romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

DOKUMENT: Stenoprotokol interpelace na premiéra Mirka Topolánka týkající se neoancismu

Praha, 5.2.2009 19:03, (ROMEA)

Premiér Mirek Topolánek (ODS) odpovídal na ústní interpelaci poslance Václava Exnera (KSČM) týkající se problematiky fašismu, nacismu, neofašismu a neonacismu. Server Romea.cz zveřejňuje stenoprotokol interpelace.

STENOPROTOKOL INTERPELACE

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, obracím se na vás nejen jako na předsedu vlády České republiky, ale jako na současného předsedu Evropské rady v Evropské unii. Problematika fašismu, nacismu, neofašismu a neonacismu je problematikou velice závažnou. V posledním období tato problematika znepokojuje lidi v mnoha zemích a projevuje se rostoucí aktivitou například ve Velké Británii, Německu, ale bohužel také v České republice.

Valné shromáždění a příslušný výbor Organizace spojených národů projednávaly zcela nedávno rezoluci, která se zabývala problematikou boje s rasismem, rasovou diskriminací, xenofobií a vztaženými věcmi, v souvislosti s tím také s odsouzením glorifikace rasismu a znevažování nebo poškozování monumentu z druhé světové války nebo připomínající druhou světovou válku. Mě překvapilo, že už ve výboru se k této rezoluci postavily negativně Spojené státy americké a absentovaly Ukrajina, Estonsko a Lotyšsko. Právě v Estonsku je celá řada takových projevů. Na příklad na rok 2008, 2009 byl vydán kalendář, který přetiskuje plakáty z druhé světové války, retušované, retušované tak, že jsou zbaveny nacistických symbolů a některých dalších věcí, ale obsahují hesla jako např. Heros (???) estonského národa, to je estonský legionář. Každý skutečný Estonec musí být v legiích s odvoláním na 20. divizi granátníků. To byla první estonská divize a šlo o divizi SS. Myslím si, že to je věc, která by nás skutečně měla znepokojovat. Jak se stavíte k takovýmto projevům a přijímáte snad v rámci České republiky, nebo chcete navrhnout v rámci estonské unie nějaká opatření?

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, interpelace zazněla. Prosím pana premiéra, kdyby na ni odpověděl.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: To je úplně obecně, pane poslanče, do úvodu. U mě vás vůbec nepřekvapí, že nevidím velký rozdíl mezi neonacismem, možná neofašismem, pokud takový existuje, a komunismem či neokomunismem. To znamená, v tomto smyslu já tyto extrémistické ideologie beru za stejně nebezpečné, ale odpovím na vaši otázku, která se konkrétně týká většího prostoru nebo nárůstu neonacismu v posledních letech, a to nejenom v České republice.

Musím říci, že všechny unijní orgány a státy ideologiím šířícím nenávist, xenofobii, páchání trestných činů z nenávisti a podobně, věnují velkou pozornost a mezi tyto ideologie patří neonacismus. V každém unijním státě má větší či menší otevřené či skryté příznivce, kteří se hlásí k minulosti nacistického Německa, řekl bych, k ideologii druhé světové války, k nacismu, fašismu a podobně. Pro současné extrémisty a neonacisty nevyjímaje je příznačné, že se pohybují na hraně zákona. Je velmi složité ty organizace rozpustit. Jako příklad se dá uvést třeba německou NPD nebo v poslední době námi navrženou k rozpuštění stranu, která vlastně vyvolala problémy v Janově.

Orgány Evropské unie a další organizace mezinárodní kromě monitorování zpráv a návrhu opatření tomu věnují další pozornost. U nás musím říci, že velmi pečlivě monitorujeme prostředky dostupnými a zákonem povolenými velmi detailně všechny tyto organizace nárůst extrémismu, jejich protagonisty a případné problémy a problematická vystoupení. Musí být patrné, že v poslední době i policie vystupuje v těchto záležitostech velmi razantně, daleko razantněji než kdykoliv předtím. A já od vás žádám, abyste i jako poslanci- řekl bych - tento tvrdší postup a tvrdší postih podporovali.

Z těch opatření je to nejnověji rámcové rozhodnutí rady ze dne 28. listopadu loňského roku - boj proti některým formám a projevům rasismu, xenofobie atd. Samozřejmě existuje agentura Evropské unie pro základní práva, The creation of a Fundamental Rights Agency (???), úřad pro demokratické (???) a lidská práva OBSE a nadnárodní organizace typu evropská síť proti rasismu a podobně. A velmi účinná spolupráce zpravodajských služeb a policejních složek.

Česká republika na všech těchto aktivitách participuje, vedeme v současnosti pracovní skupinu pro boj s extrémismem v zemích V4 a Rakouska, jejímiž hosty jsou i zástupci Německa a která představuje určitou středoevropskou platformu pro řešení otázek spojených s problematikou extrémismu. Účastníme se všech aktivit ODIHR právě projekcemi nebezpečných ideologií do společnosti a podobně. Ten nárůst je samozřejmě viditelný. Extrémismus je fenoménem, který bude vždy doprovázet každou demokratickou společnost. V té éře globalizační, ve které žijeme, má navíc nadnárodní charakter a v tomto smyslu vůbec nemůžeme podceňovat a tyto ideologie těží ze společenských a hospodářských krizí, takže můžeme i dnes očekávat nárůst těchto problémů. Těží z určitých problematických zlomových období, které občanskou společnost, veřejnost potkávají a samozřejmě mívají živnou půdu právě v období, jako je to dnešní, kdy populismus a právě ideologie, které hledají nepřítele za každou cenu, mají určitou živnou půdu.

Rok 2008 bereme v této problematice jako určitý bod zlomu, protože symbolizuje kvalitativní proměnu této neonacistické extrémistické scény. Je to dáno nejen nárůstem trestné činnosti, ale je to trestná činnost pod vlivem alkoholu a podobné průvodní jevy. Já myslím, že to nejhorší k čemu mohlo dojít, a to je problematika Janova, kde nejenom že využívají tyto neonacistické aktivity určité socioekonomické situace regionální, lokální, místní, ale navíc se jim daří získávat na svou stranu, což v Janově bylo velmi varující, část veřejnosti a podporu této veřejnosti, a to si myslím, že pro nás pro všechny znamená určité memento a určitou zvýšenou snahu všech těch složek, které jsem popsal, abychom extrémismus ve všech jeho podobách a speciálně neonacismus nejenom sledovali, ale taky se snažili samozřejmě eliminovat, vymýtit.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, pane premiére.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Ano, děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Exnera, jestli ještě bude mluvit. Ano, bude mluvit. Prosím, máte slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane premiére, dovolte, abych odhlédl od vašeho drzého a provokativního neomaleného srovnávání komunismu a fašismu, ale trošku lituji, že ve svém rozsáhlém vzdělání jste nedospěl k tomu, abyste dokázal tyto dvě věci od sebe rozlišit a dobře rozpoznat. Je-li třeba, mohu vám poskytnout dostatek literatury k této záležitosti.

Jinak vítám opatření, která byla učiněna. Musím ale konstatovat, že bohužel, jak jste nakonec sám konstatoval, nejsou dostatečně účinná, když správně tvrdíte, že všechny projevy, o kterých se nyní zde bavíme, vlastně vzrůstají. Také souhlasím s tím, že je to velmi nebezpečné a i v souvislosti s nadcházející krizí mohou být tyto projevy ještě horší.

Chtěl bych vás vyzvat k tomu, aby nejen slovní a formální byrokratická opatření, ale také praktická opatření vedly k tomu, aby vzrůstající trend neonacismu byl zastaven v České republice i v Evropské unii.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, aby reagoval i na toto doplnění.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pane poslanče, vzhledem k tomu, že KSČM mnohokrát prohlásila, že se nehlásí k excesům své předchůdkyně například v 50. letech, tak nevím, proč jste si bral mé vystoupení tak osobně. Já myslím, že je celkem lhostejné, jestli ten extremismus vzniká z třídní nenávisti, rasové nenávisti, náboženské nenávisti nebo z jiného typu xenofobie, protože u všech těchto extremistických ideologií to nakonec končí hromadnými hroby, takže v tomto smyslu já vidím ten rozdíl možná v původu, v kořenech, nikoli ve výsledku.

Jinak samozřejmě beru velmi vážně všechny projevy extremismu u nás a speciálně neonacismus - to jste správně poznamenal - začíná získávat v některých lokalitách živnou půdu, a já vás ubezpečuji, že ho nejenom budeme sledovat, ale budeme proti němu postupovat velmi důrazně.

KAM DÁL?
Topolánek: Kvůli krizi by mohlo přibývat projevů extremismu
 

PSP - Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno !
Přečteno: 1860x
 

Kam dál:

Štítky:  

Dokumenty, Neonacismus, Extremismus, JanovHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo