romea - logo
16. října 2021 (sobota)
svátek má Havel

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Výzva k zapojení se do projektu Romský mentor 2012/2013

ČR, 23.4.2012 11:08, (ROMEA)
Romský mentor - ZŠ Slaný, foto: ROMEA

ROMEA o. s. za podpory Open Society Foundations Budapešť (Program umění a kultura) oznamuje následující výzvu k zapojení se do druhého ročníku projektu Romský mentor:

Hledáme subjekty, které mají zájem o zapojení se do projektu realizace volnočasových aktivit zaměřených na integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím umění a kultury.

Do projektu budou vybrány organizace z různých krajů ČR. Organizací pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s romským mentorem (umělec) realizuje sérii 16 obsahově propojených aktivit v průběhu 10 školních měsíců, a jejich náplň se bude odvíjet od uměleckého zaměření daného romského mentora.

Pomocí zážitkové pedagogiky se žáci seznámí nejen s uměním, ale i romskou historií a kulturou, která se dodnes odráží v majoritní společnosti. Poslední šestnácté setkání by mělo být určitým vrcholem projektu, kdy bude uspořádáno představení či výstavka děl dětí apod.

Kromě České republiky je projekt již několik let realizován v Maďarsku, Makedonii, Bulharsku a na Slovensku. Projekt je realizován v rámci Dekády romské inkluze. Informace o prvním ročníku naleznete na stránkách sdružení ROMEA a na Facebooku.

Cíle projektu a základní informace
- Projekt RMP je v současné době realizován v 5 zemích a klade si za cíl:
• rozvíjet sebevědomí a představy o budoucnosti romských dětí prostřednictvím společného procesu učení, pod vedením úspěšných romských umělců - mentorů ve spolupráci s učiteli.
• vytvořit otevřenou, inkluzivní atmosféru, která skrze vybudování důvěry podněcuje osobní rozvoj dětí, práci dětí ve skupině, sociální a komunikační dovednosti;umožnit dětem seznámit se s pozitivním příkladem pomocí mentora jako vzoru a vytvořit představu vlastní budoucnosti, podpořit vlastní profesní ambice.
• dozvědět se informace o romské kultuře a historii, posílit identitu romských dětí, zvýšit vzájemnou toleranci, napomáhat integraci ve škole.
• podporovat umělecké aktivity, které přispívají k rozvoji dovedností dětí ve škole, jako je např. hudba, tanec, divadlo, film, výtvarné umění, literatura; a v širším slova smyslu to jsou např. média, IT, sport, příroda, gastronomie atd.
• podporovat další vědomostní cíle např. rozvoj schopností čtení a psaní, jak vést zdravý životní styl, ochrana životního prostředí, primární prevence a volba povolání.

Doba realizace projektu: školní rok 2012/2013

Kdo se může do projektu zapojit:
o Školy
o NNO
o Dětské skupiny/kroužky fungující např. při nízkoprahových či komunitních centrech, DDM,
   apod.
o Charity

Personální zajištění, náplň aktivit
Hledáme do projektu partnery, kteří jsou ochotni poskytnout jednoho zaměstnance (učitele, asistenta pedagoga, vedoucího dětské skupiny, apod.), který bude spolupracovat s příslušným mentorem. Pedagog a mentor na základě společné dohody vypracují plán aktivit. Společně se budou podílet na realizaci všech 16 aktivit, pravidelném reportingu a 3 školeních v průběhu trvání projektu.

Cílová skupina pro realizaci aktivit
Cílová věková skupina: žáci ZŠ. Skupinu mohou tvořit žáci v různém věku s ohledem na to, aby skladba aktivit umožnila každému účastníkovi snadnou realizaci plánovaných aktivit.
Velmi žádoucí je usilovat o vytvoření smíšených skupin (Romů a ne-Romů), aby bylo možno podpořit společnou práci mezi všemi dětmi V případě spádových škol či NNO projekt počítá s vyšším procentem romských dětí ve skupině.
Ideální počet dětí ve skupině: 20. V případě, že je počet dětí menší než 15, uveďte prosím vysvětlení (např. režim školy apod.). V případě, že má skupina více členů, prosím vysvětlete, jak lze zajistit kvalita programu (např. asistent navíc apod.).

Místo realizace projektu
Primárně by jednotlivé aktivity měly probíhat v sídle/prostorách organizace (stálé zázemí), není ovšem vyloučena možnost tématické exkurze, výletu (maximální počet bude specifikován) apod. pokud naplňuje cíle realizované aktivity.

Časová realizace aktivit
Aktivity jsou realizovány dvakrát měsíčně, tedy jednou za 14 dní. Časová dotace jednoho setkání je 2 až 3 hodiny. Setkání by se měla konat ve všední den odpoledne, ve stejném dni v týdnu.

Časový harmonogram projektu:
1. září – přípravné školení učitelů a mentorů (2,5 denní)
2. říjen - leden – realizace první 8 aktivit –jednou za 14 dní
3. leden/únor 2013 – průběžné evaluační setkání učitelů a mentorů (1 denní)
4. únor/březen – červen – realizace zbylých 8 setkání – jednou za 14 dní
5. červen 2013 – závěrečné evaluační setkání (1,5 denní)

Romský mentor
Občanské sdružení ROMEA, jako realizátor projektu v ČR, zajistí vybraným subjektům vhodného romského mentora. Jedná se o romské osobnosti zabývající se uměleckou činností v různých oblastech. Vhodný druh uměleckých aktivit a zaměření mentora lze samozřejmě konzultovat předem i v průběhu procesu výběru. Mentor je na jedné straně příkladem úspěšného života a na druhé straně seznámí děti s procesem kreativního učení za použití různorodých forem uměleckého vyjádření. Informace o mentorech a skupinách naleznete na www.romea.cz/sdruzeniromea/ v sekci Vzdělávacích projektů či na facebooku.
Jedná se o profesionální i amatérské umělce a významné romské osobnosti. Může se jednat i o významné postavy lokální sféry s uměleckou minulostí. V případě, že ve své lokalitě znáte či víte o vhodné osobě, můžete ji oslovit a do projektu se přihlásit společně. Případně nás o dané osobě informovat a my ji budeme kontaktovat.

Finanční a smluvní podmínky a použití grantu
Forma podpory: Nevratná
Míra podpory: 100 % všech uznatelných nákladů
Výše grantu: 2250 dolarů (částka v korunách bude upřesněna)
• na odměnu/mzdu učitele: 650 USD (10 měsíců * 65 USD)
• na aktivity 1600 USD (16 aktivit * 100 USD)

Open Society Foundations poskytuje finanční prostředky na uskutečnění 16 setkání a na pokrytí odměny pro spolupracujícího pedagoga.
Žadatel musí vést průkazné účetnictví. Poskytnout průběžnou a závěrečnou finanční zprávu o využití těchto finančních prostředků. Smlouva bude uzavřena na 10 měsíců.

Administrativní informace a uzávěrka
Pokud se Vaše organizace chce zúčastnit projektu Romský mentor, zasílejte vyplněný formulář přihlášky s požadovanými přílohami na uvedenou adresu
nejpozději do 25. 5. 2012.

Veškeré informace o projektu a formulář přihlášky jsou ke stažení zde:
Výzva k zapojení se do projektu
Přihláška do projektu

Žádost musí být předložena jak písemně (1 originál), tak elektronicky (na CD-ROM, DVD či zaslána na níže uvedený mail romamentor@gmail.com).

V případě dotazů kontaktujte koordinátorky projektu (Iva Hlaváčková, Jitka Votavová).

Kontaktní údaje:
Romea, o.s.
Žitná 49
110 00 Praha
Tel/Fax: +420 257 329 667,
Email: romamentor@gmail.com
http://www.romea.cz/sdruzeniromea

 

Přečteno: 1073x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

DomácíHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo