romea - logo
25. září 2021 (sobota)
svátek má Zlata

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Muzeum romské kultury připomíná oběti holocaustu

Brno, 21.2.2012 10:59, (ROMEA)
Foto: Gabriela Hrabaňová

Muzeum romské kultury připravuje ve spolupráci s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze druhý interaktiviní program pro žáky 7.-9. tříd ŽŠ a studenty SŠ týkající se holocaustu. První proběhl ve dnech 26-.27. ledna letošního roku jako snaha připomenout významný den , kterým je 27. leden ve světě i v České republice.

Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 2005 na jeho 42. plenárním zasedání. Tento den má připomínat utrpení  obětí během holocaustu za druhé světové války. V posledních dvaceti letech se začalo výrazněji hovořit o romském holocaustu a jeho obětech, jejichž přesný počet se odhaduje na půl milionu.

Už v prvorepublikovém, podle dobových parametrů demokratickém Československu byl v roce 1927 přijat Zákon o potulných cikánech. Označení „cikán“ se nevztahovalo jen k etnickým Romům, ale obecně k osobám praktikujícím kočovný způsob života, tedy i nejrůznějším tulákům, zlodějům a podobně. Cikáni se museli prokazovat cikánskými legitimacemi místo občanských a zákon kromě jistých pozitiv (jako např. lékařských a veterinárních opatření) poskytoval i značný prostor pro diskriminaci. Příliv Romů z hitlerovského Německa, Rakouska a později zabraných Sudet během třicátých let vůči nim vyvolal zejména na venkově silnou averzi.

Na podzim 1939 vyhlásilo protektorátní ministerstvo vnitra trvalé usídlení kočujících osob. Evidováno jich bylo zhruba 7000, většinou Romů. Pro dospělé muže bez stálého zaměstnání, kteří neuposlechli, byly v létě 1940 zřízeny kárné pracovní tábory v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu – později přejmenované na sběrné tábory. V roce 1942 bylo vydáno nařízení o preventivním potírání zločinnosti, vysloveně namířené proti „asociálům“, čímž se rozuměli mimo jiné právě Romové. Během heydrichiády začaly protektorátní úřady jednat s Romy jako s nevyhovující „rasou“ (výnos o potírání cikánského zlořádu, 1942). Perzekuce protektorátních Romů postupovala dokonce rychleji než v samotném Německu. Během následujících dvou let byli transportováni do tzv. cikánských táborů (opět přejmenované Lety a Hodonín) a část přímo do koncentráku Auschwitz-Birkenau. Jen mizivé procento Romů v protektorátu deportaci uniklo. 

Právě tomuto období holocaustu, pro nějž má židovská komunita označení šoa a romská menšina porajmos, se věnuje zmiňovaný interaktivní program pro žáky základních a středních škol.

Součástí těchto setkání je nejen definování základních pojmů a symbolů (rasismus, xenofobie, holocaust…), historický úvod do problematiky (významná data týkající se dějin holocaustu Židů a Romů), ale také a to je pro žáky vždy nejzajímavější setkání s židovským nebo romským pamětníkem.

Žáci mají možnost shlédnout promítaní filmu s danou tematikou a dozvědět se i to, co bylo například povoleno dle Norimberských zákonů vzít si s sebou do transportu.

jb
Přečteno: 500x
 

Kam dál:

Štítky:  

HolocaustHLAVNÍ ZPRÁVY

 ..
romea - logo