romea - logo
6. července 2022 (středa)
svátek má Státní svátek - Mistr Jan Hus

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Podle zkušeností britských učitelů dosahují romské děti na běžných školách dobrých výsledků

Praha, 15.2.2012 11:11, (ROMEA)
Ilustrační foto: Lukáš Houdek

V různých městech Česka proběhla v minulých dnech série seminářů, kde se pedagogové z Velké Británie se svými českými protějšky podělili o zkušenosti se vzděláváním Romů. Hlavním tématem byla britská praxe se začleňováním Romů do běžných škol, což se u drtivé většiny z nich daří. Jak ukázala studie prezentovaná na semináři, romští žáci z českých nebo slovenských praktických škol rychle dohnali své vrstevníky a na standardních britských školách dosahují průměrných výsledků.

VIDEO
Lucie Fremlová: V Británi jsou romské děti v běžných školách

Semináře pořádané britskou nevládní organizací Equality, Britským velvyslanectvím a vládní Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách navázaly na pilotní studii nazvanou “Od segregace k inkluzi”. Tu zpracovala organizace Equality v roce 2011 s cílovou skupinou Romů z ČR a SR. Ze závěrů studie vyplývá, že romské žáky lze bez větších problemů zařadit do běžných britských škol, přestože předtím 85 % z nich navštěvovalo ve svých domovských zemích školy praktické.

Britská velvyslankyně Sian MacLeod k seminářům řekla: “Pevně věřím, že každému dítěti by měla být dána šance, aby plně využilo svůj potenciál. Doufám, že tato série seminářů napomůže informované debatě o daném tématu, a že svým skromným dílem přispěje k lepší budoucnosti dětí ze sociálně znevýhodněných komunit. Je v zájmu všech, aby tyto děti usilovaly o co nejvyšší vzdělávací mety a aktivně pak přispívaly k existenci zdravé, tolerantní a prosperující společnosti.“

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková pak podotkla: “Neúměrně vysoké počty romských dětí v praktických školách jsou problémem, se kterým se české školství potýká dlouhodobě. Výzkumy České školní inspekce ukázaly, že v některých krajích navštěvuje praktické školy téměř padesát procent romských žáků. V místech, kde působí vládní Agentura pro sociální začleňování, se společně s místními partnery snažíme intenzivně pracovat na podpoře začleňování romských žáků z vyloučených lokalit do běžných škol. Proto pro nás a naše partnery byly tyto semináře velmi cennou možností k získání inspirace pro další práci. Kvalitní vzdělání je totiž jedním z nejvýznamnějších impulsů k tomu, aby tyto děti v dospělosti mohly vykročit z kruhu chudoby, do kterého se narodily.”

Semináře byly uspořádány pro všechny zainteresované z řad odborné veřejnosti, zejména pro ředitele, učitele a asistenty učitelů základních škol a základních škol praktických, zaměstnance místních a krajských úřadů, v jejichž kompetenci je oblast školství, sociálních věcí a sociálního začleňování, pracovníky neziskových organizací pracujících s romskou komunitou a další.

Na seminářích vystoupili učitelé, komunitní pracovníci a vzdělávací poradci z britských měst Leicester, Rotherham nebo Peterborough, kde žije početná romská komunita. Učitel Mark Penfold z Babington Community College sídlící v Leicesteru uvedl: „Našich 70 romských žáků se s naší školou sžilo velmi dobře. Samozřejmě, stejně jako v jakékoliv skupině dětí, někteří udělali úžasný pokrok a jiní potřebují trochu větší asistenci. Všechny tyto děti jsou ale pro školu velkým přínosem. Zrovna teď třeba připravují naši romští žáci a žákyně muzikál. Původně jsem chtěl, aby jeho tématem byla romská historie a kultura. Sami si ale raději vybrali téma, jaké to je přistěhovat se do Leicesteru a žít tady. Zajímá je více současnost a budoucnost než minulost.”

Zajímavé bylo například i vystoupení Margaret Campbell, hlavní vzdělávací konzultantky místního úřadu v Bradfordu pro program dosahování dobrých výsledků v komunitách Romů, Gypsies a Travellers: "V britském vzdělávacím systému máme řadu příkladů dobré praxe, ale nemůžeme předstírat, že jsme se v minulosti chyb nedopustili. To vše jsou léta práce, behem nichž jsme se poučili z vlastních chyb a nedostatků. Jediná věc, která v britském školském systému nemá místo, je rasismus. Ať už mezi učiteli či mezi žáky. Není možné oddělit určitou skupinu žáků jen na základě jejich etnicity. A pokud by se tak stalo, máme velmi dobré právní nástroje na to, abychom takové projevy rasismu zastavili a předešli jejich opakování."

Přečteno: 2107x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo