romea - logo
26. května 2022 (čtvrtek)
svátek má Filip

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Na otázky čtenářů Romea.cz odpovídal Zdeněk Guži, kandidát do Senátu a krajského zastupitelstva

Praha, 25.7.2008 11:17, (ROMEA)

Strana Zelených dlouhodobě usiluje o posílení občanské společnosti a klade důraz na otevřenou tolerantní a multikulturní společnost. Proto jedním z témat, které přináší do krajské politiky je i téma národnostních menšin. Kandidátem Strany zelených do Senátu a krajského zastupitelstva je i Zdeněk Guži.

„Naším hlavním cílem v této oblasti je podpora opatření, která pomůže národnostním menšinám k začlenění do společnosti,“ říká Bc. Zdeněk Guži.

Podle něj v tuto chvíli chybí jednotný strukturální systém. „Je potřeba lépe koordinovat jednotlivá opatření, tak aby byla provázanost mezi rozhodnutím státní správy, samospráv, až po občana, kterého se pomoc týká,“ doplnil Zdeněk Guži.

Prioritou Zelených o oblasti národnostních menšin je především otázka nezaměstnanosti, bydlení a vzdělávání.

PTALI JSTE SE ZDEŇKA GUŽIHO ON-LINE
Na dotazy odpovídal ve středu 30. 7. 2008 od 13 hodin.

SEZNAM ODPOVĚDÍ

V oblasti bydlení chceme zamezit soustřeďování Romů v jedné lokalitě a zamezit tak vzniku romských ghet. V budoucnu bychom také chtěli předejít vzniku tzv. holobytů. Tento nástroj se ukázal jako neefektivní. Místo toho raději ve spolupráci se sociálními odbory poskytnout na dobu určitou sociální byt a část nájmu hradit z dávek sociální podpory určené pro bydlení.. Podporovat mladé romské rodiny.

V oblasti zaměstnanosti podporovat rekvalifikace tak, aby po jejím absolvování bylo možné její absolventy uplatnit na trhu práce. Ve spolupráci s ÚP hledat možnosti zaměstnat práce schopné Romy např. formou veřejně prospěšných prací. „ Věřím, že tak můžeme Romy motivovat k tomu, aby zůstávali v pracovním procesu. Do budoucna tak budou aktivněji hledat lepší možnost uplatnění,“ uvádí Zdeněk Guži.

Další formou jak zlepšit postavení Romů na trhu práce je motivační program pro zaměstnavatele. Ti by měli možnost využít prostředků v ESF. Ve spolupráci s hospodářskou komorou v rámci regionu, zástupci kraje hledat možnost jak vytvořit nová pracovní místa.

„Ze svých zkušeností vím že v romské komunitě je povědomí o důležitosti vzdělávání nízké,“ Zelení proto budou usilovat o iniciaci projektů přispívající k uvědomění si, že výchova ke vzdělání je důležitou hodnotou pro člověka. „Přeji si klást větší důraz na výuku Českého jazyka jako základního úředního jazyka v ČR,“ uvádí Zdeněk Guži.

Budeme podporovat větší počet romských pedagogických asistentů na základních a středních školách.

„Ze všech úkolů, které si Strana Zelených v Kraji Vysočina klade v otázce romské menšiny, pokládám za nejdůležitější řešit otázku zaměstnanosti a bydlení. Věřím, že Romové se tak mohou snadněji integrovat, protože se dostanou na standardní společenskou úroveň,“ ukončuje Zdeněk Guži, který kandiduje do Senátu v části našeho kraje.

ROZHOVOR PRO DENÍK PRÁVO

Kandidujete na Pelhřimovsku za Stranu zelených do Senátu, na začátku 90. let jste už byl poslancem. Setkal jste se tehdy v politice s rasisty, nebo jich od té doby přibylo?
Pokud jde o dobu mého působení v České národní radě, musím přiznat, že mě mí kolegové respektovali. Mám dojem, že mě i další tehdejší romské poslance brali jako rovnocenné partnery. Kromě některých výjimečných excesů nemám pocit, že by ve vrcholné politice zaznívaly rasově nesnášenlivé projevy. Všeobecně však musím konstatovat, že česká politická scéna zhrubla.

Co si myslíte o Jiřím Čunkovi a o jeho výrocích na adresu Romů?
Jiří Čunek se pokusil o řešení problematické situace vsetínských Romů. Formu, kterou zvolil, však nemohu schvalovat. Pokud jde o některé výroky pana ministra, pokládám je za nešťastné. Věřím, že budeme mít možnost si to v Senátu podrobněji vyjasnit.

Co soudíte o své možné budoucí kolegyni Lianě Janáčkové?
Výroky Liany Janáčkové pokládám za zcela nepřijatelné, tím spíše, že je členkou výboru pro lidská práva.

Na čem pracujete jako člen skupiny pro výuku romštiny? Jde o spolupráci s ministryní Džamilou Stehlíkovou?
Jako pedagog na Střední odborné škole managementu a práva v Jihlavě, kde se mj. romština vyučuje, jsem byl členem expertní skupiny, která má za úkol analyzovat znalost romského jazyka u studentů. Ministerstvo školství zjišťuje, zda má smysl výuka romského jazyka na školách s majoritním počtem romských žáků. Podle mého názoru je to počin smysluplný, jako pedagog se setkávám s tím, že mladá romská generace dostatečně dobře neovládá svůj jazyk.

Chcete zpracovat koncepci pro zlepšení života sociokulturně znevýhodněných lidí. Co se pod tím skrývá?
Strana zelených dlouhodobě usiluje o zlepšení jejich situace. Podle průzkumů české vlády neustále roste počet oblastí postižených sociální inkluzí. Mým cílem je pokusit se o změnu. V tuto chvíli chybí jednotný strukturální systém. Za nejdůležitější otázku pokládám řešit nezaměstnanost a bydlení. Věřím, že Romové se mohou snadněji integrovat, když se dostanou na standardní společenskou úroveň. Chtěli bychom více podporovat rekvalifikace, aby se jejich absolventi snáze uplatnili na trhu práce.

V životopise uvádíte, že jste válečným veteránem z Bosny. Co čekáte od procesu s Radovanem Karadžičem?
V době, kdy jsem sloužil v Bosně, jsem dnes a denně viděl důsledky nesmyslné etnické války, za niž nese Radovan Karadžič spoluodpovědnost. Doufám, že neunikne spravedlnosti. Balkán se jen těžko vyrovnával s důsledky etnických čistek, nejhrůznějších od konce druhé světové války. Spravedlivý proces s Karadžičem může napomoci k usmíření v regionu.

Vítáte předvolební sjezd SZ?
Vítám sjezd jako možnost k diskusi uvnitř strany o jejím dalším vývoji. Respektuji rozhodnutí vedení SZ a věřím, že na sjezdu bude zvoleno takové vedení, které bude prosazovat program SZ.

ROMEA, , PRÁVO
Přečteno: 4642x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Rozhovory, Guži Zdeněk, Volby, 2008, On-lineHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo