romea - logo
27. října 2021 (středa)
svátek má Šarlota / Zoe

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Rozhovor s Michaelem Kocábem: Dekáda pod českou taktovkou

Praha, 28.6.2010 16:24, (RV)

Česko přejímá předsednictví Dekády romské inkluze bez ministra pro lidská práva a menšiny. Co plánuje Česká republika během předsednictví? Na to se Jarmila Balážová v časopise Romano voďi ptala Michaela Kocába.

ČR má předsedat Dekádě romské inkluze. Jaké závazky a současně možnosti přispět k řešení některých priorit to přináší?

Závazky to jsou veliké vzhledem k tomu, že předsedáme celkem dvanácti státům, které projevily svou vůli politicky řešit začleňování Romů, a není jednoduché prezentovat témata začleňování Romů včetně našich priorit tak, aby to zaujalo zástupce všech těchto dvanácti zemí.

Myslím si, že určité možnosti přináší priorita implementace národních politik na lokální úrovni a zároveň možnost rozšířit informovanost u nás o pozitivních programech pro začleňování Romů, včetně výsledků studie Světové banky „Cena za nezačlenění“, kterou tady budou prezentovat v září. Tato studie se týká osmi zemí a přináší poznatky o tom, kolik nás bude stát v budoucnosti, když nebudeme investovat do sociálního začlenění Romů dnes.

Další příležitostí je také již navázaná spolupráce s různými národními i mezinárodními organizacemi. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsme museli většinu aktivit zajistit ve spolupráci. A právě tak se podpořila nejen mezirezortní spolupráce, ale také spolupráce mezi organizacemi, jako například Nadace občanské společnosti, Romský vzdělávací fonde, Agentura EU pro základní práva atd.

Jak vy sám hodnotíte tuto iniciativu a její průběh u nás?

Zatím se nejeví jako výrazná iniciativa. Možná také proto, že naše národní aktivity jsou samy o sobě dosti význačné a jsme to spíše my, kdo může nabízet rozličné příklady dobré praxe ostatním členským zemím Dekády. Důležité je také říci, že kdyby nebylo Dekády, nepovedlo by se nám během českého předsednictví v Radě EU prosadit Závěry EPSCO Rady se Společnými zásadami pro začleňování Romů, se kterými se dnes na úrovni EU dále pracuje.

Podařilo se nám tak otevřít romskou tematiku i velkým, tradičním demokraciím, jako soubor otázek, jimiž se vážně naše státy střední a východní Evropy zabývají a k nimž existuje náš propracovaný, specifiky etnika a jeho participací na programech výrazně ovlivněný přístup; víme, že státy na západ od nás, snad s výjimkou Španělska, k problémům spojených s Romy a travellery přistupují výhradně jako k sociální problematice a problematice sociální pomoci a potřebnosti a s vážným studiem otázek spojených s romskou menšinou a romskou kulturou se pouze nesměle začínají zabývat.

Tato iniciativa je naprosto závislá na přístupu a politikách vlád v jednotlivých zemích. Jak ji tedy může ovlivnit nová vláda a české předsednictví?

Materiál je schválený, finanční prostředky alokovány. Záleží, jestli se budou dělat případné personální změny. Viditelnost této iniciativy ale bude záležet na osobě ministra pro lidská práva, popřípadě zmocněnce, který toto předsednictví bude mít v gesci.

To souvisí i s postem ministra pro lidská práva. Za jeho zachování se přimlouvaly i neziskové organizace. Post byl i přesto zrušen. Připomeňme, že byl zřízen v roce 2007 druhou Topolánkovou vládou. Jak by jeho zachování ovlivnilo české předsednictví Dekádě i plnění našich priorit?

V případě silného obsazení ministerstva jsme mohli počítat se snazším plněním priorit a samozřejmě větší medializací iniciativy… Jinak tomu bude zcela opačně, je zásadní rozdíl, jestli mezinárodní iniciativu koordinuje člen vlády, ministr, nejlépe s kamenným úřadem, nebo pouze vládou jmenovaný „zmocněnec“.

Ale i v případě, že aktivity nebude koordinovat člen vlády, nemělo by to nijak výrazně negativně ovlivnit plnění priorit. Výbor pro dekádu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se totiž snažil jednak posílit roli mezinárodních organizací a dalších členských států při podpoře organizace aktivit předsednictví a také díky širokému zapojení Romů a jejich nevládních organizací, jednotlivců a odborné veřejnosti v procesu se o osud priorit předsednictví nebojím.

KAM DÁL?
České předsednictví v Dekádě připomíná dopisnice a známka
ČR zahájila roční předsednictví Dekády, ambasadorem je Karel Holomek
Česká republika bude od července předsedat romské dekádě
Dekáda v roce 2010
Anketa RH: Jak hodnotíte Dekádu romské inkluze?
SPECIÁL: Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

VIDEO
Projev premiéra Jana Fischera u příležitosti předsednictví ČR v Dekádě romské inkluze
Projev Michaela Kocába u příležitosti předsednictví ČR v Dekádě romské inkluze
Projev Karla Holomka u příležitosti předsednictví ČR v Dekádě romské inkluze

Přečteno: 3797x
 

Kam dál:

Štítky:  

Rozhovory, RV 06/2010, Dekáda romské inkluze, Michael KocábHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo