romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Seminář Obce Slovákov v ČR: Národnostní menšiny a sčítání lidu 2011 - Právo nebo povinnost?

Praha, 3.3.2011 19:30, (ROMEA)

Slovenská menšina v ČR patří k těm minoritám, k nimž se oficiálně hlásí méně příslušníků, než jich reálně v této zemi žije. To je jeden z hlavních důvodů, proč se z iniciativy občanského sdružení Obec Slovákov v ČR uskuteční dne 15. března seminář v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce „C1“.

Cílem semináře, nazvaného Národnostní menšiny a sčítání lidu 2011 „Právo nebo povinnost?“, je podle organizátorů seznámit účastníky s problematikou národnostních menšin v souvislosti s letošním sčítáním lidu. Přinést co nejúplnější informace zástupcům menšin, kteří přicházejí do kontaktu s dalšími příslušníky těchto minorit a mohou tak ovlivnit celkový počet přihlášených k jednotlivým menšinám. Podstatné je také upozornit zástupce konkrétních autochtonních národnostních menšin na postup při vyplňování nepovinných rubrik, které zjišťují národnost respondentů.

Seminář Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, za nímž, jak už jsme uvedli, stojí občanské sdružení Obec Slovákov v ČR, proběhne od 10 do 14 hod., a kromě zástupců různých národností se jej zúčastní také politici a řada expertů na problematiku sčítání lidu.

PROGRAM

ZAHÁJENÍ
senátor Jaromír Jermář, předseda Výboru

ÚVODNÍ SLOVO
Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc., předseda Obce Slovákov v ČR

SČÍTÁNÍ LIDU 2011 A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
předsedkyně Českého statistického úřadu

HISTORICKÝ NÁSTIN POHLEDU NA NÁRODNOSTI V CENZOVÉM SČÍTÁNÍ
senátor Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

PODÍL STÁTU NA ROZVOJI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ČR
Ing. Igor Zolotarev
místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny
člen občanského sdružení Ruská tradice

NÁRODNÍ IDENTITA JAKO HODNOTA
PhDr. Olga Šrajerová, CSc.
vedoucí oddělení historického výzkumu Slezský ústav, Slezské zemské muzeum Opava

DISKUSE
Vystoupení do 7 minut.

Členové Rady vlády pro národnostní menšiny:

MUDr. Atanas Ivan Belkov
předseda Bulharského kulturně-osvětového sdružení Brno

Mgr. Lenka Kopřivová
místopředsedkyně Chorvatského sdružení

Anna Rákóczi
předsedkyně Svazu Maďarů žijících v českých zemích

Irena Kuncová
Mgr. Martin Dzingel
prezident/ka Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Irena Nováková
předsedkyně Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti

Michal Chrzastowski
místopředseda Občanského sdružení Klub Polski Praga

Piotr Polok
vedoucí kanceláře Kongresu Poláků v ČR

Štefan Tišer
výkonný ředitel Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje

Bc. Drahoslava Pawlitová
členka občanského sdružení Vzájemné soužití

PhDr. Agáta Pilátová
členka Společnosti Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi

Ing. Antonis Epikaridis
člen Řecké obce Třinec

Mgr. Naděžda Vokušová
předsedkyně Slovensko-českého klubu

Ing. Karin Kubešová
tajemnice Srbského sdružení sv. Sáva

Mgr. Olga Mandová
předsedkyně Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny

SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Průběh semináře řídí senátor Jaromír Jermář, předseda Výboru.

 

 

Přečteno: 1730x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Sčítání lidu 2011, 2011, AkceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo