romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Karel Schwanzenberg tleskal romským jazzmanům

Praha, 27.5.2004 18:04

Konkr?tn? nizozemsk?mu, skute?n? fam?zn?mu, Paulus Sch?fer Gipsy bandu. Ten se toti? jako t?et? a posledn? v po?ad? p?edstavil v pra?sk? Redut?, kter? po t?i ve?ery hostila muzikanty, kter? tentokr?t pozvali organiz?to?i ji? ?est?ho ro?n?ku celosv?tov?ho romsk?ho festivalu Khamoro do Prahy, aby reprezentovali to nejlep?? z romsk?ho jazzu. Karel Schwanzenberg sledoval vystoupen? velmi distingovan?, jako v?dy elegantn? oble?en a s nezbytn?m doutn?kem. Ode?el p?ed posledn?m p??davkem a zjevn? se v?konem Sinti-Rom? z Holandska nenudil. Ostatn? to asi nikdo. Reduta byla zapln?n?, ale ne p?epln?n? a toho se p?vodn? organiz?to?i nejv?ce ob?vali. Krom? prodan?ch vstupenek, ?estn?ch host? z ?esk? republiky i zahrani??, nav?c p?ijelo v pr?b?hu st?edy dal??ch osm soubor? z cel? Evropy. No a nepus?te je pod?vat se na jejich kolegy! Jenom?e se tak? hr?l fotbal a nap??klad jedna z nejv?t??ch hv?zd leto?n?ho ro?n?ku Khamoro Raya sledovala se sv?mi hudebn?ky rad?ji fotbal. Ostatn?, pro? ne?<p>

Vra?me se ale zp?t k vystoupen? zmi?ovan?ho bandu. Tvo?? jej, ostatn? jak je tomu u podobn?ch romsk?ch hudebn?ch uskupen? velmi ?asto zvykem, rodinn? p??slu?n?ci… dva brat?i a bratranci. ?ty?i chlap?ci na p?diu, t?i kytary a jedny housle. Proti Louis bandu ze Srbska a ?ern? Hory, kter? Redutu roztleskal a roztan?il p?edchoz? ve?er, tedy v ?ter?, zd?nliv? klidn? muzika. Koneckonc?, tak? jsem to sly?ela pron?st jednu ?enu vedle sebe, kter? se ve?er p?edt?m vlnila na temperamentn? hudbu Louise. On v?ak, proto?e byl v Redut? rovn??, tleskal. Pravda, rozd?val u toho sv?m fanou?k? je?t? fotografie s podpisem, ale sv?m koleg?m tleskal. On jako vynikaj?c? hudebn?k v?d?l pro?. Paulus Sch?fer Gipsy band hr?l technicky velmi dob?e zvl?dnut? a proc?t?n? swing a to,co p?edv?d?l zejm?na jeden z t?? kytarist?, bylo prost? ?chvatn?.
Přečteno: 2457x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo