romea - logo
4. června 2020 (čtvrtek)
svátek má Dalibor
Loading
rozšířené vyhledávaní

Kady čhajori hin le Devlestar - Toto děvče je od Boha

Bratislava, 22.12.2008 15:47, (ROMEA/RV)

Vstup Cinky Panny na scénu je skutečně impozantní. Ohromný vůz, tažený statnými koňmi, vjíždí na můstek přes dravý potok. Stará mostní konstrukce nevydrží nápor těžkého vozu a pomalu se propadá před zraky nešťastných Romů i jejich samotného Baro Šera (Jozef Vajda) do hlubokého potočního srázu, zatímco uvnitř v bolestech rodí žena. Mohutný trám dopadá na housle, které vypadly z vozu. Nemilosrdně je drtí a zatlačuje do plynoucí vody. Jako by všechno kolem ztichlo a umřelo. Ale jen na chvíli. Dokud ticho neprotrhne sytý a nádherný hlas právě narozeného dítěte, ozývající se ze zříceného vozu. Phuri daj (Zuzana Krónerová), která porodu asistovala, ukazuje malou holčičku jejímu otci. Šťastnému primášovi (Balász Galkó), který ji zvedá nad hlavu a nazývá ji Cinkou Annou.

VIDEO
Ukázka z nového slovenského filmu Cinka Panna
Karel Gott - klip k filmu Cinka Panna

Až po hvězdy slavná houslistka
Cinka Panna v tomto hrobě odpočívá.
Nad jejím popelem ať bdí věčně její jméno-slavná.
Žena mě zrodila, ale slávu svému jménu jsem si získala sama.
Pověst o mě daleko letí - ač už hrob mě kryje,
Ačkoliv od matky jsem jenom hořkou smrt a starost zdědila
Já zanechávám svým potomkům slavné jméno své.

Radost z narození dítěte (ve filmu ji ztvárnilo dvacet herců divadla Romathan) byla tak velká a veselí tak spontánní, že se kočující Romové rozhodli na místě přenocovat. Ale z krátké zastávky se stal dočasný pobyt. Své nové místo zaujali Romové na pozemcích místního zemana Jána Lányiho (Martin Huba).

Malá Cinka Panna naslouchá hudbě svého otce i svých starších bratrů, a často jim, hlavně když oni spí po probděné noci, tajně bere jejich housle a v přírodě napodobuje zvuky vody, šumy větru a zpěvy ptáků (desetiletou Cinku hraje Vanesa Šarkeziová). Teprve později se pro malou dceru primáše vžilo jméno Panna. To prý pro její chladný vztah k tradicím, které ji nutily k manželství, domácím pracím a k rození dětí. Avšak Cinka Panna (gruzínská herečka Anna Gurji) je k těmto věcem chladná a svým talentem se snaží překonat tradici, kdy v romské kapele mohou hrát jen muži. Chodí dokonce hrát v mužském oblečení zemanům, aby uplatnila svou hru a také vydělala rodině peníze na přilepšenou.

Avšak tradicím se nemůže vyhnout docela. Její otec ji prodá za třicet tisíc synovi kováře (Martin Dejdar). Syn Dano, novopečený manžel (Balász Mózes), je plachý a nesmělý, citově bohatý mládenec a respektuje odpor Cinky Panny k tělesné lásce. Teprve později se mladý pár začne vášnivě milovat. Ale to už za tragických okolností, které nepřežije ani manžel Cinky Panny, ani její dřívější nápadník ze zemanského rodu, kterému se za zastřelení manžela pomstí bratři.

Hlavním obsahem filmového dramatu, který se ne zcela drží reality, je cesta Cinky Panny na výsluní primášské slávy. Scénárista Ľubomír Slivka spolu s režisérem Dušanem Rapošem rozvíjejí ve filmu dvě hlavní linie. První je život Romů v táboře, ve kterém řeší každodenní situace i dramatické zvraty spojené s tehdejší historickou situací. Ta byla napjatá kvůli kuruckému povstání Františka Rákocziho proti vládnoucímu habsburskému dvoru. Mezi odpůrce patřil i šlechtic Lányi, na jehož panství se Romové usadili.

Druhou linií je vytváření vztahů místní šlechty vůči kočovným Romům, kteří přišli na místní území v oblasti Gemera. Sám šlechtic Lányi (ve vynikajícím provedení Martina Huby) vystupuje jako kultivovaný, vzdělaný starší muž, který se domnívá, že svou tichou podporou kuruckého povstání dokáže změnit svět. Po neúspěchu povstání se snaží alespoň měnit svět kolem sebe. A v tomto procesu se mění také sám. I ve vztahu ke kočovným Romům: od počátečního strohého přístupu přechází k obdivu a podpoře Cinky Panny a prostřednictvím romské hudby se dostává do bližšího kontaktu s komunitou kočovníků. Pochopí romský modus vivendi a stává se jejich ochráncem.

Zajímavým vývojem prochází i učitel hudby Szentiványi (Marián Slovák). Když se ještě desetiletá Cinka Panna projeví na zámku v hudebním souboji se synem šlechtice Lányiho jako talentovaná houslistka, učitel, aby se šlechtě zalíbil, ji obviní ze lži, když tvrdila, že zná noty. Tuto učitelskou křivdu mohl učitel zahladit až později, když již šestnáctiletou Cinku Pannu a její bratry ochránil před potrestáním za to, že houslistka měla na sobě kurucký kabátec. Ten jí v přítomnosti Lányiho daroval jako symbol svobody povstalec a spolupracovník Františka II. Rákoczyho kapitán Rohonczy (Adrian Jastraban).

CINKA PANNA

Délka: 123 minút
Rok výroby: 2008
Koprodukční partneři: Attack spol. s r.o., FOCUS film Budapešť, Slovenská televízia, Česká televize
Žánr: historický, hudební film - romantické drama

Obě dvě linie, kočovnickou a šlechtickou, podle mého soudu geniálně kloubí příběh Cinky Panny. Ona svou hudbou a talentem bourá přehrady a nedůvěru. Získává podporu a obdiv ze strany osvíceného šlechtice i uznání a změnu v postoji učitele hudby. Svou touhou uplatnit svůj talent v tradiční mužské profesi se prosazuje v tradiční patriarchální romské komunitě i jako žena rovnoprávná s muži. Tak jak to říká režisér filmu v autorském záměru a poselství filmu: „Z pohledu filmu je hlavní hrdinka v první řadě žena s hudebním nadáním. Tato teze se stává pro mě dominantou. Poskytuje prostor pro rozvíjení fiktivního příběhu romantického dramatu děvčete na prahu dospělosti, která hledá své místo v životě, ve své komunitě i v širších souvislostech společnosti… Budu rád, když film Cinka Panna připomene vzor. Probudí v Romech chuť vyrovnat se s osudem. Pokračovat v cestě, na které je každý strůjcem svého úspěchu a štěstí“.

Pravda o významné primášce Cinka Panně

Úplnou pravdu o žádné historické osobnosti se nikdo nikdy nemůže zcela dozvědět. Člověk je natolik složitá osobnost se svým vnitřním světem i reakcí na vnější historické okolí, že pochopit zcela historickou osobnost a ještě nadto popsat její osudy a stopu, kterou zanechala, se nemůže do detailu nikdy podařit. Proto se umělecká tvorba, a film je její přirozenou součástí, uchyluje k dotváření příběhu, k vytváření někdy fiktivních situací, vztahů. Nedostatečná znalost pramenů vedla ke vzniku různých legend, formulování různých vztahů (např. k Františku Rákoczimu). Přesto i o slavné primášce existují konkrétní prameny, které uvádějí na světlo světa historici i hudební znalci a které pomáhají relativně pravdivě poznat primáščin život. (Josef Drenko. Rómska primáška Panna Cinková. In Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na slovensku. Zostavil Arne B.Mann. Bratislava: Ister Science Press, 1992, s. 117-126).

Cinka Panna se narodila roku 1711. Je to rok, kdy František Rákoczi jako emigrant opustil po pádu kuruckého povstání 21. února zemi. Předtím do své kapely v roce 1706 angažoval virtuoza Sándora Cinku, který byl dědečkem Cinky Panny. Tyto údaje vyvracejí legendy, že se Cinka Panna účastnila rákocziovských bojů a že mu hrávala na housle. Prostě nemohla, neboť se narodila až po porážce povstání.

I když přesné datum narození neznáme, datum odchodu z tohoto světa komentovaly dokonce prešpurské noviny. Zemřela jako 61 letá v roce 1772. Pocházela z muzikantské rodiny, její dědeček patřil do trojice vynikajících primášů ze sedmnáctého století. Byli to Barna, Cédron a Cinka.

Slovo Cinka je známo od roku 1258. Častěji se používalo od roku 1450 a původně znamenalo mladé děvče, děvčátko, později koketní ženu. Vlastní jméno Cinka ve staré romštině znamenalo tajný starodávný kmen. Slovo zapisovali jako szinka-czinka. Těmito slovy označovali ty, kteří se v tajnosti scházejí, čili cinkosok. V současném slovenském i maďarském jazyce se píše toto jméno stejně: Cinka.

Cinka Panna vyrůstala v obci Gemer. Zeměpán Ján Lányi poznal hudební talent děvčete, které již v devíti letech okouzlovalo krásnou a čistou hrou na housle. Lányi se v nepřítomnosti otce Panny choval k děvčeti jako tutor a mecenáš. Do školy ji dal zpočátku v Gemeri a potom v Rožňavě. V dvanácti letech daleko předčila svého učitele a v Rožňavě se v letech 1720-1723 učila u místních cikánských hudebníků z rodiny Floris. Jiný zdroj uvádí, že v Rožňavě studovala u kapelníka a organisty Jana Nepomuka Palatzkého.

Většina pramenů uvádí, že ji jako čtrnáctiletou (některé až devatenáctiletou) provdali za šikovného basistu-cellistu, který hrával se svými dvěma bratry. Manžel se pravděpodobně jmenoval Dányi a byl kovářem-muzikantem. Zároveň s hudebním uměním Cinky Panny se rozvíjela i její krása. Houslistka se svým uměním a osobním kouzlem a půvabem tak proslavila, že ji zvali šlechtici ze širokého okolí.

Cinka Panna měla v Gemeri čtyři syny a jednu dceru. Patroni darovali její rodině malý domeček na břehu říčky Slaná (Sajó-Šajava), kde žili šťastným rodinným životem.

O podnikavosti Cinky Panny svědčí to, že navrhla pro svoji kapelu uniformu odvozenou z uniformy kurucké a z gemerského kroje. Sama s oblibou nosila tento mužský oděv a protože navíc holdovala kouření dýmky, dostala se do některých slovníků nesprávně (Ottův slovník naučný) jako “proslulý cikánský houslista“.

Měla bohatý a pestrý život. Stala se známou v celé Evropě. Postupně se však její krása vytrácela a její čas se naplňoval. O jejím úmrtí hovoří latinský záznam v matrice: „Pochovaná byla dne 5. února 1772 slavná Cikánka Cinka Panna. Při pohřbu účinkoval zpěvokol.“ Její rakev klesala do rodné země v obci Gemer… odešla znamenitá houslistka-virtuozka se slavnými houslemi Amati, v stejnokroji, v červených dragounských kalhotách a v kabátci se zlatými šňůrami a stříbrnými knoflíky, ve žlutých vysokých botách s ostruhami a s rubínem na čapce, s diamantovými prsteny na rukou. Na její hrob dali synové vytesat kamenný pomník s latinským nápisem:

Až po hvězdy slavná houslistka

Cinka Panna v tomto hrobě odpočívá.

Nad jejím popelem ať bdí věčně její jméno-slavná.

Žena mě zrodila, ale slávu svému jménu jsem si získala sama.

Pověst o mě daleko letí - ač už hrob mě kryje,

Ačkoliv od matky jsem jenom hořkou smrt a starost zdědila

Já zanechávám svým potomkům slavné jméno své.

Jaroslav Balvín
Přečteno: 2405x
 

Kam dál:

Štítky:  

Zahraniční, Slovensko, FilmHLAVNÍ ZPRÁVY

V době živého televizního vystoupení prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali

videoVIDEO: Trump tvrdil, že je na straně pokojně protestujících, ve stejnou chvíli těžkooděnci rozháněli slzným plynem pokojné demonstranty u Bílého domu

2.6.2020 10:53
Americký prezident Donald Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil s cílem zastavit již týden trvající nepokoje, které se rozpoutaly po násilné smrti černocha George Floyda. V době prezidentova živého televizního vystoupení, ve kterém Trump tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali "nestřílejte" s pomocí slzného plynu. Těžkooděnci proti pokojnému shromáždění použili obušky, zasahovali i policisté na koních. Protesty v USA pokračují již sedmým dnem a připojilo se k nim více než 75 měst, i když ve čtyř desítkách z nich platí zákaz nočního vycházení.
 celý článek

Romky ze skupiny Manushe (FOTO: Slovo 21)

Bidaripen: Romky chtějí ostatním Romům dodávat sebedůvěru, že společně mohou věci kolem sebe měnit k lepšímu

2.6.2020 10:14
Bidaripen, tedy romsky odvaha, rozhodně nechybí skupince Romek ve vybraných sedmi lokalitách, aby se v nadcházejících měsících staly rovnocennými partnery respektovanými místní samosprávou a měly možnost spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje. Stejnojmenný projekt lídryním nabídne informace jak správně a efektivně spolupracovat s místními spolky a institucemi například při vybudování přechodu na frekventované ulici.
 celý článek

V pátek 15. 5. 2020 vypukl požár v domě romské rodiny v obci Veltěže u Loun. Rodina dům postupně opravuje, obec vyhlásila na pomoc veřejnou sbírku. (FOTO: Facebook Žhář z Veltěže, koláž: Romea.cz)

videoObec Veltěže otevřela sbírkový účet na pomoc romské rodině, které vyhořel dům. Policie případ stále vyšetřuje

1.6.2020 20:54
Obec Veltěže na Lounsku vyhlásila veřejnou sbírku jako pomoc pro romskou rodinu, které vyhořela v pátek 15. 5. 2020 velká část domu. Od 1. 6. 2020 je dostupné číslo účtu, na které mohou lidé posílat finanční příspěvky až do 30. listopadu 2020. Jak již dříve uvedla pro ROMEA TV starostka obce Věra Posledníková, obec na sbírkový účet vloží počáteční vklad 5 tisíc korun.
 celý článek

 
www.iROZHLAS.cz

Další články z rubriky..
romea - logo