romea - logo
1. prosince 2021 (středa)
svátek má Iva

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Nadace OSF vyhlašuje dvě nová grantová kola zaměřená na podporu investigativní žurnalistiky a na podporu boje proti násilí z nenávisti

Praha, 20.12.2010 17:30, (ROMEA)

Grantové kolo Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF) na podporu investigativní žurnalistiky je určené na podporu zajímavých individuálních projektů investigativních žurnalistů, zabývajících se např. zkoumáním střetů zájmů, zadávání veřejných zakázek, financování politických stran, netransparentního vlivu zájmových skupin na legislativní proces a na veřejnou správu nebo konkrétních korupčních kauz. Druhé grantové kolo Nadace OSF zaměřené na boj proti násilí z nenávisti reaguje na aktuálnost hrozby pravicového extremismu, projevů násilí z nenávisti, xenofobie, rasismu a diskriminace. Vyhlášením těchto výzev chce Nadace OSF pokračovat ve své podpoře aktivit posilujících základní principy otevřené společnosti, vzájemnou toleranci a ne-násilné mezilidské soužití.

Investigativní žurnalistika je jednou z oblastí, které Nadace OSF dlouhodobě podporuje. Vyústěním této podpory byla řada článků, analýz, studií a dalších publikací investigativních novinářů a novinářek, zaměřených např. na zkoumání střetů zájmů, zadávání veřejných zakázek, financování politických stran, netransparentního vlivu zájmových skupin na legislativní proces a na veřejnou správu a konkrétních korupčních kauz.

Otevřená grantová výzva „Podpora investigativní žurnalistiky“ si klade za cíl podpořit zajímavé individuální projekty investigativních novinářů analyzujících příčiny vzniku a přetrvávání závažného společenského problému nebo společensky závažného tématu, shrnujících poznatky o konkrétních korupčních kauzách nebo tématu za delší časové období, přicházejících s inovativním formátem zprostředkování novinářské práce nebo usilujících o přenos úspěšných zkušeností ze zahraničí.

Nadace OSF si uvědomuje ohrožení hodnot demokratické a otevřené společnosti ze strany pravicového extremismu, projevů násilí z nenávisti, xenofobie, rasismu a diskriminace. Vyhlášením této výzvy chce Nadace pokračovat ve své podpoře aktivit posilujících základní principy otevřené společnosti, vzájemnou toleranci a ne-násilné mezilidské soužití.

Otevřené grantové kolo „Podpora boje proti násilí z nenávisti“ si klade za cíl podpořit projekty a aktivity v oblastech monitoringu a prevence násilí z nenávisti, pomoci obětem tohoto násilí a pomoc bývalým stoupencům pravicově extremistických hnutí v jejich reintegraci do majoritní společnosti.

Podrobnější informace o grantových výzvách jsou k dispozici na www.osf.cz

OSF
Přečteno: 1319x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Tiskové zprávyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo