romea - logo
26. října 2021 (úterý)
svátek má Erik

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Přípravy šestého ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2004 vrcholí

Praha, 12.5.2004 17:31

P??pravy ?est?ho ro?n?ku Sv?tov?ho romsk?ho festivalu Khamoro 2004. Organiz?tory festivalu jsou ob?ansk? sdru?en? Slovo 21 a Studio Production Saga. Khamoro 2004 za?t?til Pavel Dost?l, ministr kultury ?esk? republiky. P?edsedou ?estn? rady festivalu je Petr Mare?, m?stop?edseda vl?dy ?R pro v?du, v?zkum a lidsk? zdroje.<p>

Tradice festivalu Khamoro byla zalo?ena v roce 1999, kter? za?t?tila tehdej?? p?edsedkyn? Sen?tu ?R Libu?e Bene?ov?, v roce 2000 a 2001 nad festivalem p?evzal z??titu v t? dob? prezident ?esk? republiky V?clav Havel. Khamoro 2002 se konalo pod z??titou p?edsedy Sen?tu ?R Petra Pitharta. Khamoro 2003 za?t?til Ramiro Cibrian.
Přečteno: 1860x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo