romea - logo
5. prosince 2021 (neděle)
svátek má Jitka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Klaus proti civilizačnímu minimu

Praha, 19.5.2008 10:39, (Převzato: Literární noviny)

Václav Klaus vetoval antidiskriminační zákon, neboť nerovnost, jak opět poučuje Pozemšťany, je přirozený jev.

Antidiskriminační zákon stanoví velmi důležitá pravidla, která doposud žádný český zákon neupravoval. V určitém okruhu právních vztahů (zaměstnání, vzdělávání, služby, sociální a zdravotní oblast) má každý právo na rovné zacházení a na to, aby nebyl diskriminován. Zákon zakazuje přímou diskriminaci, tedy jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Jedná se opravdu o evropské minimum, původní české legislativní úvahy a návrhy byly mnohem velkorysejší a pokoušely se o systematičtější a širší právní úpravu podle vzoru vyspělých západoevropských zemí, s přihlédnutím k českým specifickým problémům v oblasti diskriminace. Již z popsaného defétistického postoje vlády vyplývá, že naplnění případné antidiskriminační úpravy skutečným obsahem bude v praxi českých úřadů velmi obtížné.

ČTĚTE TAKÉ
Klaus vetoval antidiskriminační zákon

Evropská antidiskriminační právní úprava je založena na hodnotě lidské důstojnosti, kterou má každý stejnou – imigrant, žena s malými dětmi, Rom, homosexuál, starobní důchodkyně – podle platného evropského práva nelze připustit, aby určitými pravidly či opatřeními byla lidská důstojnost kteréhokoli člena společnosti dotčena. Evropská antidiskriminační právní úprava je také vysvětlena společenským zájmem na obohacení kultury, školství, pracovního trhu i společnosti prvky jinakosti a plurality. Hodnotou současné Evropy není hledání konsensu podle dosažené většiny, ale umožnění konverzace různých sociálních skupin, které diskusi povedou relativně rovnoprávně. Náš prezident, vysokoškolsky vzdělaný, relativně bohatý, mocný bílý muž, své veto zdůvodnil tak, že většinu věcí, které antidiskriminační zákon upravuje, již obsahují stávající právní normy, což není pravda. Prezident dále uvádí, že antidiskriminační zákon není nutný pro transformaci příslušné evropské směrnice, což si česká vláda a ministr spravedlnosti ani Evropská unie nemyslí. Prezident jedním dechem říká, že Česká republika nikoho nediskriminuje, aby pak uvedl, že se zákon snaží odstranit nerovnost, která je přirozená. Dále prezidentovi vadí, že touto právní normou se stát snaží uzákonit dobré chování, ke kterému by nás měla vést výchova v rodině a společenské zvyklosti. Prezident, jak je jeho dobrým zvykem, v závěru svého stanoviska příkře zkritizoval ustanovení o přenosu důkazního břemene v diskriminačních věcech, které již jednou jako ústavně konformní schválil Ústavní soud a které je racionální; i dlužník musí prokázat, že zaplatil, ačkoli jej žaluje věřitel.

Na rozdíl od prezidenta si myslím, že Česká republika vytváří prostředí pro diskriminaci – v parlamentu je patnáct procent žen, ačkoli ve společnosti je jich více než polovina, máme segregované romské školství, za což jsme byli odsouzeni Evropským soudem pro lidská práva, pracující matky se obávají svému zaměstnavateli jen naznačit, že mají děti. Antidiskriminační zákon rozhodně nezmění společenské předsudky, ale postihne nejbrutálnější praktiky zejména v zaměstnání, školství, v sociální a zdravotní oblasti. Cílem zákona není nastolit materiální rovnost, ale pouze vyrovnat nezaviněné, nespravedlivé a pro společnost nevýhodné vydělení určitých osob a v právních vztazích zakázat porušování jejich lidské důstojnosti, která je nejen kulturní hodnotou naší civilizace, ale i ústavně zakotveným základním právem.

KATEŘINA ŠIMÁČKOVÁ, Autorka je advokátka, přednáší ústavní a mediální právo
Přečteno: 905x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, Antidiskriminační zákonHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo