romea - logo
24. září 2021 (pátek)
svátek má Jaromír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Dekáda romské inkluze… co vlastně představuje?

Praha, 26.9.2010 10:28, (ROMEA)

Na základě iniciativy George Sorose a Světové banky a za spolupráce romských představitelů se v únoru 2005 předsedové vlád Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Makedonie, Černé Hory, Rumunska, Srbska a Slovenska přijali Dekádu romské inkluze (začleňování) na období 2005-2015 tím, že podepsali prohlášení tohoto znění: „Vycházejíce z podnětu daného konferencí Romové v rozšířené Evropě: výzvy pro budoucnost (konala se v roce 2003) se zavazujeme, že naše vlády budou činit vše pro odstranění diskriminace a zmenšování nepřijatelných rozdílů mezi Romy a ostatní společností, tak jak je stanoveno v našich akčních plánech pro Dekádu.

Tímto vyhlašujeme desetiletí 2005-2015 za Dekádu romské inkluze a zavazujeme se podporovat plnou účast a angažovanost národních romských komunit při dosahování cílů Dekády a prokazovat pokrok měřením výsledků a hodnocením našich zkušeností při naplňování akčních plánů Dekády. Vyzýváme další státy, aby se k našemu úsilí připojily.“

STÁHNĚTE SI PŘÍLOHU Romano voďi o Dekádě
Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

Jednotlivé vlády pak vypracovaly své Národní akční plány (NAP) za spolupráce rezortů a romských občanských iniciativ (proces jejich oslovování však alespoň v ČR poněkud vázl, na druhou stranu je nutné pro zachování objektivity říci, že romský neziskový sektor i jednotliví odborníci neprojevili dostatečný zájem). Česká republika se svým NAP obstála v konkurenci skvěle, byl vyhodnocen jako nejlepší. Možná i proto, že naše země, jak jsem již psala, měla i před Dekádou již rozpracovaný svůj plán integrace. Vycházel tenkrát z tzv. Bratinkovy zprávy a kromě oblasti zdraví měl ony zbývající tři priority značně rozpracovány. Tady ale všechny úspěchy ČR končí. Na to, že patřila k zemím, kde bylo postavení romské menšiny výrazně lepší (proti Bulharsku a Rumunsku například s množstvím osad, s tím souvisejícím špatným zdravotním stavem některých romských rodin, nedostatečným přístupem zejména k základnímu vzdělání). Když pak studujete hodnocení Decade Watch- tedy monitorovací zprávy hodnotícího výboru – zjistíte, že v praktickém zavádění kroků z Národního akčního plánu ČR značně pokulhává a je přinejlepším v druhé polovině zemí nebo někdy i na jejím konci. O tom ale podrobněji v článku, který hodnotí průběh Dekády romské inkluze přímo v naší zemi.

Teď ještě obecněji…

Navzdory jistému pokroku Dekáda rozhodně ještě nedosáhla důležitého okamžiku, který by se dal považovat za úspěch. Uvědomíme-li si, že je ve své polovině, měly by být jednotlivé programy, většinou již vytvořené, mnohem důsledněji uvedeny v praxi, a to nikoliv pouze dílčími projekty a občasnými opatřeními, ale ve smyslu programů a integrovaných koncepcí. Absolutní zklamání zatím představuje nedostatečná míra participace Romů samotných na Dekádě, jejích prioritách. Zkrátka a dobře, ačkoliv se teoreticky deklaruje snaha něco udělat, v praxi se to v jednotlivých prioritních oblastech projevilo velmi málo. Samozřejmě musíme brát v potaz také politický a ekonomický vývoj v těchto státech, právě on má totiž na svědomí, zda a jak aktivně či pasivně se chtějí vlády a jejich politici zabývat postavením Romů a jejich integrací do společnosti. Evropou navíc hýbou kauzy jako ta s deportací rumunských Romů z Francie zpět do jejich domoviny. Ani sebelepší desetiletý proces totiž nemůže být tak úspěšný, aby zajistil okamžité zlepšení postavení chudé minority v evropském regionu: a vysvětlujte potom rodinám, které chtějí lepší ekonomické i jiné podmínky pro své děti, že nemají právo jet do jiné země a že mají počkat, až se ty podmínky a pohled na ně zlepší v jejich mateřských státech!

Koneckonců nemusíme daleko, ČR začala předsedat Dekádě romské inkluze ne v právě šťastnou chvíli… Ztrácí post ministra pro lidská práva, premiér si bere za svého poradce muže, jehož výroky pobuřují právě tu část občanské společnosti, již se oblast lidských práv dotýká prioritně, a předseda momentálně nejsilnější pravicové strany TOP 09 se zastává člověka, který za ni kandiduje v Ostravě a který proslul svými velmi ostrými výroky na adresu Romů. Nelze předpokládat, že právě za tohoto politického ovzduší ČR něco na svém úsilí začlenit romskou minoritu výrazně zlepší. A tak se české předsednictví pravděpodobně odbude několika konferencemi a setkáními.

STÁHNĚTE SI CELOU PŘÍLOHU V PDF
Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

KAM DÁL?
Dekáda není o penězích, říká Czeslaw Walek ředitel Sekce pro lidská práva
Světová banka představí výsledky ekonomické studie na začleňování Romů v Evropě
SPECIÁL: Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

Přečteno: 1429x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, Příloha, Dekáda romské inkluze, 2010, AnalýzyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo