vojtěch Lavička, muzikant, v MFD ze dne 18. září, kde dobře popisuje principy fungování romské rodiny (více zde... Všechny Romy do jednoho pytle nedostanete).

Já se táži: V čem je vlastně soudržná romská rodina vadná? Pan Čunek tomu říká klan, který je nutno rozbít. Ta soudržnost je světlým příkladem dnešních dní. Že je silná? Můj Bože, v dnešním světě? To je jen dobře! Pro mnohé Romy je to jediná jistota, a někdy i poslední záchrana. To chce pan Čunek rozbíjet? Byl by to poslední destruktivní krok do života romských pospolitostí, který se ani komunistům nepodařil, ač o to usilovali také. Vím dobře, že žádná zázračná řešení neexistují. Platí pořád to staré masarykovské: každodenní poctivá práce. Já jen doplním: práce spojená s vnímavostí, jež doprovází programy, které vytváří podmínky pro odstraňování příčin prohlubujících se rozporů.

Rozdíly mezi jednotlivými rodinami jsou tak složité, že je stěží jen tak někdo dokáže precizovat pro potřeby nějakého emancipačního programu.

KAM DÁL?
Realita v Dobré Vodě dokazuje nedomyšlenost koncepce Jiřího Čunka
SPECIÁL: "Romská" Koncepce MMR
Čunek žádá omluvu, Veselý zvažuje podání žaloby
ROMEA: Zveřejnění Čunkova pracovního materiálu o Romech je pouhým předvolebním tahem
Romští členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity: Čunkova romská koncepce je příliš obecná
Čunek předal svou "romskou" kocepci Džamile Stehlíkové
Baláž: Na "romské koncepci" MMR spolupracuji s členy bývalé i současné "romské Rady"
Rada usiluje o to, aby Čunek přestal chystat romskou koncepci
Čunek už nechystá romskou koncepci, spolupracuje se Stehlíkovou
Čunek má koncepci řešení romské otázky, projedná ji se Stehlíkovou

KOMENTÁŘE
Proč obhajuji pracovní verzi koncepce ČUBA (Čunek-Baláž)
Čunek v porcelánu
Všechny Romy do jednoho pytle nedostanete
"Nová" studie o Romech, verze Čunek
Řešení situace Romů nás prostě bude stát peníze
Čunkův recept na popularitu

DOKUMENT
NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

Karel Holomek
Přečteno: 1493x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, Koncepce, MMRHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo