romea - logo
19. srpna 2019 (pondělí)
svátek má Ludvík
Loading
rozšířené vyhledávaní

Výstava Polští Romové

Praha, 26.5.2004 17:51

St?eda, t?et? den festivalu Khamoro, p?inesla krom? jin?ho tak? nev?danou novinku… na n?dvo?? N?rodn? knihovny v pra?sk?m Klementinu stoj? ode dne?ka dva cik?nsk? vozy. A? z polsk?ho Tarnova, konkr?tn? z tamn?ho Etnografick?ho muzea, je zap?j?il jeho ?editel Adam Bartosz. A pr?v? on se stal kur?torem v?stavu s n?zvem Pol?t? Romov?, kter? se ?ad? k dal??m doprovodn?m akc?m festivalu. Uspo??dal ji Polsk? institut v Praze spole?n? s ji? jmenovan?m Etnografick?m muzeem v Tarnov?. V?stava se skl?d? ze dvou ??st?…. Vystaven?ch voz? na onom n?dvo??, kter? pat?? ke skute?n? rarit? v Evrop? a mo?n? cel?m sv?t?. Koncem pades?t?ch a je?t? v pr?b?hu ?edes?t?ch let byl toti? ve v?ech totalitn?ch zem?ch vyd?n z?kon zakazuj?c? ko?ov?n?, by? za zam?stn?n?m. P?ipome?me, ?e u n?s byl vyd?n v roce 1958 a zru?en a? v druh? polovin? devades?t?ch let. Praktiky b?val?ch re?im? byly tvrd?. Vozy i kon? se zabavily, Romov? n?siln? nast?hovali do byt?, ale tak? vag?n? od vlak? apod. Druhou ??st v?stavy je mo?n? si prohl?dnout v hale M?stsk? knihovny a nevztahuje se toliko k historii a sou?asnosti Rom? polsk?ch, ale i dal??ch ?ij?c?ch v Evrop?.<p>

Pra?any l?kaly, a skute?n? ?adu z nich i p?il?kaly, kytary a hlasy polsk? skupiny Kale Bala (?ern? vlasy), kterou v roce 1992 zalo?ila Teresa Mirga. Pot? ?editel N?rodn? knohovny ?R Vojt?ch Bal?k mimo jin? p?ipomn?l, ?e: "je to v?bec poprv?, kdy N?rodn? knihovna m? co do ?in?n? s romskou histori?, kulturou a ?e moc douf?, ?e se t?to tematice, zp?sobem sv?m vlastn?m, bude v?novat i nad?le. Miroslav Ja??nski, ?editel Polsk?ho institutu v Praze zase vzpomn?l na sv? d?tstv?: "Pamatuji si a to bylo v roce 1966, je?t? zbytky posledn?ch ko?uj?c?ch Rom?. S?dlily kous??ek od na?eho domu na jihoz?pad? Polska. Shodou okolnost? se jmenovali tak? Mirgovi jako tihle muzikanti," ?ekl pro na?e webov? zpravodajstv? na www.romea.cz pan Ja??nski. Adam Bartosz, ?editel Etnografick?ho muzea v Tarnov?, p?ipomenul utrpen? Rom? v cel? Evrop?, nezbytnost sb?ru v?ech materi?l? souvisej?c?ch s histori? Rom? a tak? to, ?e jejich muzeum v podstat? nahrazuje romsk?m d?tem i ml?de?i ?kolu. Tam se toti? o sv? historii a kultu?e nedozv?daj? nic. Nezapomn?l ihned v ?vodu p??tomn? pozdravit romsky a pop??t jim hodn? zdrav? a ?t?st?. V?stavu si m??ete prohl?dnout i vy, potrv? toti? a? do 30.6.2004.
Přečteno: 1868x
 

Kam dál:

Štítky:  

Hudba, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

David Tišer (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Letošní titul jednoho ze tří maršálů Prague Pride získal romský aktivista David Tišer

8.8.2019 16:13
Prahou v sobotu projde karnevalový průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Takzvaný duhový pochod se v metropoli uskuteční podeváté. Od loňska průvod vede trojice maršálů či maršálek. Toto ocenění získávají lidé, kteří významným způsobem přispívají k prosazování rovných práv LGBT lidí a rozvoji LGBT komunit. Letos titul získal David Tišer, romský LGBT aktivista a ředitel společnosti ARA ART pořádající výstavy romských umělců či představení formou tzv. divadla utlačovaných. Dalším maršálem bude herec Jiří Hromada, který léta stál v čele gay hnutí v Česku a přispěl k prosazení zákona o registrovaném partnerství. Maršálkou se pak poslankyně ANO Karla Šlechtová.
 celý článek

Zástupci Muzea romské kultury převzali 3. dubna 2018  od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku. (FOTO: ČTK)

Muzeum romské kultury se ohradilo proti Filipovým výrokům. Výkup vepřína v Letech označil za zločin

8.8.2019 14:13
Za znepokojivé považuje výroky předsedy KSČM Vojtěcha Filipa dávající do souvislosti rostoucí ceny vepřového masa se zrušeným vepřínem v Letech u Písku, u kterého býval romský koncentrační tábor, Muzeum romské kultury. Filip na twitteru uvedl, že vláda vedená Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy korun a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 procent spotřeby, a označil to za zločin.
 celý článek

Demonstrace několika asi 70 Romů z Česka, Slovenska i dalších zemí upozornila 8. července 2019 před budovu Evropského parlamentu v Bruselu na trvající diskriminaci a potíže romské menšiny v zemích Evropské unie. (FOTO: ČTK)

Tomáš Ščuka: Silné a slabé stránky bruselské demonstrace Romů

7.8.2019 13:33
Dne 8. 7. 2019 proběhla v Bruselu plánovaná demonstrace Romů žijících v Evropě. Hlavním organizátorem akce byl Štefan Pongo (český Rom žijící ve Velké Británii). Ten již dříve přišel s on-line fotokampaní Romů na sociálních sítích reagující na stereotypizující výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu Romů, který na podzim 2018 několikrát veřejně o Romech prohlásil, že valná většina z nich nepracuje a pobírá sociální dávky.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo