romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Redaktor České televize Luboš Rosí reaguje na kritiku reportáže z prvomájového Brna

Praha, 4.5.2011 18:38, (ROMEA)

Redaktor České televize Luboš Rosí zaslal serveru Romea.cz své stanovisko ke kritice reportáže ČT mapující události 1. května 2011 v Brně. Server Romea.cz zveřejňuje jeho odpověď na otevřený dopis desítek osobností v plném znění.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Desítky osobností protestují proti reportáží České televize z blokády neonacistického pochodu

Hezký den Vám všem,

protože počet stížností z Vaší strany roste, považuji za svoji povinnost (a zároveň za slušné) na všechny tyto podněty veřejně reagovat.

Jak už jsem psal v individuálních odpovědích některým z Vás: smyslem a snahou příspěvku bylo přesně, korektně a nezkresleně zachytit, co se v brněnských ulicích dělo. Tedy: poukázat na masivní policejní nasazení, na rizika vyplývající ze souběžně konaných dvou akcí vedle sebe, popsat atmosféru i kontroverzní body akcí a zároveň přinést informaci o případných výtržnostech a následně o počtu zadržených (mimochodem: doslova jsem na konci uvedl, že "zadrženo bylo 15 lidí, z toho 13 pravicových radikálů" - tím je myslím jasné, kdo především "páchal" v Brně výtržnosti).

Prosím, při svém posuzování mé práce si uvědomte, že výsledná reportáž neměla být pocitovým emotivním příspěvkem o silném vzedmutí občanské síly, ani neměla být oslavou na tuto jistě obdivuhodnou morální sílu a občanskou angažovanost - takové případné reportáže by jistě byly zajímavé, ale dle mého názoru by těžko splňovaly rámec zpravodajského formátu. Umím si snad jen představit, že případný analytický šot o tom, jak se lidé neonacismu chtějí bránit, by mohl být vyroben pro potřeby regionálního zpravodajství před konáním akce - anebo naopak až v některém z dnů následujících po akci.

Ale i z hlediska základních zpravodajských hodnot bylo nutné v den pochodu a blokády referovat opravdu jen o tom, co a kde se přesně událo - proto zaznamenáváme hozenou dýmovnici (bohužel, i když se mnou většina z Vás nebude souhlasit, tak právě tato výtržnost byla tím nejviditelnějším, co se během pochodu událo), proto zaznamenáváme změnu trasy pochodu, proto na mapě vykreslujeme, kde kdo během nedělního odpoledne stál a o co se snažila policie.

Pokud se tedy detailně zamyslíte nad strukturou reportáže, všechny tyto "střípky" v ní jsou krátkou formou zobrazeny a zachyceny - divák nejdřív zaznamenává nejvyhrocenější okamžik, vybočující z běžných standardů (upozorňuji: vím, že za hozenou dýmovnicí pravděpodobně NESTÁL nikdo z iniciativy Brno blokuje - ale bohužel, k této události došlo - a pokud žijeme v zemi, kde není normální po nikom házet dýmovnice, tak zcela jistě tento prohřešek musel být ve zpravodajském příspěvku zaznamenán - navíc reportáž OPRAVDU NEBYLA O INICIATIVĚ BB, ale o všech skupinách, které se na ulicích potkaly a o všech aspektech, které tato interakce přinesla), dále se divák dozvídá o tom, že v Brně panovala po poledni před pochodem pravicových radikálů napjatá atmosféra doprovázená i nenávistnými hesly (ta byla jak skandovaná, tak napsaná - a byla jak ze strany pravicových extremistů, tak ale např. taky ze strany skandujících Romů, kteří byli v tomto momentu považování za druhou ze stran. O tom, že hesla byla nenávistná, jsem nepolemizoval - dostatek záběrů z příchodu pravicových extremistů, ale taky z úvodního srocení se Romů na Cejlu to prokazuje).

Pokud budeme v analýze struktury dále pokračovat, dalším bodem je kritické zhodnocení toho, že organizátoři mítinku konaného na veřejném prostranství neumožnili novinářům dostatečně svobodně zachytit atmosféru a obsahy projevů. Zároveň reportáž zmiňuje, že jim k tomuto pomohla i policie, která reportéry s kamerou z místa vykázala. Jako autora reportáže mě překvapuje, že právě tento silný moment nikoho z odpůrců z iniciativy BB nezaujal a nevyprovokoval k dalším komentářům, popř. protestům. Vždyť - pokud budeme hledat uplatnění pro dobrou novinářskou práci v terénu - tak právě snaha zaznamenat a zachytit jako důkaz případné nezákonné projevy pravicových extremistů by měla být prioritní. A pokud tato snaha byla nejen organizátory, ale i policií (!) na veřejném prostranství mařena, jde o výrazný zásah do svobodného fungování médií!

Reportáž dále pokračuje konstatováním, že Tomáš Vandas nerespektuje soudní zákaz Dělnické strany. Upřímně nechápu, jak vůbec může zaznívat kritika na to, že Česká televize dala v reportáži prostor právě Vandasovi - rád bych zdůraznil, že právě v této pasáži reportáž poukázala na "prohřešek", kterého se účastníci jinak povoleného mítinku dopustili - ti se totiž jak svým oblečením, tak výpovědí Vandase (doslova říká: "Je to Dělnická strana číslo jedna a číslo dvě - a pokud by nebyla dvojka, bude i trojka.") dále hlásí k zakázané straně. Úvahy kritizujících o tom, že Česká televize jednostranně dává prostor k vyjádření Tomáši Vandasovi, tak považuji za neuvěřitelně nesmyslné.

Mimochodem: opět je nutné poznamenat, že navzdory jakýmkoliv soukromým názorům kohokoliv je důležité si uvědomit, že hovoříme o řádně nahlášeném a schváleném mítinku strany DSSS, která zakázaná není - a v rámci korektnosti ji tak musí i novináři vnímat.

Ještě stručně dokončím rozbor reportáže: v další části je vyznačena trasa pochodu včetně změny, ke které došlo - dále uvádím, že pravicoví radikálové místo okamžitého střetu s davem na Cejlu měli nově na Cejl dojít až na konec. Prosím, v textu je doslova napsáno, že pravicoví radikálové se měli střetnout s davem - to předpokládám nikdo z pokojně demonstrujících nemůže popřít! Mohu sice jako soukromá osoba obdivovat snahu pokojně demonstrovat, ale v době pochodu střet reálně hrozil, i proto policie s těžkooděnci blokovala prostor mezi oběma skupinami.

Rozumím, že možná mnoho ze stěžovatelů se rvát nechtělo, ale nejsem si jist, co by jim zbývalo, pokud by je policie neochránila a pokud by pravicoví extremisté skutečně vyrazili směrem na Cejl. Bylo by potom podstatné, že se blokující lidé prát nechtěli - když, jak zaznamenala i kamera ČT, se především (ale nejenom) pravicoví radikálové opakovaně ke druhé skupině snažili dostat a poprat se?? I proto reportáž na závěr konstatuje, že policie pravicové radikály "vytlačila" na závěr pochodu zpět na místo startu - a že oddělila obě skupiny. Jinými slovy: pokud někoho z pokojně demonstrujících uráží, že v reportáži bylo řečeno, že se skupiny chtěly rvát, pak se každému takovému jednotlivci omlouvám. Ale jak jsem psal výše: ze zákroku policie i ze záběrů na obě skupiny v době závěru pochodu jasně napětí a emoce plynou - a pokud by policie nezakročila, jsem přesvědčen, že by ke konfliktům došlo - a to navzdory té tolik proklamované snaze o nenásilnou demonstraci odpůrců.

Na závěr mi dovolte pouze konstatování, že navzdory tomu, že jako soukromá osoba mohu mít sympatie k občanské iniciativě, která se snažila pochodu pravicových radikálů zabránit, ve vyvážené reportáži jsou tyto sympatie nepřípustné - a podle toho jsem se taky zachoval při utváření příspěvku. Dovoluji si upozornit, že smyslem reportáže nebylo a ani nemělo být referování o síle občanských iniciativ a o tom, kdo byl či nebyl členem těchto poklidně protestujících - ale jak jsem psal výše, okamžitá reportáž z místa měla v den akce zachytit především konkrétní události a zpravodajsky doložitelná fakta. V neposlední řadě - byť s tím mohu či nemusím souhlasit - bylo nutné zohlednit také fakt, že shromáždění a následný pochod Dělnické mládeže byl řádně ohlášen a příslušnými orgány schválen, a tedy nijak před svým konáním neporušoval zákony této země.

Velice mě mrzí, že reportáž na Vás takto nepůsobila. Mohu se domnívat, že svoji roli mohlo hrát i to, že jste - ať chcete nebo ne - stáli na "jedné straně barikády". Tím nijak nesnižuji Vaši občanskou odvahu a iniciativu! Jen se snažím poukázat na to, že můžete konečné ztvárnění vnímat pod dojmem osobních sympatií a zkušeností přímo z místa. Mojí úlohou bylo pojmout reportáž opravu jen a pouze jako vyváženou informaci o všech aspektech brněnského odpoledne.

KAM DÁL?
Česká televize z prvomájového Brna: Václav Havel se chtěl porvat s Vandasem
Desítky osobností protestují proti reportáží České televize z blokády neonacistického pochodu

Luboš Rosí
Přečteno: 6273x
 

Kam dál:

Štítky:  

Komentář, Brno, Neonacismus, Extremismus, Média, DemonstraceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo