romea - logo
17. srpna 2022 (středa)
svátek má Petra

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Šluknovské "ghetto" bez okapů

Šluknov, 19.6.2011 21:15, (ROMEA)
ilustrační foto

Do městečka v nejsevernějším cípu republiky s malebnou okolní krajinou, jsme se vydali zjistit podrobnosti, týkající se napjaté situace v soužití romské komunity s majoritní částí obyvatel. Regionální listy, ale i jiná celostátně vydávaná periodika se hemží články, kde padají silná slova jako domobrana, ghetto nebo lynčování.

VIDEO
Šluknovské "ghetto" bez okapů

To je celkem dost silná káva, proto jsme vyjeli zjistit, jak se věci ve skutečnosti mají. U toho jsme se snažili dát prostor všem zainteresovaným stranám a zajímal nás názor místní samosprávy, protože oni rozhodují a oni řeší problémy všech svých občanů.

Jisti jsme si byli jen jedním dojmem. Šluknov se mohl stát terčem procedury realitních a developerských firem, která mají snahu navýšit hodnotu nemovitostí. Způsob je celkem jednoduchý a praxe vždy stejná. Vystěhovat lidi z bytů ve větších městech, které mají nějakou hodnotu a nastěhovat je jinam, kde nebudou na obtíž. Byty v malých městech jsou totiž levnější, na což prostě lidi slyší. Byty poté projdou nutnou rekonstrukcí a později prodají se ziskem. V podstatě byznys, založený na lidské chudobě.

Známé jsou průzkumy veřejného mínění, ze kterých vyplývá, že 85% českých obyvatel by za souseda nechtělo Roma. Takto „deratizovaný“ dům v Ústí nad Labem, nebo Liberci okamžitě získává na ceně a je zajímavý pro nájemníky a kupující. Nikoho nezajímá, co si s tímto má počít starousedlík ze Šluknova a nikdo neví, proč tito nově příchozí nedovedou spolu žít pohromadě bez toho, aby nenastaly vzájemné potíže.

Majitel sídliště v Šluknově pochopil, že nakvartýrovat si do svých domů sociálně slabé jedince má svůj ekonomický potenciál. On totiž sociálně potřebný spoluobčan pobírá tzv. dávku státní sociální podpory: PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. Tato podpora je určena na poplatek za bydlení (nájemné) a tím pádem má pronajímatel jistotu, že nájemníci budou platit, platí to za ně totiž stát. A kdyby náhodou platba neproběhla, tak je k dispozici tzv. institut náhradního příjemce této státní podpory. Pobírač dávky je z kola venku a obnos putuje rovnou na účet pronajímatele bytu. Také vlastně velice lukrativní byznys. Hodnotit to v době tržní ekonomiky můžeme jen stěží.

Pokud člověk operuje s informacemi tohoto druhu, neví vlastně na koho se obracet, pokud chce popsat stav. Kdo je relevantní k tomu aby řekl, jak se věci mají?

Začali jsme u zastupitelstva a zeptali se starostky města, jak vidí problém ona sama.

 
V denním tisku se objevují zprávy o vyhrocené situaci ve vašem městě. Jde o 200 % nárůst kriminality. Jak vnímáte tento problém a proč starostové ze Šluknovska píší premiéru Nečasovi?

Úvodem bych nerada nárůst kriminality přiřkla jedné určité skupině obyvatel našeho města. Bylo by pošetilé a nemístné označit například jen a pouze zdejší Romy za původce všeho zla. Ano nárůst kriminality je nepochybně přímo úměrný přílivu nových obyvatel. Čím více lidí, tím více problémů a starostí. Nás a tím myslím starosty z regionu nejvíce děsí ta skutečnost, že v důsledku úsporných opatření, bude nejspíš naše lokalita zažívat odliv policistů a to bude mít nepříznivý vliv na páchání a objasňování kriminality, která se zvyšuje tak jak jsem již uvedla. Prozatím lidé z Ředitelství policie v Děčíně tvrdí, že by se Šluknova případná úsporná opatření dotknout neměla a tak doufáme, že tomu tak skutečně bude.

Ono však z různých medií zaznívá velice kritický hlas směrem ke zdejší romské populaci. Jak řešíte problematiku vy ve Šluknově?

My jako místní samospráva nepodceňujeme preventivní opatření a spolupracujeme velice úzce s lidmi z nevládních organizací. Za zmínku stojí současná aktuální podpora města Šluknova při vzniku nízko prahového komunitního centra se zaměřením na sociálně vyloučené spoluobčany. Toto centrum bude provozovat Poradna pro občanství, občanská a lidská práva.

Město vítá jak terénní sociální práci, tak i vybudování tohoto centra. Jsme nakloněni tomuto projektu a zároveň i práci terénních sociálních pracovníků již zmíněného realizátora projektu, kteří odvádějí skvělé výsledky. Pochopitelně, že problematiku sociálního vyloučení vnímáme velice citlivě a děláme vše proto, aby se důsledky minimalizovali.

Ono sestěhováním Romů do našeho města vzniká ghetto se vším tím negativním, co k tomu patří. Vysoká nezaměstnanost a další jevy přímo souvisejí s tím, že se Šluknov potýká s problémem. Znovu, ale opakuji, že nárůst kriminality nelze přisoudit jen a pouze na vrub zdejším Romům. Ta tíživá životní situace se dotýká i spousty obyvatel z majoritní části populace.

Nezaměstnanost je slovo, které se shodně skloňuje téměř všude, kam člověk vejde. Podle dalšího z radních pana Rudolfa Sochora je nezaměstnaných 18-19 procent místních.

„Pokoušíme se rozjet pilotní projekt, kde bychom zaměstnali určitý počet lidí u Technických služeb města s tím, že by pracovali 4 dny v týdnu a jeden den by byl dnem studijním (vzdělávacím, rekvalifikačním). Zatím tomu ještě odstraňujeme kosmetické vady a pracujeme na formalitách,“ uvedl pro server Romea.cz Sochor.

Paradoxně nebyl pozitivním zprávám konec. Zjistili jsme totiž, že jeden ze zastupitelů je Rom, navíc vysokoškolsky vzdělaný. I jeho jsme se tedy ptali, jak se to s romskou kriminalitou tedy má.

„K čemu vlastně bude, že napíšete pozitivní zprávu o tom, že tu žijí i normální Romáci? Beztak tomu nebude nikdo věřit. Největší obavu mám z toho, že sem přijde nějaká pseudopolitická strana a bude tu honit hlasy, ve skutečnosti ale nic řešit nebude. Problémy které tu máme, si děláme sami. Jak ti noví, tak starousedlíci. Jsou tu totiž partičky mlaďasů a ti dělají potíže. Kriminalita tu byla vždycky, stejně jako prostituce, nebo žebrání u místního Tesca," uvedl zastupitel.

"Není to ale problém jen nově příchozích, ale i nás, starousedlíků. V poslední době se to ale zhoršilo. Už před tím tu byl problém sehnat práci a teďka je to ještě horší. Je tady spousty Romů, kteří celý život dělali a teď práci najít nemůžou. Zase je tady spousty jiných, kteří prostě dělat nechtějí. Máme tady prostě pár jedinců, kteří dělají problémy. Vždycky to je o jedincích. Nemá ale smysl se od nich veřejně distancovat. Není možné mít na sobě nalepenou nálepku, že nejsi špína a máš práci, protože tě stejně berou vždycky jako součást komunity a já jsem součást komunity. Je to všude stejný. Když jsem studoval v Praze a jel autobusem, měl jsem stoprocentní jistotu, že si ke mně nikdo nesedne. Největší problém je v tom, že tu nejsou investoři a tím není práce. Taková situace jako ve Šluknově nemůže nikdy nastat třeba v okrese Praha – východ. Tam práci dostanou i ti, kteří dělat nechtějí," dodal pro server Romea.cz vysokoškolsky vzdělaný Rom.

Při pohledu na sídliště si návštěvník znalý poměrů odjinud záhy uvědomí, že toto je velice fešné místo k bydlení. Interiéry domů jsou vymalované a rekonstruované. Nájemníkům je dokonce umožněno umořit dluh na nájemném tím, že přiloží ruku k dílu při drobných opravách, údržbě anebo úklidu prostranství před domem.

Náhled na osobu majitele těchto domů si každý musí udělat sám. Tvrdý obchodník, který má jistotu výdělku (stát ten nájem zaplatí) a naopak člověk otevřený kompromisu a dialogu s dlužníky. Neměli jsme možnost setkat se s ním osobně, ač jsme o to stáli.

Okolí sídliště je malebné a plné zeleně. Kolem kopce, pohledy na vzdálený kostelík v dálce. Romantické místo na procházku s manželkou, dětmi a psem. Když se ale pozorný návštěvník podívá na domy sousedící se sídlištěm tak zjistí, že okapy seskákaly ze střech a vydaly se na cestu do sběrny. Uvidí nový plot, který poškodily děti, sbírající třešně na cizím (soukromém) pozemku.

Viníky policie nemá a fantazii se uzda popouští velice snadno. Napětí je všudypřítomné a nedovede jej zmírnit, ani romský zastupitel, který tu vždy působil jako nárazník a řešitel problémů. Šluknovská radnice s ním vždy konzultovala záležitosti týkající se komunity tamních Romů a on většinou při uklidňování či řešení problému slavil úspěch. Nyní již rezignoval, protože si je vědom toho, že má pramalý vliv na nově přistěhovalé soukmenovce ze sídliště.

VIDEO
Šluknovské "ghetto" bez okapů

Přečteno: 3046x
 

Kam dál:

Štítky:  

DomácíHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo