romea - logo
4. července 2020 (sobota)
svátek má Prokop
Loading
rozšířené vyhledávaní

Romové z Chanova podpořili dárcovství kostní dřeně

Chanov, 23.12.2008 16:32, (ROMEA/RV)

Josef Mirga stojí na schodech před Domem romské kultury na sídlišti Chanov obklopen asi stovkou místních Romů a klidně mluví k přítomným lidem. Jeho gesta jsou umírněná, hlas naléhavý. „Každý z vás může jednou zachránit život, tak jako kdysi někdo pomohl mně,“ obrací se s prosbou na přítomné tváře. Sídlištní komplex se začíná nořit do tmy a Mirga doufá, že svým osobním příběhem přiměje zdejší Romy alespoň uvažovat o vstupu do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Mirga před pár lety onemocněl aplastickou anemií, nemocí, v jejímž důsledku dochází k úbytku červených i bílých krvinek a krevních destiček. Smrtelně nemocní se mohou opřít pouze o jedinou naději v podobě dárce kostní dřeně, jehož tkáňové znaky se shodují s pacientovými. Bez této shody není transplantace možná, čas utíká a pacientův život se nezadržitelně krátí.

Tehdy nemocný Josef Mirga žil měsíce plně si vědom toho, jak neúměrně malá je pravděpodobnost nalezení vhodného dárce ve srovnání s téměř stoprocentní jistotou smrti takto nemocného člověka. Jako jeden z mála však měl ohromné štěstí, nalezla se vhodná osoba a transplantací její kostní dřeně se znovu Josefu Mirkovi vrátila naděje na život. Zdaleka ne všechny příběhy takto nemocných osob však končí šťastně.

ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR DÁRCU KOSTNÍ DŘEŇĚ
Dárcovská centra: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem.
Více informací na http://www.kostnidren.cz
Kdo se může stát dárcem?
- věk 18 - 35 let
- subjektivní zdraví, neprodělání žádné vážné nemoci ani v minulosti
- ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, které jsou spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka

Třeba více romské krve

Ne náhodou se Mirga a několik obdobně postižených Romů účastnil v Chanově zahajovacího programu kampaně proti rasismu nazvané Udělej něco!, za níž stojí občanské sdružení Romea. Kromě její hlavní ideje, nutné spoluodpovědnosti Romů za své životy, kampaň rovněž zdůrazňovala, že existují problémy, na jejichž spoluřešení by se měli podílet i Romové. Jedním z mnoha příkladů pomoci je třeba dobrovolné zapsání osoby do registru dárců kostní dřeně.

„Obrátili jsme se proto s nabídkou spolupráce na Fakultní nemocnici v Plzni, která je jedním z center, kde se provádí nábor dobrovolných dárců i samotné transplantace kostní dřeně. O dárce z řad Romů byl nebývalý zájem, totiž právě ti, ale i z jiných menšin, ve zmíněném registru citelně schází,“ sdělil Zdeněk Ryšavý za sdružení Romea.

Od roku 2002 se počet zapsaných dárců do Českého národního registru dárců kostní dřeně takřka zdesetinásobil, v tuto chvíli překročil hranici 33 000. Nicméně jeho snahou mimo jiné je, aby součástí registru byli rovněž dobrovolníci s extrémně vzácnými kombinacemi tzv. transplantačních znaků, které jsou vázány na určité národnostní a etnické minority. Jejich zastoupení v registru je nepatrné, z toho důvodu se snižuje i šance na uzdravení pro nemocné příslušníky těchto menšin. Aniž by si toho byli vědomi, právě pro malý počet dárců z řad menšin je šance na léčbu nepoměrně nižší než u osob z většinové společnosti.

Podzimní vlaštovka

Mája Švojgrová, lékařka hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, patří k těm lékařům, kteří v pacientech vidí v prvé řadě lidské bytosti. Zaníceně hovoří o těch, kterým transplantace pomohla, i o těch, pro něž do poslední chvíle hledali vhodného dárce. Mnohdy neúspěšně. Nyní stojí vedle Josefa Mirgy, svého uzdraveného pacienta, a spolu s ním vysvětluje okolostojícím Romům, proč je jejich zájem o vstup do registru tolik důležitý.

„Tato akce je vlastně takovou první vlaštovkou. Jsme tomu moc rádi. Naše dosavadní snahy byly totiž mířeny pouze lokálně, díky kampani se nám ale otevírá možnost zacílit osvětu na více lidí a zejména na Romy. Právě ti jsou v registru hodně potřební,“ uvádí Švojgrová.

Podle jejích slov zemře každoročně několik desítek romských pacientů jen z toho důvodu, že se pro ně nenajdou vhodní dárci v rodině či v komunitě. Hned tedy dodává, že český registr uvítá jakoukoliv spolupráci s romskými organizacemi, které by napomohly zvýšit podíl Romů v registru. V současné chvíli čítá ten český několik stovek dobrovolných dárců z řad zmíněné komunity.

Jdou příkladem

V rámci zahajovacího dne kampaně v Chanově tedy vzniklo jakési improvizované centrum v prostorách místního kulturního domu, do něhož přicházeli romští zájemci o dárcovství. „Přihlásily se nám necelé dvě desítky nových zájemců,“ uvedla Švojgrová. Těm, kteří se již rozhodli vstoupit do registru, tým zdravotních sester a lékařů odebral vzorek krve přímo na místě. Ostatní vyplnili předběžné přihlášky a nyní je čeká návštěva v daných zdravotnických centrech v Mostě a Praze.

Dárcovství podpořili mimo jiné členové skupiny Gipsy.cz či zástupci romských neziskových organizací, které se na akci spolupodílely.

Rozhodnout se a vytrvat

Každý člověk má právo svobodně se rozhodnout, zda chce lidem s poruchou krvetvorby (leukémií, plastickou anemií, apod.) pomoci právě tím, že vstoupí do zmiňovaného registru. Na jeho počátku stojí pouze odběr krve a zavedení dárcových údajů do databáze. Objeví-li se v budoucnu nemocný, jehož tkáňové znaky se shodují s dárcovými, transplantační centrum osobu osloví. Následně je pak dárci proveden odběr kostní dřeně, který jej však dále nijak neindisponuje.

Dle údajů Českého národního registru je k zákroku vyzván přibližně každý dvoustý uchazeč, v souvislosti se současným nárůstem dobrovolných dárců roste i pravděpodobnost nalezení vhodného dárce k nemocnému příjemci. „Do registru nelze nikoho nutit a je třeba, aby byl každý dobře informován o problému a chápal, co to pro něj jako dárce obnáší,“ vysvětluje Švojgrová.

Přestože si i registrovaný dárce může v průběhu času věc rozmyslet a z registru vystoupit, žádoucí je spíše opačný přístup. S ním souvisí i určitý morální závazek. Znamená to, že v případě potřeby bude dárce k nalezení, nebude problém jej kontaktovat, apod., aby co nejrychleji mohlo dojít k tolik potřebné transplantaci. Dle Švojgrové je tedy třeba Romům zvlášť zdůraznit právě tento bod, aby se pak nestávalo, že se do registru zapojí osoba, která se například odstěhuje z České republiky či změní adresu bydliště, aniž by o tom registr informovala.

Pan Mirga je dnes znovu zdravý člověk. Osobní zkušenost s těžce léčitelnou nemocí jej přiměla k tomu, aby se angažoval v osvětě a náboru romských dárců. I on tedy tímto způsobem pomáhá k vyššímu počtu Romů v registru a k větší šanci na záchranu případných Romů s poruchou krvetvorby. Každý z nás může pomoci!

KAM DÁL?
http://www.udelejneco.cz

Přečteno: 5522x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, RV 12/2008, Udělej něco!HLAVNÍ ZPRÁVY

Lucie Kováčová v Desetiminutovce Plus Richarda Samka

videoDesetiminutovka Plus s Lucií Kováčovou: Kryštof Kolumbus v sukni, Romka která procestovala svět

22.6.2020 17:56
Lucie Kováčová začala snít o cestování, už když byla malá. Dle svých slov trávila v dětství většinu času v knihovnách s obrovskou touhou po znalostech o světě. Během prázdnin na rozdíl od ostatních dětí stihla přečíst i až 40 knih.
 celý článek

Další dezinformace na facebooku. Tuto výzvu, kterou si vymysleli krajně pravicoví vtipálci, bere hodně lidí vážně.

Češi poklekněte před Romy - tak zní další dezinformace na internetu. Hodně lidí ji bere vážně

22.6.2020 16:25
Česká krajní pravice v rámci své deziformační kampaně občas spáchá i nějaký ten pokus o žert. To se týká i rádoby parodické výzvy na facebooku, aby  Češi poklekli před Romy a políbili jim nohy. Není asi příliš divu, že poměrně dost jejích příznivců bere tenhle tento "vtip" vážně, odpovídá to mentální úrovni této části politického spektra. 
 celý článek

Stipendisté organizace ROMEA (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Nová výzva pro romské studenty středních a vysokých škol! ROMEA vyhlašuje stipendijní program pro rok 2020/21

19.6.2020 15:36
Romští studenti se mohou od pondělí 22. června do pátku 17. července hlásit o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2020/2021. Stipendijní program běží od roku 2016 a letos stipendiem podpoří 90 romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Pro zájemce bude od pondělí na webových stránkách www.romskastipendia.cz otevřen elektronický formulář, prostřednictvím kterého budou moci studenti žádosti posílat.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo