romea - logo
24. září 2021 (pátek)
svátek má Jaromír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Drahomír Radek Horváth: ROI je mrtvá, ať žije ROI !

Děčín, 13.2.2012 11:00, (ROMEA)
Drahomír Radek Horváth

Jsem rád, že se Romové v ČR aktivizují, chtějí se podílet na věcech veřejných a jsou politicky aktivní. Vzniká nám tu paralelně vedle sebe několik politických subjektů nebo hnutí, které si kladou za cíl hájit zájmy romské komunity a zlepšit vzájemné soužití mezi majoritou a minoritní částí zdejší populace. Vytvářejí romskou reprezentaci a já jim držím palce, aby šly tím správným směrem. Jenže zbraně, které volí, jsou nekonvenční a veřejně útočí i na to, co v historii zdejší romské komunity sehrálo významnou a víceméně pozitivní roli.

ROI byla fenoménem porevoluční euforické doby. Anticiganistické nálady nebyly natolik rozšířené a každý se chtěl družit s každým a žít ve vzájemné symbióze. Romští aktivisté stáli bok po boku v době revoluční s lidmi, kteří měli zásadní podíl na pádu železné opony. Z podia na Letenské pláni tito předáci řečnili směrem k davu a jejich slova provázelo souhlasné skandování a bouřlivý potlesk s výkřiky "AŤ ŽIJÍ ROMOVÉ!“. Tato doba vyústila v osmičlenné zastoupení Romů v parlamentu. Jenže tato doba je pryč, ROI již neexistuje a v jejích šlépějích se nikomu jít nechce. Prý byla veskrze nacionalistická a stála na etnickém základu. Málokdo četl jejich program, ale každý ví, že ten a ten předseda prodal těm a těm nacionalistům vysílací čas za tolik a tolik.

Takže z programu odcituji já: „ROI je otevřená nad ideologická politická strana, sdružující všechny občany bez rozdílu národnosti a vyznání, jimž leží na srdci osud Romů. ROI je založena na principech rovnosti, svobody a opravdové humanity. Chce hájit životní zájmy všech Romů v Československu, jejich rovnocenné postavení ve společnosti, dodržování občanských práv i povinností. ROI chce svými specifickými prostředky přispět ke skutečné rovnoprávnosti, zvýšení životní, kulturní a politicko-společenské úrovně romské národnosti jako celku. Bude usilovat o uznání romské národnosti.

Populistické výroky dnešních leaderů nově vzniklých politických subjektů v tom slova smyslu, že ROI byla nacionalistická, postavená na etnické platformě a ONI nejsou, ačkoliv vrcholné posty ve výkonných výborech tvoří zástupci jednoho etnika, mi přijdou poněkud mimo mísu a v konečném důsledku škodlivé. Chápu snahu o vyprofilování se do podoby ani ryba, ani rak jen proto, aby neurazili ty, kteří by se mohli stát potencionálně jejich voliči. Jenže v důsledku to dopadne tak, že právě tito je volit nebudou a ti, co by je volit měli vzhledem k romipen, je také volit nebudou, neboť si uvědomí, že tu nejsou pro ně, ale pro někoho jiného.

Nezapomínejme na tu skutečnost, že se po Romech chce, aby nesli zodpovědnost za své soukmenovce, kteří škodí, ale v takovém případě je nutné Romům dát prostor k tomu, aby své soukmenovce mohli nějak formovat k lepšímu a vytvářet podmínky pro to, aby se neutěšená situace zlepšila.

To už je sympatičtější parta, která má jasnou vizi, ačkoliv postavenou na separatistických a poněkud radikálních myšlenkách o enklávách s vlastní samosprávou. Tyto úvahy osobně nesdílím, avšak rozumím tomu, co chtějí, kam směřují a hlavně koho oslovují a proč vznikly.

No a pak je tu třetí subjekt, který by měl mít největší potenciál vzhledem k počtu akademických titulů, kterými disponují lidé, kteří stojí za jeho zrodem a fungováním. Jenže na mě působí jako dceřiná společnost jedné nejmenované mainstreamové politické strany. Navíc jsou hnutím, nebo spíše občanským sdružením a nikoliv klasickou politickou stranou. To však nemění nic na tom, co budu popisovat dále a o čem jsem přesvědčený, že by bylo cestou k efektivitě.

Z pohledu obyčejného, řadového Roma, kvůli kterému vlastně všechny tyto subjekty vznikly (tak to alespoň deklarují, nebo deklarovaly), to působí hrozně zmatečně, pochybně a v neposlední řadě prvoplánově. Pochopitelně že je nutné zamyslet se nad volební morálkou obyčejných Romů a uvědomit si, že nalákat tyto lidi k volební urně lze jen dvěma způsoby, ten první rozebírat nebudu a ten druhý je jasně, srozumitelně definovaný a vysvětlený program. Program zacílený na konkrétní skupinu, která může ovlivnit politické dění v regionech a vlastně ho již nyní nepřímo ovlivňuje a slouží mnohým dnešním regionálním politikům k jejich plánům.

Takže s čím dnes Romové již mohou počítat:
1) SRP -Strana Rovných Příležitostí.

2) V Novém Boru vzniká kolem pana M.Tancoše nový politický subjekt, o němž dotyčný do medií uvedl, že již na registraci politické strany mají dostatek podpisů.

3) Pak je tu Celostátní asociace Romů České republiky, která je sice občanským sdružením, ale s velkým politickým kapitálem, který by neměl být promarněn.

Ambice nově vzniklých či právě vznikajících romských politických i jiných subjektů jsou zjevné. Letos se chtějí ukázat v krajských volbách v tom nejlepším světle. Jejich rozdrobenost, roztříštěnost a počet, jsou faktory, které je vyautovávají již na startu. Co by tedy přispělo k efektivitě a šancím uspět? Je to fúze všech tří jmenovaných subjektů v jeden. Nemyslím žádnou troj-koalici, ale spojení v jeden politický subjekt. Vznik něčeho takového by dával značný potenciál v krajských volbách a ve specifických regionech nemalou šanci na úspěch. Primární je v této době zapomenout na vzájemné antipatie, osobní ambice, touhu po sebe zviditelnění. Rodové, klanové a jiné vazby, které by byly na překážku dialogu, je nutné protentokrát odstavit na vedlejší kolej. Jasná vize v krátkodobém a střednědobém horizontu je nyní to nejdůležitější.

Nebát se sdělit veřejnosti, že: „Jste otevřená nad ideologická politická strana, sdružující všechny občany bez rozdílu národnosti a vyznání, jimž leží na srdci osud Romů. Že právě vaše strana je založena na principech rovnosti, svobody a opravdové humanity. Chce hájit životní zájmy všech Romů v Československu, jejich rovnocenné postavení ve společnosti, dodržování občanských práv i povinností. Že tato politická strana chce svými specifickými prostředky přispět ke skutečné rovnoprávnosti, zvýšení životní, kulturní a politicko-společenské úrovně romské národnosti jako celku.

Tak jak tomu bylo u ROI, která měla potenciál, který prohospodařila, ale z chyb se lidé učí.

Přečteno: 1658x
 

Kam dál:

Štítky:  

KomentářHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo