romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Khamoro prošlo centrem Prahy

Praha, 27.5.2004 18:08

P?esn? hodinu po poledni, tedy ve 13:00, se rozz??ily paprsky Khamora sv?m tradi?n?m pr?vodem ??inkuj?c?ch z M?stku na Starom?stsk? n?m?st?. Defil? se kon? pravideln? od roku 2001. Ani skute?n? slunce se v?ak nenechalo zahanbit a v jeho sv?tle se pestrobarevn? sukn? a ko?ile, ??tky s bly?tiv?mi pen?zky a ozdobami i havran? vlasy ?en a mu?? vyj?maly opravdu n?dhern?. N?hodn? chodci i ti, kte?? se p?i?li nezvykl? pod?van? z??astnit z?m?rn?, obdivovali um?n? temperamentn?ch tane?nic a tane?n?k?. ??inkuj?c? se n?kolikr?t b?hem defil? zastavili, aby zahr?li a nechali tak Pra?any nahl?dnout do hudebn?ch ??nr? nejr?zn?j??ch zem?.<p>

Zd? se, ?e n?kte?? lid?, Khamoro a defil? znaj?c? ji? z lo?sk?ch ro?n?k?, p?i?li naprosto z?m?rn?: "Nejsem na defil? n?hodou, vid?la jsem jej ji? v minul?m a p?edchoz?m roce. Je hezk?, kdy? se tu m??e ?lov?k setkat s Romy z jin?ch zem? a vid? t?eba jejich rozli?nost v obl?k?n? i v hudb?," prozradila n?m jedna z p?ihl??ej?c?ch. Defil? je pova?ov?no za jednu z nejhez??ch akc? festivalu, je? si nenechali uj?t i mimopra??t? div?ci: "P?ijeli jsme z Liberce a mus?m uznat, ?e defil? je bomba, ur?it? se z??astn?me i sobotn?ho galakoncertu, na kter? se velmi t???me," prozrazuje n?m mladi?k? p?r.Dne?n?m dnem startuj? v klubu Roxy koncerty tradi?n? romsk? hudby , b?hem nich? se p?edstav?: Viktor Buzyljov a Zlat? Cik?ni Ruska (Rusko), Terne ?have (?R), Ziringaglia (It?lie), Fanfaradin Cozmesti (Rumunsko). "Svou ??ast na ?tvrte?n?m koncertu n?m potvrdil Petr Mare?, m?stop?edseda vl?dy ?R. Na sobotn? galakoncert p?ijde ministr zahrani?n?ch v?c? ?R Cyril Svoboda a ?ada dal??ch v?znamn?ch host?," ?ekla n?m v pr?vodu Khamora M??a Dvo??kov?.
Přečteno: 1898x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo