romea - logo
24. září 2021 (pátek)
svátek má Jaromír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Dekáda v ČR: Informační vakuum

Praha, 26.9.2010 11:03, (ROMEA)

Když 2. února 2005 podepisoval za ČR Deklaraci Dekády romské inkluze tehdejší místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec při jejím oficiálním vyhlášení v Sofii, moc velké očekávání jsem neměla. Alespoň ne od něj. Nepatřil k politikům, kteří se kdy zajímali o tematiku lidských práv, natož o strategie jak lépe začlenit romskou minoritu do české společnosti. Na druhé straně jsme již v té době měli pozici vládního zmocněnce pro lidská práva, a protože ji po Janu Jařabovi, který přijal místo v Evropské komisi, vykonával Svatopluk Karásek z Unie svobody, v jejímž čele stál právě Pavel Němec, jistá naděje pořád zůstávala. Ukázala se však být poměrně lichou. Proč se o iniciativě, k níž se přidalo kromě ČR dalších jedenáct zemí, v ČR tak málo ví? Proč v podstatě zůstává na úrovni účastí na jednotlivých zasedáních Mezinárodního řídícího výboru Dekády a proč, když byl český Národní akční plán Dekády vyhlášen za nejlepší, ČR výrazně zaostává v jeho prosazování v praxi?

„Podle mě za to může malý zájem ze strany romských představitelů, naprosté nepochopení Dekády Romy samotnými, ale i úředníky, kteří jsou odpovědni za integraci Romů do české společnosti, a tudíž se zabývali částečně i Dekádou, a konečně nedostatečná vůle implementovat akční plán do praxe,“ říká Ivan Veselý, předseda občanského sdružení Dženo, které stálo u dvou monitorovacích zpráv tzv. Decade Watch týmu. Pro úplnost informací připomeňme, že rok po oficiálním spuštění Dekády na mezinárodní úrovni (2005) vyvstala logicky potřeba monitorovat, zda vlády jednotlivých zemí, které se k Dekádě připojily, plní to, k čemu se dobrovolně zavázaly v rámci svých národních akčních plánů. A tak sekretariát OSI (Sorosova nadace) oslovil romský neziskový sektor v daných státech, aby se zapojil do tohoto procesu. Problém české země vždy byl, že od počátku spuštění Dekády se některé informace prostě ke zbytku Romů od představitelů české delegace (původně deset členů, v čele stála Gabriela Hrabaňová, toho času předsedkyně O.s. Athinganoi, dalším výrazným členem byl rovněž Ivan Veselý, který v té době seděl ve správní radě OSF, (česká pobočka OSI) nedostaly. Delegace se po roce rozpadla. Měl ji nahradit Výbor pro Dekádu, i ten je však málo aktivní a schází se jen několikrát ročně (zpravidla 2-3x).

STÁHNĚTE SI PŘÍLOHU Romano voďi o Dekádě
Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

Dřívější členka české delegace Dekádu nyní hájí z pozice úřednice

Chtít od Gabriely Hrabaňové, která se z neziskového sektoru přesunula na stranu vládních úředníků do pozice ředitelky kanceláře pro záležitosti romské komunity, objektivní a kritické hodnocení Dekády, by bylo asi naivní. Mezery v medializaci Dekády připouští, současně ale vypočítává úspěchy, které ale spíše vznikly díky úsilí jednotlivých rezortů v rámci Národní vládní strategie pro Romy, kterou ČR měla dávno před Dekádou a z níž právě Národní akční plán Dekády do značné míry vychází. Tuto propojenost Hrabaňová stejně jako Ivan Veselý připouští: „Ano, samotná realizace akčního plánu Dekády je úzce propojena s realizací Koncepce romské integrace, která tu existovala již dříve. Podařilo se ale několik pozitivních kroků. V oblasti včasné péče se prosadil komplexní systém předškolní výchovy podobě Akčního plánu včasné péče. Důraz se klade na přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, jejichž počet každý rok vzrůstá. V prioritě zdraví bylo úspěšně implementován program zdravotního sociálního pomocníka. V roce 2006 se podařilo vytvořit osmnáct pracovních míst na plný úvazek. Od roku 2007 je možné tuto službu registrovat jako službu sociální a financovat ji z dotací MPSV, “ říká Hrabaňová.

Za největší úspěch Dekády ale připomíná vznik a pilotní ověřování Agentury pro sociální začleňování, jejíž fungování se podle ní prolíná všemi čtyřmi vytyčenými prioritami: vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti a zdraví. Ovšem opět vystává základní argument: Agenturu bychom přece zřídili i bez Dekády! Pravda ale je, že se na její činnost mohou právě díky začlenění České republiky do tohoto desetiletí mezinárodního snažení dařit lépe sehnat evropské peníze na její fungování! Vraťme se ale k mezinárodně chválenému českému Národnímu akčnímu plány Dekády. Odborníci znalí poměrů v naší zemi z něj tak nadšeni nejsou: „Plán ve své nynější podobě předkládá sérii obecných pokynů k činnostem, které jsou opatřeny soupisem detailnějších oblastí aktivit. Avšak ve většině případů jsou tyto aktivity a odpovědnost za ně defi novány poměrně vágně, takže úřadům na centrální, regionální i místní úrovni je ponechán dost velký prostor k nečinnosti. Kromě toho nejsou dostatečně jasné indikátory měřitelnosti,“ uvádí se v monitorovací zprávě Decade Watch, na níž za ČR pracovali zástupci o. s. Dženo a Athinganoi.

Úspěchy a neúspěchy české Dekády romské inkluze

Země s relativně dobrým postavením romské menšiny, které se ale zhoršuje v posledních deseti letech. V čem spočívá výhoda 250-300 tisíc Romů žijících v ČR? Zejména v tom, že naše země neměla historickou zkušenost s ghetty, jako je tomu v sousedním Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, ale částečně i Maďarsku. Romové zde žili tradičně spíše ve větších městech a jejich přístup ke zdravotní péči a vzdělání byl jednoduchý, pokud máme na mysli dostupnost z hlediska vzdálenosti. Z výhody se ale stává strašák se stále zřetelnějšími obrysy. Čeští Romové - pokud hromadně neemigrují do Kanady a českým občanům kvůli tomu nezavedou víza, nebo čtveřice nácků nevhodí v noci zápalné lahve do domu rodiny Kudrikových či jiných - stále nepředstavují takový problém jako třeba v Rumunsku. Ostatně podívejte se na zprávy z Francie. A proto se stále vlastně nemusí „hasit“. Je to ale jen otázka času, ostatně děsivě narůstající počet sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije dohromady na osmdesát tisíc lidí, většinou Romů, by měl dostatečně varovat. Naši zemi ale čeká řada ekonomických reforem, zdá se, že se začleňování Romů do české společnosti minimálně tyto čtyři roky žádných výrazných úspěchů nedočká, spíše naopak.

STÁHNĚTE SI PŘÍLOHU Romano voďi o Dekádě
Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

KAM DÁL?
Dekáda romské inkluze… co vlastně představuje?
Dekáda je právě ve své polovině
Dekáda není o penězích, říká Czeslaw Walek ředitel Sekce pro lidská práva
Světová banka představí výsledky ekonomické studie na začleňování Romů v Evropě
SPECIÁL: Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

Přečteno: 1206x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, Příloha, Dekáda romské inkluze, 2010, AnalýzyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo