romea - logo
15. září 2019 (neděle)
svátek má Jolana
Loading
rozšířené vyhledávaní

Legitimizují schůzky s extremisty zbytečně jejich hnutí?

Praha, 9.2.2008 21:24, (Převzato: Literární noviny)

Pozornost veřejnosti počátkem roku přilákala zpráva o schůzce bývalého ministra vnitra a poslance za Českou stranu sociálně demokratickou Františka Bublana s mluvčím takzvané Národní gardy. Schůzku odsoudila různá občanská sdružení s tím, že jde o krok, který zbytečně legitimizuje extremistická hnutí, ta navíc díky takovým schůzkám získávají možnost prezentovat své názory v médiích. Pozvání k diskusi s Františkem Bublanem přijal ředitel občanského sdružení Romea Zdeněk Ryšavý.

Vážený pane Bublane,
ve středu 9. ledna 2008 přinesla média zprávu, že jste se sešel s mluvčím Národní gardy Pavlem Sedláčkem. Národní gardu se snaží zřídit Národní strana, která Sedláčka označila jako pověřence předsedkyně Národní strany Petry Edelmannové. Na parlamentní půdě se tedy předseda sněmovního výboru pro bezpečnost sešel s představitelem sice legální, leč extremistické strany, potažmo představitelem polovojenské organizace této strany. Tento fakt mě naprosto zaráží.

„Je to polovojenská organizovaná skupina, která bude sloužit nejen pro naše mítinky, ale i pro katastrofy,“ charakterizovala Národní gardu Petra Edelmannová. Jedním z důvodů vzniku gardy je podle jejích webových stránek „rostoucí strach našich spoluobčanů, Čechů, Moravanů a Slezanů z chování nepřizpůsobivých menšin a imigrantů, které současná demoliberální garnitura nadsazuje nad řádné občany této země!“ V souvislosti s tím, jaké Národní strana hlásá názory, se obávám, že činnost této polovojenské „bojůvky“ bude úplně jiná, než je avizováno. Rád bych v této souvislosti připomněl jednotky SA v Německu, na konci třicátých let henleinovské Freikorps nebo ozbrojenou pěst KSČ, Lidové milice. Všichni velmi dobře víme, jak činnost těchto organizací skončila. Pokud politická strana zakládá „polovojenské jednotky“, je to vždy na pováženou.

I přes fakt, že jste vznik Národní gardy odmítl, považuji za vaši velkou politickou chybu, že jste na takové jednání vůbec přistoupil. Schůzkou jste legitimizoval činnost této extremistické strany a dal jí možnost zviditelnit se v médiích. A o to této okrajové straně přesně jde. Ihned po schůzce se na webu Národní strany objevily oslavné články, které označují jednání s vámi jako úspěšné. O schůzce informovala všechna hlavní média. Ta, která informovala kriticky (především romská), byla okamžitě napadena na webu Národní stránky v článku nadepsaném „A co na to svoloč?“

Předsedkyně strany se několikrát zmínila o takzvaném „konečném řešení cikánské otázky“. Věřím, že toto téma nebylo předmětem vašeho jednání s panem Sedláčkem.

Demokracie svou existenci opírá především o diskusi mezi partnery a kompromisy vznikající v průběhu takovýchto jednání. Nemělo by se ale diskutovat s těmi, kdo demokracii evidentně zneužívají. Mohlo by se tak příště stát, že vy nebo někdo jiný bude diskutovat s neonacisty o tom, jestli byl vůbec nějaký holocaust, nebo s paní Edelmannovou o tom, zda v Letech u Písku zemřeli nějací Romové…

Podívejte se na web Národní strany. Zde publikované texty jsou nenávistné, xenofobní a protiromské. Romové jsou označováni většinou jako parazité, o Afričanech se zde zásadně píše jako o negrech. Články s nadpisy „Baseballová pálka na cikány, co je na tom špatného?“, „Češi vyhlásili válku Cikánům!“, „Nekompatibilní cikán“ a podobné nejsou na jejich webu výjimkou, ale naopak standardem. Jestli Národní strana zůstane dál pouze marginálním nutným zlem demokracie, záleží i na tom, zda jí demokratické strany budou i nadále nahrávat na smeč. Bohužel politická kultura v České republice není ještě tak vyspělá, a i proto může být předsedou jedné vládní strany člověk, který se svými názory těmto extremistům blíží. V několika málo dnech tedy politické špičky této země legitimizovaly extremistickou stranu a zároveň dali veřejnosti na vědomí, že se Romové chovají de facto protiústavně. Bojím se toho, že pokud se politici budou chovat takto neuváženě dál, může vás během krátké doby požádat o schůzku Romano kherutno zaačhiben (Romská domobrana). Vážím si vás za to, že jste v době komunistické totality podepsal Chartu 77, ale zároveň musím dodat, že jste mě již podruhé zklamal. Poprvé při zásahu na CzechTeku v roce 2005 tím, jak jste tento zákrok obhajoval, a podruhé schůzkou s extremisty. Sociální demokracie dosud vystupovala k podobným názorům velmi kriticky a věřím, že tomu bude tak i v budoucnosti a že schůzka byla jen ojedinělým šlápnutím vedle, které se v budoucnu nebude opakovat. Věřím, že přestože k této schůzce došlo, dostojíte svým slibům a nedovolíte oficiální registraci Národní gardy a budete bedlivě sledovat činnost Národní strany. Pokud by se dostala mimo zákon, zasadíte se o její rozpuštění.

ZDENĚK RYŠAVÝ

Pokusil jsem se upozornit na svůj negativní postoj

Vážený pane Ryšavý,
jsem rád, že se mohu vyjádřit k své schůzce s představitelem Národní strany panem Sedláčkem. Zkratkovitost médií mohla vyvolat negativní dojem z této události, a přestože jí nepřikládám velkou důležitost, pokusím se vysvětlit svůj postoj.

Především to nebylo setkání z pozice předsedy Výboru pro bezpečnost, reagoval jsem na dopis, který jsem obdržel na svoji poslaneckou adresu. V době poslaneckých dnů je mou povinností odpovídat na dotazy, případně vést diskuse s občany, různými organizacemi či jinými subjekty. Dovolím si konstatovat, že jsem takto již vykonal desítky, možná stovky různých setkání či polemik s lidmi, kteří buď hledají pomoc, nebo naopak vyjadřují nesouhlas s mými názory a postoji. Dodám ještě poznámku, že takto jsem se sešel i s romskými aktivisty, s křesťanskou platformou romského parlamentu a dalšími. Ale to uvádím jenom na okraj a na vysvětlenou, že jsem nejednal jménem výboru, kterému předsedám.

Je pravda, že jsem zvažoval tuto schůzku a obával jsem se mediálního zneužití a nepravdivého pochopení. Nakonec jsem dospěl k názoru, že bude lepší se k celé věci postavit čelem a přesvědčit se o tom, jaká je skutečnost. Předpokládal jsem, že potom se mi bude snáze obhajovat můj již předem vyjádřený negativní postoj ke gardám, který ostatně byl příčinou vyvolání této schůzky. Moje obavy z toho, že protistrana zneužije a zkreslí celou událost, se bohužel naplnily, nicméně bylo to moje riziko. Schůzka mi však velmi osobně prospěla v poznání, co se těmi potenciálními gardami zamýšlí, a proto mohu dnes ještě jasněji říci NE! Historické srovnání s polovojenskými oddíly NSDAP, které začaly v roce 1923 pochodovat v německých městech: byly to pouze nepatrné počty a obyvatelé Německa je také zpočátku ignorovali, nikoho nenapadlo, že za deset let jich už budou statisíce. Věřím, že se historie v tomto duchu již opakovat nemůže, nicméně může mít jinou podobu a my musíme umět včas reagovat a předvídat možný vývoj. Nejde teď jenom o romskou otázku, jde a půjde především o vztah k cizincům, migrantům a národnostním menšinám. Příliv cizinců je nevyhnutelný, do jisté míry i potřebný, neboť díky nim se klesající demografická křivka mírně zvedla. Musíme změnit svoje myšlení a vztahy k novým menšinám a najít ten optimální způsob na jejich integraci, nikoliv asimilaci, aby to prospělo jim samotným i celé společnosti. Pokud to nebudeme umět, nebo budeme nad tím zavírat oči a mlčky souhlasit s názory nebo různými akcemi polovojenských gard, tak je to cesta do pekel.

To byl také hlavní důvod v mém rozhodování, zda se sejít se zástupcem Národní strany, či nikoliv. Ignorace jejich výzvy může znamenat odmítnutí, ale také mlčení a skrytý souhlas ve smyslu: dělejte si to chcete, já o ničem nevím a nechci vědět. Jsem realista a vím, že skrytá a latentní xenofobie v části naší společnosti přetrvává a existuje sklon k jednoduchým řešením podle vsetínského modelu. Jsem přesvědčen, že je lepší o těchto problémech otevřeně mluvit a také otevřeně odmítat laciné, populistické a podle mého soudu nebezpečné myšlenky, které hlásají některé politické subjekty, neonacistická seskupení, či „národní“ hnutí.

Vážený pane Ryšavý, domnívám se, že máme shodné názory na danou problematiku, dovolím si říci, že jsem možná ještě silněji kosmopolitní než vy. Lišíme se pouze v přístupu k tomuto problému. Nemám politický patent na všechny své kroky, aby byly úspěšné a bezproblémové, nechci však hledat kompromisy tam, kde to nejde, nechci ani kompromisy naznačovat nějakým mlčením či nekonáním, udělal jsem pokus jít do střetu a upozornit na svůj negativní postoj k těmto aktivitám.

A na závěr, věřím, že každý člověk může přehodnotit svoje názory, které neodpovídají pravdě, může opustit svoji nenávist k jiným a v poznání toho, co je skutečně lidské, pozná i svoji polohu ve společnosti. V Bibli je to krásně vyjádřeno: „co nechcete, aby jiní činili vám, nečiňte vy jim“.

FRANTIŠEK BUBLAN

Pozor na nivelizaci dvou postojů
Vážený pane Bublane,
děkuji za vaši reakci, myslím si, že se v celé řadě věcí shodneme. Souhlasím s vámi, že příliv cizinců do naší republiky je nevyhnutelný a občané naší země se budou muset ještě více naučit s nimi žít, i přestože někteří budou mít jiné kulturní návyky. Stejně tak se oni musí naučit žít s občany této země.

Opravdu se zřejmě lišíme v přístupu a v pohledu na odpovědnost politiků vůči svým voličům. Rozumím tomu, že jste se sešel s panem Sedláčkem jako poslanec. Již před schůzkou jste však věděl, že to není „obyčejný“ občan, ale zástupce extremistické Národní strany, který s vámi chce jednat o jejich Národní gardě. Tím, že toto setkání bude extremisty mediálně zneužito, jste si mohl být jistý zcela stoprocentně. Stačí si jen vzpomenout, jak bylo mediálně zneužito setkání předsedkyně Národní strany s Mirkem Topolánkem. Myslím si, že bylo více než jasné, že média nebudou vaši schůzku posuzovat jen jako setkání poslance s občanem, ale jako setkání dvou představitelů politických stran. Vy prostě nejste jen obyčejný poslanec, jste stínový ministr vnitra, předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, a o to je vaše odpovědnost větší.

Schůzka opravdu podle mého názoru nebyla šťastná. Umožnila Národní straně zviditelnění a legitimizaci. Argumentovat tím, že jste se sešel i s romskými aktivisty, je nešťastné, neboť tím Národní stranu kladete na stejnou úroveň.

Současné politické špičce, koalici i opozici, chybí jasný distanc od extremistického jednání nebo vyjadřování některých stran či jejich představitelů. Jasné a hlasité NE. Sám například píšete o „vsetínském modelu“. Je škoda, že od ČSSD není slyšet hlasitý nesouhlas s populistickým řešením a protiromskými výroky pana Čunka. Nicméně je přeci jen hlasitější než mlčení ODS. Rozhodně se tedy shodneme na tom, že není možné před tímto problémem zavírat oči a mlčet, ale naopak musíme hlasitě nesouhlasit. Nemyslím si, že je vhodné s lidmi, kteří tyto extrémní postoje zaujímají, diskutovat. Naopak je potřeba dostat takové politiky do izolace, ve které ztratí možnost rozhodovat o věcech veřejných. To platí jak o Národní straně, tak i v současné době o předsedovi KDU-ČSL.

Velmi si cením vašeho negativního postoje ke vzniku Národní gardy, potažmo k činnosti Národní strany. Pokud by okamžitě po schůzce byl tento váš postoj hlasitě a veřejně deklarován, možná bychom teď nemuseli vést tuto diskusi, která bohužel opět zviditelňuje Národní stranu.

Mlčení nepovede k izolaci extremismu

Vážený pane Ryšavý,
jsem rád, že se na mnohém shodneme, ale určité rozpory v pohledu na moje setkání s představitelem Národní strany stále zůstávají. Já to chápu, možná bych měl podobnou reakci, ale jak jsem již předtím psal, rozhodl jsem se až po dlouhém přemýšlení a zvažování, s vědomím možných důsledků. Vzpomněl jsem si také na setkání Topolánka s těmito představiteli a chtěl jsem učinit určitý rozdíl. Pokud si znovu vybavíte onu Topolánkovu schůzku, tak si vzpomenete, že jeho reakce byla velmi ambivalentní, nezaznělo žádné odsouzení, žádné ani malé ne, dokonce mi to připadlo, jako kdyby mezi nimi zůstala otevřená malá vrátka. V tom jsem se chtěl jasně odlišit, ovšem způsob, jak nedokonale toto téma uchopila média, už ovlivnit neumím. Mohu vám jenom pro zajímavost sdělit, že po této schůzce mi volala asi desítka různých médií, kterým jsem jasně sdělil výsledek našeho jednání a mého negativního postoje. Avšak druhý den jsem zjistil, že dvě třetiny těchto médií o této události nesdělily ani řádek – nebylo to pro ně zajímavé. Zbytek informoval velmi stroze. O to více si cením naší diskuse a věřím, že alespoň touto formou můžeme napravit nedokonalý obraz celé události.

Stále jsem přesvědčen, že dostat tento jev do izolace není možné tichým mlčením, ale hlasitým a viditelným odporem. Jinak hrozí, že představy o uspořádání a fungování naší společnosti budou jenom pod pokličkou bublat a v nějakém okamžiku mohou nečekaně vyvřít. V Německu k tomu přispěla hospodářská krize.

FRANTIŠEK BUBLAN

Demokratické strany se musejí očistit od extremistů

Vážený pane Bublane,
určitě se shodneme na tom, že proti tomu, co předvádí Národní strana, potažmo Národní garda, je nutné hlasitě protestovat a navíc jejich činnost pečlivě monitorovat a v případě překročení zákona učinit příslušná opatření. Stále doufám, že naše společnost je dostatečně rozumná a nedá takovým stranám ve volbách dostatečný počet hlasů. V každé společnosti je určité procento extremistů, rasistů a lidí, kteří budou nejen vše jiné odmítat, ale tvrdě potlačovat. Obávám se, že pokud by Národní strana dostala možnost podílet se nějakým způsobem na moci, byla by ohrožena sama podstata demokracie v naší zemi.

Je na politicích demokratických stran přesvědčit voliče, že jednoduchá řešení, která tyto strany většinou nabízejí, prostě nefungují. Je nutné, aby si občané uvědomili, že politika nenávisti, hrubosti a urážek oponentů nikam nevede a do parlamentu nepatří. Demokratické strany by měly rovněž nalézt mechanismy, jak samy sebe očistit od populistů a extremistů, kterým se podařilo proniknout do jejich struktur a využívají například protiromské výroky k získání popularity.

I přes náš rozdílný názor na otázku, zda má smysl s extremisty jednat, je naším společným cílem jim co nejvíce omezit možnost zneužívat výhod demokracie, aby ji následně zničili.

Poznámka závěrem

Vážený pane Ryšavý,
dovolte samotným závěrem jen krátkou poznámku k vašemu vyjádření, že není možné argumentovat s tím, že jsem se sešel také s romskými aktivisty. Neuváděl jsem toto setkání v protikladu k setkáním s Národní stranou, ale proto, že chci dobře poznat jednotlivá stanoviska a postoje, abych při jejich posuzování mohl jednat v souladu se svým svědomím, protože vím, o čem jednám a jako poslanec rozhoduji. Děkuji vám za tento rozhovor a věřím, že přispěl k našemu lepšímu pochopení a případným čtenářům osvětlí celou záležitost.

FRANTIŠEK BUBLAN

Zdeněk Ryšavý, zdeněk Ryšavý, František bublan
Přečteno: 1285x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, ExtremismusHLAVNÍ ZPRÁVY

Hoax o jedovatých balíčcích kosmetiky - září 2019 (Koláž: Romea.cz)

Hoax o balíčcích s jedovatými vzorky kosmetiky se šíří mezi Romy v Evropě. Poprvé se tento hoax objevil už v roce 2002

12.9.2019 10:52
Na sociálních sítích a po e-mailech se v posledních dnech hlavně mezi romskou komunitou šíří hoax o tom, že romským rodinám ve Francii chodí do schránek reklamní balíčky s kosmetikou obsahující jed. Ve stejnou dobu se začal šířit podobný hoax, kde jsou ale oběťmi těchto zásilek Izraelky. Zpráva o jedovatých vzorcích se poprvé objevila už v roce 2002 a nyní se znovu vrací do oběhu.
 celý článek

Archeologický průzkum v Letech u Písku - 10. 9. 2019 (FOTO: Tereza Heková, Romea.cz)

videoArcheologové odkryli dva hroby obětí tzv. cikánského tábora v Letech u Písku, jde o novorozence a ženu. Našli i další hrobové jámy

10.9.2019 15:10
Archeologové našli v Letech na Písecku, kde byl za války romský koncentrační tábor, hroby jednotlivců. Odkryli jeden hrob s pozůstatky vězeňkyně mladší 40 let a jeden hrob pravděpodobně novorozence. Nalezli i sedm hrobových jam. Podle písemných pramenů by v místě mělo být pohřbeno 120 vězňů, z toho přes 70 dětí, hřbitov by měl mít rozlohu 400 metrů čtverečních. Výzkum v úterý skončil. Novinářům to řekli archeologové a zástupci Muzea romské kultury, které chce v místě vybudovat památník romského holokaustu a otevřít ho do roku 2023.
 celý článek

Lipník nad Bečvou (Koláž: Romea.cz)

Rasistický útok na romské děti: Policisté navrhli obžalovat muže a ženu, kteří útočili v Lipníku nad Bečvou

10.9.2019 11:00
Policisté navrhli obžalovat muže a ženu, kteří na jaře v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadli skupinu romských dětí a byli za to obviněni ze tří trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Muži a ženě hrozí až pět let vězení.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo