romea - logo
5. prosince 2021 (neděle)
svátek má Jitka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Petr Nečas: Solidarita s odpovědnými, dodržování pravidel pro všechny

Praha, 3.12.2011 15:08, (ROMEA)
Petr Nečas (FOTO: Lukáš Houdek)

Server Romea.cz zveřejňuje celé vystoupení předsedy ODS a premiéra Petra Nečase na programové konferenci „Právo a solidarita“ k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

setkáváme se dnes na tomto místě, abychom navázali na velice úspěšnou programovou konferenci, kterou jsme měli v září v Brně a která se týkala komunální politiky a rozpočtového určení daní za účasti primátorů, starostů a starostek z řad občanských demokratů. Já chci zdůraznit, že budeme v těchto setkáních pokračovat a tříbit náš program, myšlenky a ideje pro následující období. Čili tyto programové konference, stejně jako ta dnešní, se stanou součástí jakéhosi trvalejšího řetězce.

Tématem dnešní programové konference je řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách. Je to téma velmi závažné, protože v některých místech začíná eskalovat situace, na kterou bylo zaděláno někdy i desítky let.

Žádná z předchozích vlád s ní dosud výrazněji nepohnula, přičemž této situace zneužívají extremisté především z krajně pravicového, ale i levicového spektra. Využívají oprávněného znepokojení až naštvání místních lidí, kteří jsou konfrontováni s negativními jevy v těchto městech a obcích, kde se velmi často zhoršila nejen sociální, ale také bezpečnostní situace.

Právě tyto nepříliš početné extremistické bojůvky a někdy i excentričtí jedinci, kteří pochodují městy ve stejném obsazení se stále stejnými hesly, navíc dostávají velký prostor především v elektronických médiích, čímž navíc dostávají bezplatnou reklamu. To je velmi neblahý jev, který minimálně stojí za zamyšlení.

S podobnými problémy se potýkají i další, vyspělejší země než jsme my, na západ od nás, takže nejde o jev problematiky soužití různých sociálních skupin v Evropě ojedinělý.

Občanští demokraté si uvědomují důležitost tohoto celospolečenského problému. Věnujeme mu a budeme mu věnovat mimořádnou pozornost, protože stav v těchto lokalitách hrozí přerůst i ve větší sociální konflikty, což si rozhodně nepřejeme.

Scházíme se nikoli náhodou v ústí nad Labem a Ústeckém kraji, kde nazrávají tyto problémy zřejmě nejvýrazněji. Máme zde na jedné straně úspěšnou snahu našich komunálních reprezentací situaci úspěšně řešit, jako například v Litvínově nebo Chomutově.

Na druhé straně je veřejnost konfrontována se selháním sociální demokracie, která se dnes na poslední chvíli snaží dohnat to, co za poslední léta velmi zanedbala. Občanští demokraté chtějí přinést věrohodné a vyvážené řešení, a to jak na straně prevence a solidarity, tak na straně zajištění práva a dodržování pravidel.

Nebudeme se přitom tvářit, že známe jednoduché recepty, protože to zvláště v dnešní ekonomické situaci není možné.

Vyhneme se populistickým exhibicím některých bývalých politiků, kteří před kamerami vytvářeli dojem, že na vině je především většinová společnost, což jen zhoršilo mezilidské vztahy v těchto lokalitách. To byla vážná chyba, které se rozumná politická reprezentace musí do budoucna vyvarovat.

Zdaleka se přitom nejedná jen o problémy nejvíce medializovaného Šluknovska. Při pohledu na mapu České republiky zjistíme, že potenciální ohniska podobných konfliktů jsou v mnoha okresech naší země. Šluknovsko se stalo mediálním symbolem, ale zároveň vážným varováním, kam situace může dospět i v jiných lokalitách či regionech.

Rád bych na tomto místě zdůraznil, že jako představitelé Občanské demokratické strany, tedy strany založené na občanském principu, bychom neměli problém sociálně vyloučených lokalit vnímat jako problém etnický. Odmítáme etnické principy, prosazujeme principy občanské.

Musíme zároveň usilovat o univerzální řešení pro všechny občany, kteří žijí v nejen těchto sociálně vyloučených lokalitách. Všechna naše opatření půjdou tímto směrem, pouze budou kvantitativně výrazněji uplatňována právě v sociálně vyloučených lokalitách, kvůli jejich specifickému charakteru a postavení.

Chceme solidárně podat ruku sociálně slabým, kterým stát může pomoci v těžké situaci. Občanská demokratická strana je stranou konzervativní, která má ve svém programu adresný sociální systém, podporující potřebné. A musím říci, pouze potřebné.

Chceme ovšem vyjít vstříc jen těm zodpovědným, kteří v sobě naleznou vůli měnit svoje letité životní návyky. Chceme je motivovat k větší aktivitě, aby byli ochotni sami převzít více odpovědnosti za svoje životy. Stát pomůže jen skutečně potřebným a aktivním, nikoli flákačům a delikventům, kteří zneužívají sociální dávky a trpělivost ostatních spoluobčanů.

V těchto lokalitách žijí celé generace těch, kteří dlouhodobě nepracovali a jsou zvyklí žít ze sociálních dávek nebo z nelegálních příjmů. Příliš štědrý sociální systém, nastavený za socialistických vlád, byl jednou z příčin tohoto negativního stavu.

Děti v těchto rodinách velmi často nepoznaly, že jejich rodiče pracují a získávají obživu legitimním způsobem. Tyto návyky, či spíše zlozvyky se přenášejí i na nové generace. To je vážný problém, který se ovšem nedá vyřešit okamžitě.

Proto rozhodně nevyjdeme vstříc těm, kteří tuto podanou ruku budou považovat pouze za povinnost státu, tedy všech daňových poplatníků, podporovat všechny bez rozdílu, tedy i ty, kteří zneužívají sociální dávky nebo opakovaně obtěžují spoluobčany přestupkovou nebo kriminální činností. Těmto lidem pomocnou ruku podávat nebudeme.

Prvořadé je pro nás zajištění bezpečnosti. Lidé se musí cítit v ulicích měst a ve svých domácnostech bezpečně. Palčivým problémem je právě drobná majetková kriminalita včetně působení „gangů“ nezletilých, která v poslední době narostla někde o desítky procent.

Zde musí zasáhnout stát neprodleně. Policie České republiky musí umět pružně reagovat na bezpečnostní situaci v jednotlivých regionech a delimitovat prostředky a především policisty do problémových míst. To už se na Šluknovsku děje, ve spolupráci s místními samosprávami.

Příslušné bezpečnostní složky budou také muset přehodnotit přístup k šetření drobné majetkové kriminality a nesmí ji ignorovat. Musíme praktikovat nulovou toleranci ke všem druhům majetkové trestné činnosti a důsledně postihovat viníky. Právě tato drobná majetková kriminalita nejvíce otravuje život slušným lidem, kteří se pak právem domáhají zajištění ochrany svých svobod.

Stát nesmí tolerovat jakékoli projevy násilí, tím méně rasově motivované, ať už z jakékoli strany. Nemůže být rozdíl ve veřejném vnímání mezi pácháním rasově motivovaného násilí na menšinách, nebo obdobně rasově motivovaných trestných činech na většinové populaci. Rasově motivované násilí je jen jedno, je stále jen jedním zcela zavrženíhodným násilím.

Pro podporu zajištění práva navrhneme některé změny zákonů. Opakované páchání přestupků musí být posuzováno jako trestný čin s alternativními tresty. K lepšímu přehledu o těchto deliktech povede vytvoření centrálního registru přestupků. Důrazněji musíme postupovat vůči neplatičům pokut ve správním řízení.

Posílíme princip ochrany svědků před pachateli trestných činů a důrazněji se budeme zabývat problematikou lichvy, která je jednou z příčin patologického chování některých jedinců v těchto lokalitách.

Průběžné řešení bezpečnostní situace může a musí zafungovat už v krátkodobém horizontu.

Princip prevence, tedy solidárně podané ruky a motivace ke změně vlastních vzorců chování je spíše během na delší trať. Tady, prosím, nemějme iluze.

Patří sem podpora vzdělávání dětí z těchto sociálních skupin, přičemž naším cílem by měla být jejich větší integrace do hlavního vzdělávacího proudu a jejich častější umisťování místo v praktických školách ve školách základních. Není to triviální problém, který lze řešit okamžitě, ale naší ambicí musí být měnit tyto stereotypy a podpořit větší vzdělanost těchto dětí, což se následně projeví i v jejich zařazování do praktického každodenního života, v období jejich dospělosti.

Větší motivaci ke vzdělávání dětí podporujeme vazbou výplaty sociálních dávek na řádnou školní docházku dětí. To je věc, kterou mají všechny rodiny ve svých rukou a rodiče musí mít větší zájem na vzdělávání svých dětí. Tady se nelze na nic a na nikoho vymlouvat. To je věc čistě osobní a elementární občanské odpovědnosti.

To, zda posílám děti do školy, je čistě mojí odpovědností. Zde se nemohu a nesmím na nikoho vymlouvat.

Větší motivací k hledání práce nebo minimálně k uchování pracovních návyků umožníme rozšířením institutu veřejné služby pro nezaměstnané, který občanští demokraté vymysleli a zavedli už v minulém volebním období. Výplata dávek v hmotné nouzi bude ve vyjmenovaných případech vázána na výkon veřejné služby, nebude se tedy například týkat lidí handicapovaných.

Tato veřejná služba se nebude týkat jen úklidu ulic, jak to bývá někdy bagatelizováno a jak to někdy karikuje opozice, ale bude možné pomáhat i ve zdravotnictví, školství, v neziskových organizacích nebo při některých hospodářských činnostech včetně dopravy. Lidem se musí vyplatit aktivita a naopak pasivita musí být penalizována.

Chceme posílit sociální terénní práci v těchto oblastech a nabídku sociálních služeb, i když si všichni uvědomujeme, že tento proces bude probíhat v závislosti na ekonomických a rozpočtových možnostech státu.

Chceme vytvořit prostor pro nabídku alternativního sociálního bydlení, kde budou nájemci bydlet za přesně stanovených podmínek, znamenajících mimo jiné i jejich podíl na údržbě a provozu tohoto bydlení. Některé rodiny musí měnit svoje návyky i v této oblasti.

Na druhou stranu považujeme za vhodné změnit přístup státu při vyplácení doplatku na bydlení, který je často zneužívaný některými majiteli soukromých ubytoven v těchto lokalitách. Častý princip neúměrně vysokého nájemného ze sociálních dávek v těchto ubytovnách je nemravný a budeme prosazovat stanovení nájemného ve výši obvyklých cen v těchto sociálně postižených lokalitách.

Musíme definovat plošné standardy nájemního bydlení, aby se nestávalo, že do ubytoven s příjmem ze sociálních dávek na bydlení je sestěhováno neúměrné množství lidí, žijících v naprosto nevyhovujících podmínkách.

Ve výčtu možných opatření bych mohl pokračovat, ale o nich bude celá dnešní diskuse. Některá z nich už vstoupila v platnost, některá jsou právě v legislativním procesu, a další můžeme nabídnout k jednání koaličním partnerům.

Nevytváříme program do šuplíku. Daří se nám ho prosazovat na vládní úrovní a v parlamentu. Princip prevence a solidarity se zodpovědnými na straně jedné, a práva a dodržování pravidel pro všechny na straně druhé je vyváženým mixem opatření, který můžeme nabídnout a prosazovat v sociálně vyloučených lokalitách, a nejen v nich.

Přeji dnešnímu jednání úspěch.

KAM DÁL?
Nečas: Stát nepomůže flákačům, kteří zneužívají dávky
SPECIÁL: Rasové nepokoje na Šluknovsku

Petr Nečas, předseda vlády a ODS
Přečteno: 1216x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, DokumentyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo