romea - logo
27. června 2022 (pondělí)
svátek má Ladislav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Yorgui Loeffler v Redutě

Praha, 25.5.2004 17:40

Jmenuje se Yorgui Loeffler a na kytaru za?al hr?t ve ?trn?cti letech. D?ky sv? p?li a nesporn?mu talentu se vypracoval v jednu z nejv?razn?j??ch hudebn?ch osobnost? Alsaska. A v?era, tj. v pond?l? ve?er, se p?edstavil spole?n? s bratrem Gigim (rytmick? kytara), bratrancem Ginem Romanem (elektrick? baskytara) a pianistou Vincentem Bidalem v pra?sk? Redut?. Pr?v? tam se toti? t?i ve?ery po sob? odehraj? koncerty romsk?ho jazzu,ned?ln? to sou??st ka?d?ho ro?n?ku sv?tov?ho romsk?ho festivalu Khamoro.<p>

Vra?me se ale k francouzsk?mu kvartetu, kter? v?era nadchlo a roztleskalo osazenstvo Reduty. S?l byl pln? a to si p?itom organiz?to?i dali z?le?et, aby nepustili p?esp??li? lid?, proto?e v?era je?t? nefungovala klimatizace a vydr?et potom, i kdy? p?i fantastick? h?e, dv? a p?l hodiny v m?stnosti p?ipom?naj?c? ji? po chv?li saunu, nen? legrace. Yorgui Loeffler za tu ob?? ale jist? st?l. Poch?z? z Haguenau a jako naprost? v?t?ina romsk?ch jazzman? vych?z? z hudebn?ho stylu Django Reinhardta, jedn? z nejv?t??ch romsk?ch hudebn?ch veli?in. Pouze vych?z?, propracoval se toti? k vlastn?mu, skute?n? nesm?rn? svi?n?mu stylu. Pozorujete-li jeho prsty, ob?as m?te pocit, ?e je p?i t? rychlosti ani nevid?te p?ehmat?vat a chytat akordy. Kapela nejd??ve vznikla jako rodinn? trio a to v roce 1998, brzy ji v?ak doplnil ji? zm?n?n? Vincento Bidal a byla to ??astn? volba, proto?e ji? o rok pozd?ji, v roce 1999, sklidilo kvarteto velk? ?sp?ch na Mezin?rodn?m Romsk?m festivalu ve ?trasburku.<p>

Na prvn? CD nazvan? "For Magnio" si sice ?ty?i talentovan? mlad? mu?i museli je?t? po?kat, ale zase ne tak dlouho, vy?lo v roce 2002. A n?v?t?vn?ci Reduty m?li mo?nost si je zakoupit, stejn? jako tomu bude v p??pad? dal??ch kapel. Dnes, tedy v ?ter? se p?edstav? Louis Band z Srbska a ?ern? hory a tihle "chlap?ci" vypadaj? opravdu zaj?mav? a hraj? pr? skvostn?! Ve st?edu jazzovou sekci zakon?? nizozemsk? Paulus Schl?fer Gipsy Band. ?koda jen, ?e jazzov? koncerty se neopakuj? a muzikanti odehraj? v?dy jen jeden ve?er. Reduta nen? nafukovac? a zat?m naprost? v?t?ina hudebn?k? tohoto druhu v leto?n?m i p?edchoz?ch ro?n?c?ch uk?zala, ?e by o obecenstvo nebyla nouze!
Přečteno: 1756x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo