romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Sčítání: K jaké národnosti se přihlásit?

Praha, 28.2.2011 10:56, (ROMEA)
ilustrační foto

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním a nezadržitelně se blíží. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Přinášíme některé informace, jež by vám mohli pomoci v lepší orientaci.

Se sčítacími komisaři vyrazí tentokráte do terénu také speciální romští asistenti. Od září 2010 spolupracuje totiž Úřad vlády ČR prostřednictvím kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s Českým statistickým úřadem na informační strategii podpory sociálně vyloučených Romů při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Cílem této spolupráce je poskytnout Romům maximum informací o tom, jak bude probíhat sčítání lidu, k čemu slouží výsledky sčítání a hlavně odpovědět na všechny dotazy, které mohou Romové v souvislosti se sčítáním mít.

DOKUMENTY
Leták připravený Úřadem vlády

V průběhu celého období probíhá příprava řady opatření, které by měly v březnu pomoci Romům při sčítání přímo v jejich domácnostech.

V lednu 2011 vybrala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny pro ČSÚ 97 romských asistentů sčítacích komisařů, kteří budou působit ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách po celé ČR. Těmito asistenty jsou většinou zkušení pracovníci, kteří jsou řadu let v každodenním kontaktu s vyloučenými Romy, znají velmi dobře jejich potřeby a řada z nich ovládá romštinu.

Úkolem asistentů bude seznámit obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit s průběhem sčítání lidu, zbavit je nedůvěry a připravit přátelské prostředí pro vstup sčítacího komisaře do domácnosti, seznámit je se způsobem ochrany osobních údajů, vysvětlit jim širší souvislosti mezi výsledky sčítání lidu a výkonem práva příslušníků národnostních menšin.

V této fázi čeká asistenty složení slibu mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozví v průběhu sčítání a proškolení, aby byli po odborné stránce připraveni na výkon pozice.

Působení asistentů směřuje k odbourání nedůvěry Romů a obav ze zneužití jimi poskytnutých údajů o národnosti, které mají původ z negativních zkušeností Romů s jejich evidencí v minulosti, na kterou zpravidla navazovala proti romská opatření, která měla za následek omezení jejich občanských a lidských práv (zejména v období II. světové války).

Kromě působení asistentů v terénu byl vytvořen informační letáček, jehož cílem je odpovědět na nejčastější dotazy spojené se sčítáním. Letáček je určen pracovníkům v přímé práci s Romy i samotným romským uživatelům, se kterými jsou pracovníci v každodenním kontaktu. Letáček je v současnosti distribuován Romům se zapojením krajských koordinátorů pro romské záležitosti a ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a terénními pracovníky obcí. Naleznete ho i na našich webových stránkách.

Na blížící se sčítání a možnost přihlášení se k romské národnosti bez rizika zneužití osobních údajů upozorňuje romské respondenty banner, který je zveřejněný na webových stránkách významných romských organizací i na stránkách Úřadu vlády ČR.

Ve všech čtrnácti krajích České republiky probíhá rovněž setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a pracovníků regionálních pracovišť Českého statistického úřadu s představiteli romské občanské společnosti, zástupci obcí a pracovníky v přímé práci s obyvateli sociálně vyloučených romských lokalit. Součástí setkání je prezentace sčítání lidu a diskuse na toto téma.

Příslušníci dalších menšin, například polské, slovenské atd. organizují své vlastní kampaně, mnohdy financované i „domovskými“ státy.

Bezplatná linka sčítání lidu 800 879 702 je v provozu od 26. února. Volat můžete každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod.

Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu, od vyplňování formulářů, přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když někomu snědl vyplněné formuláře třeba pes či když si někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Přes call centrum bude možné zároveň změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovoval (v případě, že Vás komisař poprvé nezastihl doma v avizovaném termínu).

Kromě češtiny se na této bezplatné lince domluvíte bez problémů také anglicky, ve špičkách bude nasazeno až 45 operátorů najednou.

Službu call centra zajišťuje pro ČSÚ Česká pošta.

KAM DÁL?

Přečteno: 1233x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Sčítání lidu 2011, 2011HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo