romea - logo
3. prosince 2021 (pátek)
svátek má Svatoslav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Odpověď České televize na kritiku používání výrazu nepřizpůsobiví: V ČT pracují cikáni

Praha, 30.11.2011 16:57, (ROMEA)
ilustrační foto

V České televizi pracují cikáni, jeden z nich je dokonce moderátorem. Takto formulované vyjádření je součástí útoku Právního útvaru České televize proti Petrovi Uhlovi a Anně Šabatové. Ve vyjádření, které napsal Michal Heldenburg, pověřený výkonem funkce vedoucího Právního útvaru, je i svérázný popis výrazu "nepřizpůsobiví". O ten totiž v celé záležitosti jde.

Petr Uhl a Anna Šabatová se totiž obrátili na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se žádostí, aby se zabývala tím, že televizní a rozhlasová média - i veřejnoprávní - již několik týdnů užívají denně a často pro část obyvatelstva dehonestující označení "nepřizpůsobiví". RRTV i právního oddělení ČT na to reagovaly odmítavě.

Uhl a Šabatová ve své stížnosti píší:
"Toto označení se používá bez jakéhokoliv odstupu (distance) redaktora čtoucího zprávy, jako kdyby to bylo neutrální pojmenování. V kontextu současné debaty o nepokojích ve Šluknovském výběžku lze důvodně mít za to, že slovo ,nepřizpůsobiví´ (zásadně se používá plurálu) označuje Romy žijící ve velké chudobě ve vyloučených lokalitách. Jsme přesvědčeni, že označení ,nepřizpůsobiví´ plní roli klíčového pojmu předsudečného anticiganistického diskursu. Česká televize a další média se tím, že pojem nekriticky převzaly, zásadním způsobem podílejí na stigmatizaci Romů a reprodukování a posilování předsudků vůči nim."

Tuto cestu volí stěžovatelé v naději, že okolo užívání výrazu "nepřizpůsobiví" vyvolá veřejnou debatu, i když, zvláště ve spojení s jinými výroky, často jde podle jejich názoru už "o hanobení skupiny lidí pro jejich skutečnou či domnělou rasu a pro domnělou příslušnost k etnické skupině nebo o podněcování k nenávisti k ní podle ustanovení podle §§ 355 a 356 trestního zákoníku či další trestné činy".

Reakce na tuto stížnost si server Romea.cz vyžádal.

DOKUMENTY
Podnět Petra Uhla a Anny Šabatové RRTV
Odpověď RRTV
Odpověď České televize

Kateřina Kalistová, předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve své odpovědi na tuto stížnost napsala, že Rada konstatuje, že z pohledu zákona nedochází tímto jednáním k jeho explicitnímu porušení. RRTV přesto postoupila stížnost Radě České televize a Asociaci televizních organizací (ATO) a požádala tyto instituce o vyjádření k dané problematice.

Kalistová dále rozvádí přístup RRTV k pojmu „nepřizpůsobiví“. Ten podle ní "sám o sobě není již ze své podstaty pojmem neutrálním. Naopak, již svým významem odkazuje na druh lidí, kteří nemohou či nechtějí žít podle všeobecně uznávaných společenských pravidel. Jeho používání ve spojení s Romy a s událostmi v severních Čechách by mělo být velmi opatrné a tento pojem by se neměl stát slovem, kterým budou všichni tamní Romové běžně označováni, jelikož takové označení jen podporuje další předsudky a případně i nenávist."

Za Českou televizi poslal vyjádření Michal Heldenburg, pověřený výkonem funkce vedoucího Právního útvaru. Řečeno jeho slovy, Česká televize se ohrazuje a nesouhlasí s tím, že by se podílela na stigmatizaci Romů a reprodukování a posilování předsudků vůči nim. Rovněž se ČT ohrazuje proti spojení předsudečný anticiganistický diskurz, kterým mají média prohlubovat předsudky.

"V ČT pracují cikáni. Ve Zpravodajství jeden z nich dokonce moderuje. Není tohle konkrétní příklad bourání těchto stereotypů?" dodává Heldenburg doslova.

"Nařčení z hanobení skupiny či lidí považujeme za velmi závažné obvinění, vycházíme z toho , že v kontextu ,podnětu´ není konkretizované a spíše působí jako výkřik, a proto na něj Česká televize nebude reagovat," ohrazuje se šéf právního oddělení ČT.

Ke slovu "nepřizpůsobivý Heldenburg dodává: "V podstatě lze tak označit každého, kdo nedodržuje zákony země, kdo se nechová tak, jak by se dle obecně uznávaných pravidel chovat měl; a může to být i každá menšina, která není schopna a ochotna přizpůsobit se většinové společnosti. Na tom není nic rasistického. Lidská společnost funguje tak, že se menšina přizpůsobuje většině. Nepřizpůsobivý je pak každý, kdo tohle nechápe, bez ohledu na etnický původ nebo barvu pleti."

Petr Uhl považuje odpověď právního Útvaru České televize za neslučitelnou se základními evropskými přístupy ke skupinám lidí. "Mám na mysli jakékoli skupiny, nejen Romy. Je to asociální a nehumánní jednání, které přičítám dědictví čtyřiceti let před listopadem 89. Po 2. svět válce to zde bylo podobné, nesnášenlivost vůči celým skupinám obyvatelstva vedla tehdy také ke zjevným nespravedlnostem," řekl Petr Uhl serveru Romea.cz.

Přečteno: 8065x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, MédiaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo