Romský mentor

Nástroje
Právě jste zde: Home » Projekty » Vzdělávací » Romský mentor
Neděle, 25 Čer 2017

Romský mentor

Email Tisk PDF

altRomský mentor je projekt, který do České republiky přinesla organizace Open Society Foundations (OSF) z Budapešti a je realizován od roku 2011 občanským sdružením ROMEA. Projekt úspěšně probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku. Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách.

Od září do prosince 2013 byl projekt financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a podporován Amnesty International Czech republic.Konkrétní cíle projektu:

  • rozvíjet sebevědomí a představy budoucnosti romských dětí prostřednictvím procesu učení, pod vedením romských mentorů ve spolupráci s učiteli
  • vytvořit otevřenou atmosféru, která podněcuje jejich osobní rozvoj, účast ve skupinové práci, sociální chování, učení prostřednictvím pozitivního vzoru (mentora), a rozvoj představ pro budoucnost
  • dozvědět se informace o romské kultuře a historii, posílit identitu romských dětí, zvýšit vzájemnou toleranci, napomáhat integraci ve škole
  • podporovat umělecké aktivity, které přispívají k rozvoji dovedností dětí ve škole


Realizace projektu ve školním roce 2013

Třetí ročník projektu Romský mentor probíhal v období září až prosinec 2013 a účastnily se ho na rozdíl od předchozích let dva romští mentoři, dvě školy a dvě skupiny dětí. Důvodem bylo zrušení  programu Art and Culture (Umění a kultura), v jehož rámci OSF projekt doposud financovalo. Vzhledem k dosavadnímu rozsahu projektu bylo velmi obtížné najít nové zdroje financování. O.s.ROMEA se přesto podařilo získat dotaci z MŠMT, v jejímž rozsahu mohly být podpořeny alespoň dvě mentorské skupiny. Za finanční podporu děkujeme rovněž Amnesty International

Do projektu byly letos vybrány 2 subjekty a 2 romští umělci: ZŠ Karasova v Ostravě – Mariánských Horách s rapperem a kickboxerem Lukreciem Changem a ZŠ Dolní Podluží s mentorkou Marcelou Surmajovou.

Celkem proběhlo 16 setkání a aktivit se pravidelně účastnilo 30 dětí.

Obě skupiny pak s výsledky své práce vystoupily v Divadle v Korunní v Praze.

Obě skupiny pak s výsledky své práce vystoupily v Divadle v Korunní v Praze jako součást programu diskuse k výročí 17.listopadu, jejímž organizátorem bylo občanské sdružení Romea za spolupráce týdeníku Respekt, který reprezentovala moderátorka Bára Procházková. Do diskuse byli vybráni studenti Technické Univerzity v Liberci, gymnázia Open Gate, Lauderových škol a Evangelické akademie. Pro děti z projektu Romský mentor představovala událost cennou pozitivní zkušenost – pozitivní vzory úspěšných romských i neromských studentů z běžných i elitní školy, vzájemné přínosné osobní setkání, motivaci.

Čtete více zde.

ZŠ praktická Ostrava – Mariánské Hory

Rapper a kickboxer Lukrecius Chang pracoval s dětmi především na rozvoji pohybových a tanečních schopností, které pak skupina předvedla na vystoupení v pražském Divadle v Korunní. Za školu se projektu účastnila paní učitelka Michaela Garbová.


Září – prosinec 2013: Pro děti na zdejší škole nebyl Lukrecius žádným nováčkem – v minulém roce se účastnil jako host setkání tehdejší mentorky, baletky Bibiany Polákové. Vedle průpravy do rapu a kickboxu na svých setkáních připravovaly vlastní taneční choreografii, na které se samy podílely.

Čtete více zde.

Základní škola Dolní Podluží

Mentorka zaměřující se na dramatickou výchovu a divadlo – Marcela Surmajová se letos s dětmi scházela na základní škole v Dolním Podluží. Za školu se projektu účastnila paní učitelka Martina Hofmanová.


Září – prosinec 2013: Skupina dětí, která se pravidelně scházela s mentorkou Marcelou Surmajovou se kromě pestré palety dramatických aktivit pečlivě připravovala i na listopadové vystoupení v Praze. Dvě divadelní pásma pak publikum Divadla v Korunní ocenilo bouřlivým potleskem

Čtete více zde.

Realizace projektu ve školním roce 2012/2013

Začátek realizace projektu Romský mentor byl ve školním roce 2012/2013 posunut na leden 2013. Některé skupiny zahájily svou činnost již na podzim a od ledna se společná práce rozjela naplno ve všech skupinách.

Letos bylo do projektu vybráno 8 subjektů a 8 romských umělců z různých krajů ČR: dvě skupiny z Prahy – ZŠ Letohradská, s malířkou Ladislavou Gažiovou a komunitní centrum Prádelna s módním návrhářem Pavlem Berkym, ZŠ ve Slaném se zpěvačkou Pavlínou Matiovou, sdružení CEDR v Krásné Lípě s všestranně nadanou Marcelou Surmajovou,  raper a kick-boxer Lukrecius Chang na ZŠ Pudlov v Bohumíně, ZŠ Mariánské hory v Ostravě s baletkou Bibianou Polákovou, ZŠ v České Třebové se spisovatelkou Evou Danišovou a v neposlední řadě sdružení Džas jekhetane jekhe dromeha ve Valašském Meziříčí s Ivanem Kandráčem.

Důvodem zpoždění začátku projektu byl administrativně náročný evaluační (hodnotící) proces na straně donora projektu (OSF) a jeho partnerů, který významně zpomalil rozhodnutí o začátku realizace v letošním školním roce.

Přestože se tím doba trvání projektu o několik měsíců oproti loňskému roku zkrátila, na formátu a podobě projektu se tím nic zásadního nezměnilo a celkově proběhlo 120 setkání. Skupiny dětí se stejně jako v předešlém školním roce pravidelně setkávaly se svým mentorem a učitelem a jejich společná práce vyvrcholila na konci školního roku závěrečným vystoupením, například výstavou nebo divadelním představením. Celkově se aktivit pravidelně účastnilo více než 120 dětí.

 

Závěrečný workshop: Když budeme spolu vyrůstat a poznávat se, budeme k sobě tolerantnější

V pátek 14. června proběhl závěrečný workshop pro děti ze všech mentorských skupin a to pražském Divadle v Korunní. Děti si prostřednictvím interaktivních workshopů vyzkoušely jiné umělecké oblasti i s dalšími mentory. Dále vystoupili dva z respektovaných mentorů, zpěvačka Pavlína Matiová a raper Lukrecius Chang.

Shlédněte video a fotogalerii: ZDE

 

ZŠ Letohradská v Praze

Akademická malířka Laďa Gažiová s dětmi již druhým rokem objevuje různé kreativní možnosti výtvarného vyjádření, ale rozšiřuje i jejich znalosti v oblasti kultury obecně. V průběhu roku děti společně vytvořily velké množství výtvarných prací, které průběžně zdobily prostory školy. Za školu se projektu účastnila Eva Balážová.

Školní rok 2012/2013: Skupina více jak dvaceti školáků se na podzim věnovala nejprve tématice prázdninových zážitků, které byly inspirací jejich výtvarných děl. Poté děti společně navrhly a vytvořily stan, jehož celý povrch vymalovaly krásnými obrázky a před Vánoci se děti věnovaly výrobě vánočních ozdob. V lednu si vytvořily masky a čeká je karneval. Do konce školního roku si mentorka pro děti připravila celou řadu výtvarných aktivit např. malování světa pod vodou či společná práce na motivy filmu Cesta do pravěku. Děti navštívily také interaktivní výstavu a promítání v planetáriu.

alt

 

Čtěte více: Kreativitou k rozvoji a integraci – s akademickou malířkou Laďou Gažiovou

 

KC Prádelna Praha 5 - Smíchov

Módní návrhář Pavel Berky dětem přibližuje svět módního návrhářství. Na konci školního roku skupina prezentovala série fotografií zachycujících módní trendy v odívání od 20. let 20. století až do ztvárnění představ o stylu odívání daleké budoucnosti. Za KC Prádelna se projektu účastnila Lenka Jiroudková.

Školní rok 2012/2013: Děti z pražského Smíchova pokračovaly v módní tvorbě s návrhářem Pavlem. Již od podzimu se postupně seznamovaly s módními styly jednotlivých desetiletí 20. století. V každé časové etapě se seznámily nejen s historií a podobou módy, ale i s historickými událostmi včetně romských. Děti  kromě dobových oděvů vytvářely také oblečení z budoucnosti či sportovní módu či se zúčastily exkurze v DOXu. Na závěr projektu děti prezentovaly modely a módní tematické fotografie, které vznikly v průběhu projektu, jiné mentorské skupině a mládeži z dalších evropských zemí.

alt

 

Čtěte více: Pavel Berky v projektu Romský mentor: něco dokázat a porozumět si navzájem

 

Sdružení CEDR v Krásné Lípě

Předsedkyně neziskové organizace Poradna barevné soužití Marcela Surmajová se s dětmi věnovala především dramatickému vyjádření, vytváření komiksů a vším okolo toho – od scénářů po kulisy. Za sdružení CEDR se projektu účastnila Julie Bomko. Skupina klade důraz na metody divadla Fórum, rozvoj kreativity a samostatnosti dětí.

Školní rok 2012/2013: Děti z Krásné Lípy a Horního Podluží se v letošním roce scházely v krásnolipské ZŠ a v letošním roce se věnovaly vytváření komiksových příběhů.  Při každém setkání děti čekala různorodá paleta aktivit např. vytváření scénáře, sehrání scének, tvorba skupinového komiksového příběhu či reality show a tak nejen rozvíjely kreativitu, ale také společnou týmovou práci. O všem, co dělají, si společně vyprávějí a baví se o tom, co to znamená. Děti na závěrečném víkendovém pobytu, jehož se zúčastnil také výtvarník Martin Zach či romistka Karolína Ryvolová, vytvořily celou řadu komiskových příběhů. Závěrečný víkend skvěle přispěl nejen ke stmelení skupiny dětí, ale také ukázal, že Romové i neromové mohou společně perfektně spolupracovat a zažít příjemné společné chvíle.

alt

 

Čtěte více: Marcela Surmajová v projektu Romský mentor: Divadlem k integraci

Čtěte více: Marcela Surmajová v projektu Romský mentor: Víkend plný zážitků

 

Sdružení Džas jekhetane jekhe dromeha ve Valašském Meziříčí

Hudebník Ivan Kandráč druhým rokem pracoval s dětmi na rozvoji jejich pěveckých a hudebních dovedností. Děti uskutečnily plánované pěvecké vystoupení a nahrály další píseň Ča užarel pre ma. Za sdružení se projektu účastnila Kateřina Pechová.

Školní rok 2012/2013: V letošním roce bylo pravidelné setkávání v klubu nejen ve znamení pestrého hudebního programu, ale také pilného nacvičování. Mladí hudebníci vystoupili v kostele u příležitosti oslav ke Dni Romů, inspirovat se mohli při návštěvě muzikálového představení a své spolužáky a paní učitelky zaujali společnými hudebními workshopy. Koncem roku společně nahráli již druhou vlastní píseň v profesionálním studiu. Jmenuje se Ča užarel pre ma. Navíc podruhé uspořádali vystoupení pro seniory v místním domově důchodců.

alt

 

Čtěte více: Hudebník Ivan Kandráč v projektu Romský mentor: Dohromady jsme jeden

Čtěte více: Hudebník Ivan Kandráč v projektu Romský mentor: dohromady jsme jeden

 

ZŠ praktická Slaný (Palackého)

Zpěvu a divadelním dovednostem se věnuje zpěvačka Pavlína Matiová, která s dětmi navázala na loňské muzikálové představení s romskou tématikou a to přípravou taneční choreografie. Za školu se projektu účastnila Zlata Pokutová. Pavlíně také pomáhala její mladší sestra Jitka – studentka konzervatoře.

Školní rok 2012/2013: Žáci ZŠ praktické se pod vedením zpěvačky Pavlíny Matiové věnovali v průběhu školního roku zejména zpěvu, tanci a dramatickým dovednostem. Díky projektu se děti seznámily s konkrétními činnostmi a jejich širšími kontexty, ale hlavně se samy učastnily vymýšlení a tvoření např. taneční choreografii. Zkušenosti dětem přišel předat i populární zpěvák Jan Bendig.

alt

 

Čtěte více: Zpěvačka Pavlína Matiová v projektu Romský mentor: Ukazujeme dětem cestu

 

ZŠ praktická v České Třebové

S dětmi pracovala spisovatelka a překladatelka Eva Danišová, která dětem přiblížila svět literatury a jazyka. Na konci školního roku děti prezentovaly společně vytvořené práce na závěrečném vystoupení v České Třebové. Za školu se projektu účastnil Gabriel Oláh.

Školní rok 2012/2013: Jedním z hlavních témat mentorské skupiny byla literatura, děti se však měly možnost věnovat i dalším oblastem – výtvarným aktivitám, tancům různých etnik či hrám. Děti navštívila také další známá autorka Erika Lakatošová – Oláhová a seznámila je se svou tvorbou. Skupina vytvořila mnoho společných výstupů v podobě vlastní pohádky, mozaiky, maleb či tance. Své produkty skupina představila na závěrečném setkání, které proběhlo v klubu v České Třebové společně s žáky a učiteli ze ZŠ speciální z Ústí nad Orlicí. Žáci si navzájem ukázali svá vystoupení a prezentovali své výtvory.

alt

 

Čtěte více: Spisovatelka Eva Danišová v projektu Romský mentor: společně k úspěchu

 

ZŠ praktická Ostrava – Mariánské Hory

Čerstvá absolventka Janáčkovy konzervatoře baletka Bibiana Poláková pracovala s dětmi především na rozvoji pohybových a tanečních schopností. V závěru projektu dívky předvedly společné vystoupení a to hned dvakrát - na slavnostním školním plese a Slezskoostravském hradě. Za školu se projektu účastnila paní učitelka Michaela Garbová.

Školní rok 2012/2013: Skupina, která si zvolila název „Jeden směr s Bibi", se věnovala hlavně přípravě choreografie na společné vystoupení. Skupina baletek rozvíjela rytmus, motorika a pohybové dovednosti, což vedlo k nácviku taneční choreografie. Kromě tance „baletky" společně diskutovaly na zvolená témata, relaxovaly a vyjadřovaly své pocity kresbou. Navštívil je také raper Lukrecius Chang a dívky shlédly taneční vystoupení Bibiany v Moravskoslezském divadle. Skupina se stmelila a zvládla dvě vystoupení na konci školního roku.

alt

 

Čtěte více: Baletka Bibiana Poláková v projektu Romský mentor: žít i tančit s lehkostí

Čtěte více: Projekt Romský mentor v Ostravě: Svěřenkyně baletky Bibiany Polákové vystoupily na plese

 

ZŠ praktická Bohumín - Pudlov

Raper, tanečník a kickboxer Lukrecius Chang seznamoval děti z Bohumína s kickboxem, CZ rapem, ale také s oblastí zákona a právního povědomí. Děti vystoupily na školní akademii, kde zazpívaly a předvedly své pohybové schopnosti. Za školu se projektu účastnila asistentka pedagoga Milada Dubnická a zástupkyně ředitelky Ivana Heiduková.

Školní rok 2012/2013: Děti se věnovaly v průběhu projektu několika oblastem. V rámci hudebních aktivit se učily rytmu, zkoušely psaní vlastních textů, hip hop tanci a zlepšovaly svůj projev i pěvecké dovednosti. Při seznamování se s kickboxem děti zlepšovaly svou fyzickou kondici a naučily se základní prvky sebeobrany. Inspirací jim byli dva hosté, kteří získali řadu sportovních ocenění a to Patrik Kroščen a Edmund Balog. Kromě sportu a hudby se mentor s dětmi věnoval také tématice právního povědomí a primární prevence. Svou činnost děti představily vystoupením pro rodiče a spolužáky na školní akademii.

alt

 

Čtěte více: Lukrecius Chang v projektu Romský mentor: rap, kick-box a prevence

Čtěte více: Projekt Romský mentor v Bohumíně: Lukrecius Chang a Patrik Kroščen zazářili na akademii ke dni Romů

 

Úvodní a závěrečné setkání účastníků projektu

altO víkendu 26. a 27. ledna proběhlo první setkání mentorů a učitelů se zástupci Romea, OSF a Pressley Ridge v Kralupech nad Vltavou.

První den jsme se věnovali výsledkům loňské evaluace projektu a diskutovali jsme o tom, které stránky projektu je třeba rozvinout či posílit a definovali příklady dobré praxe. Následně jsme již rozvíjeli strategii pro letošní rok a plány jednotlivých skupin.

Druhý den školení jsme se věnovali novinkám v administrativě projektu a nové komunikační platformě KARL. Poté byl prostor pro sdílení zkušeností, zpětnou vazbu, konzultace a v závěru na plánování akcí v tomto roce.

Závěrečné školení proběhlo 15. června v Praze a umožnilo nejen zhodnocení letošní realizace, ale také plánování rozvoje projektu v rovině metodologické i realizační.

Jelikož atmosféra byla v průběhu obou školení velmi příjemná, zvládli jsme vše, jak bylo plánováno.

Přečtěte si článek o začátku druhého ročníku projektu

 

Realizace projektu ve školním roce 2011/2012

Do projektu bylo vybráno celkem 9 subjektů (školy, NNO, nízkoprahová zařízení, charity), kde pracovalo 10 romských umělců z různých krajů ČR a celkem 13 pedagogů/pracovníků NNO. Od září 2011 ve všech devíti subjektech za vzájemné spolupráce učitelů (pracovníků NNO) s romskými mentory byla realizována série 16 obsahově propojených aktivit. Šestnáctá, poslední aktivita, byla určitým vrcholem projektu, kdy bylo uspořádáno například představení či výstavka děl dětí. V průběhu školního roku 2011/2012 proběhlo téměř 150 setkání dětí a romských mentorů. Celkem se aktivit pravidelně účastnilo více než 140 dětí.

Formou zážitkového učení se žáci seznámí s určitou uměleckou činností dle uměleckého zaměření romského mentora a informacemi o romské historii a kultuře.

Úvodní školení účastníků projektu

altV rámci projektu Romský mentor proběhlo od 1. 9. – 3. 9. 2011 úvodní školení pro romské mentory a učitele/pracovníky NNO.

Účastníci se sjeli ve čtvrtek 1. 9. 2011. Zahraniční lektoři z Open Society Foundations a Pressley Ridge přivítali všechny přítomné. Seznamovací kolečko proběhlo v dobré náladě a účastníci již neunikli prvním důležitým informacím o cílech a programu školení.

Druhý den se aktéři projektu seznámili s logistickou a administrativní částí projektu a proběhl interaktivní seminář na téma Romská kultura a tradice vedený romistkou Mášou Bořkovcovou.

Třetí den byla hlavním cílem osvětlit zážitkovou pedagogiku, skladbu aktivit a poté se již účastníci vrhli na plánování setkání s dětmi. Po celou dobu školení byl kladen důraz na vytvoření spolupracujícího páru mentor – pedagog. Školení bylo účastníky hodnoceno převážně kladně, snad jen jeho třídenní délka byla pro některé trochu únavná.

VIDEO: Zde můžete shlédnout krátkou videoreportáž z úvodního školení

Průběžné školení účastníků projektu

V sobotu 28. 1. 2012 se v Praze v rámci projektu Romský mentor konalo průběžné školení pro romské mentory a učitele/pracovníky NNO. Hlavním cílem tohoto průběžného školení bylo nejen představení své práce ostatním, ale i sdílení zkušeností a prohlubování znalostí. Dalším neméně důležitým cílem bylo i stmelení kolektivu a navázání nové spolupráce mezi jednotlivými dvojicemi mentor/učitel.

Více se dočtete ZDE.

Závěrečné školení mentorů a pedagogů

O 15. 6. do 16. 6. 2012 v Praze probíhalo závěrečné školení romských mentorů a učitelů/pracovníků NNO. Cílem závěrečného školení bylo celkové zhodnocení průběhu projektu v uplynulém školním roce. Účastníci přiblížili celoroční práci, sdíleli své zkušenosti, diskutovali a získali zpětnou vazbu nejen od kolegů a školitelů. Pomocí brainstormingů účastníci pracovali na dalších možnostech rozvoje projektu. Jedním z cílů bylo i nadále posilovat spolupráci a týmového duch projektu.

Počátek realizace aktivit

Od poloviny září 2011 se na půdě subjektů pro děti pořádá šestnáct volnočasových aktivit, jejichž charakter a náplň se odvíjí od profesního a uměleckého zaměření každého z devíti mentorů.

Projektu se ze známých romských osobností a umělců účastní například žurnalista Patrik Banga, který se na kladenské škole věnuje mediální tvorbě. Děti v rámci aktivit poznávají další romské osobnosti jako je např. zpěvák Gipsy.cz a další a učí se dělat rozhovory, dělat blogy, psát recenze atd.. Médiím se věnuje i žurnalista a moderátor Martin Grinvalský v Ostravě, kde se děti seznamují hlavně s televizním prostředím. Akademická malířka Laďa Gažiová s dětmi v průběhu roku objevuje různé kreativní možnosti výtvarného vyjádření. Mezi další mentory patří módní návrhář Pavel Berky, který děti seznamuje se světem módního návrhářství, ale i modelingu. Zpěvu a pěveckým dovednostem se věnuje zpěvačka Pavlína Matiová, hudebníci Kristián Drapák a Ivan Kandráč. Nedílnou součástí těchto setkání jsou i rytmická cvičení a tanec. Spisovatel Michal Šamko se v dětech snaží povzbudit zájem o literaturu a divadlo. Všestranně muzikálně nadaná Marcela Surmajová dává dětem základní průpravu ve všech muzikálních dovednostech s důrazem na dramatické zaměření. Počáteční ohlasy dětí jsou pozitivní a my se můžeme těšit na závěrečná představení, koncerty a výstavky, které děti přichystají.

V projektu byly ve školním roce 2011/2012 zapojeny následující školy a NNO: ZŠ Letohradská v Praze, Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra v Ostravě, ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, ZŠ Kladno (Pařížská), ZŠ Slaný (Palackého), Městská charita České Budějovice (NZDM Srdíčko – Jiloro), klub Romaňi giľi v Chomutově (Oblastní charita Most), sdružení Čačipen v Krásné Lípě, sdružení Džas jekhetane jekhe dromeha ve Valašském Meziříčí.

 

Přečtěte si článek o projektu v prosincovém čísle časopisu Romano voďi!

 

Společné vystoupení na konci školního roku aneb odpoledne nabité radostí

Skupiny dětí se pod vedením romských umělců a pedagogů v průběhu školního roku věnovaly různým druhům uměleckých činností a jejich celoroční práce vyvrcholila na závěrečném vystoupení ve čtvrtek 14. června 2012. Děti za podpory mentorů a pedagogů předvedly úžasné výkony a spontánně sdílely své pocity. Podívejte se na video, jak to všechno probíhalo:-)

Shlédněte video: Odpoledne nabité radostí: Závěrečné vystoupení dětských skupin v projektu romský mentor

Shlédněte reportáž: V pořadu Romaňi luma

 

ZŠ Letohradská v Praze

Akademická malířka Laďa Gažiová s dětmi v průběhu roku objevuje různé kreativní možnosti výtvarného vyjádření. Konečným výsledkem bude výstava výtvarných prací, na které budou děti prezentovat různé přístupy v umění, média či techniky práce. Za školu se projektu účastní Eva Balážová.

Školní rok 2011/2012: Děti z pražské Základní školy Letohradská měly možnost si prohloubit výtvarné dovednosti díky akademické malířce Ladislavě Gažiové, která je seznamovala s různými moderními i klasickými technikami výtvarného umění. Děti se tak naučily například základy street-artové techniky, kdy si měly možnost vyzkoušet umělecké využívání grafitty malby, malovaly na trička i sklo či využily dostupné keramické dílny a pracovaly s hlínou. V průběhu roku děti společně navštívily interaktivní výstavu českého umělce Krištofa Kinteri. Na závěrečném vystoupení děti přichystaly výstavu části svých prací.

alt

 

Čtěte více: Akademická malířka Laďa Gažiová v integračním projektu pro děti představuje umění i romskou kulturu

Děti ze ZŠ Letohradská připraví na závěrečné setkání projektu Roma mentor výstavu svých výtvorů

 

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra v Ostravě

Žurnalista Martin Grinvalský seznamuje děti s oblastí sdělovacích prostředků – médií. Cílem skupiny je nahrát CD romských pohádek a společnými silami vytvořit školní časopis. Za školu se projektu účastní Kateřina Prokopová.

Školní rok 2011/2012: Redaktor a moderátor pořadu ostravského studia České televize Romaňi Luma Martin Grinvalský seznamoval děti s oblastí médií. V průběhu roku se pak děti věnovaly ponejvíce vytváření reportáží a společně vytvořily velký deník. Dalším cílem skupiny bylo i nahrání CD s romskou poezií a prózou, s čímž souviselo i vytvoření recitálu na počest básníka Vlada Oláha.

alt

 

Čtěte více: Moderátor pořadu České televize Romaňi Luma Martin Grinvalský seznamuje ostravské děti s médii

 

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov

Módní návrhář Pavel Berky dětem ukazuje svět módního návrhářství, ale i modelingu. Na konci školního roku se můžeme těšit na módní přehlídku a snad i výstavku dalších výrobků zaměřených na módu, které děti během roku vytvoří. Za školu se projektu účastní Michael Čihák.

Školní rok 2011/2012: Děti ze ZŠ na pražském Smíchově díky mladému módnímu návrháři Pavlu Berkymu nahlédly do světa módnímu návrhářství. Pomocí diskuzí, ukázek a her děti pracovaly s tématy jako tradičního romského oděvu, estetika barev, druhy materiálu, jejich složení a vhodné užití, ale i romskou historií či indickou módou a kulturou. V druhé půli školního roku se skupina věnovala vytváření oděvních návrhů a jejich šití. Děti si prošly celým procesem šití oděvu od výběru látek, výroby papírového střihu, až po vlastní šití. Inspiraci, cenné rady a zkušenosti, ale i povědomí o studijních možnostech v oboru získaly v průběhu tématických exkurzí. Na závěrečném vystoupení pak v rámci módní přehlídky děti předvedly modely, které navrhly a ušily.

alt

 

Čtěte více: Student VŠUP Pavel Berky seznamuje děti s módním návrhářstvím

A článek v agličtině: Finding a common thread

Módní přehlídka zakončí celoroční spolupráci dětí a studenta VŠUP Pavla Berkyho

 

ZŠ Kladno (Pařížská)

Žurnalista Patrik Banga se na kladenské škole věnuje mediální tvorbě. Konečným výsledkem bude vydání časopisu s názvem „Dětská informační agentura", který děti s pomocí mentora vytvoří.  Za školu se projektu účastní Mgr. Julie Kitanovská.

Školní rok 2011/2012: Děti na kladenské ZŠ praktické pod vedením žurnalisty Patrika Bangy vytvořily vlastní časopis. Děti postupně získávaly znalosti jak psát recenzi, vést rozhovor a dozvěděly se vše, co je potřeba k tvorbě časopisu, aby si své vlastní periodikum mohly rovněž vytvořit. Únorové setkání, které bylo nad míru emotivní, protože děti si Patrika oblíbily, přineslo živou diskuzi nad již vytištěným „Školopisem". Do druhé poloviny školního roku musela ale skupinka naneštěstí nastoupit bez Patrika Bangy, který se kvůli zdravotním potížím nemohl do projektu dál aktivně zapojovat. Julie Kitanovská se coby romská pedagožka s dlouholetými zkušenostmi a zájmem o výtvarné umění tedy zhostila role mentorky a zaměření aktivit přeorientovala na výtvarnou činnost.

alt

 

Čtěte více: Děti z Kladna se v rámci projektu Romský mentor věnovaly mediální tvorbě a vytvořily časopis

Projekt Roma mentor v Kladně: Děti si vytvořily vlastní časopis „Školopis“ a seznamovaly se s romskými umělci

 

ZŠ Slaný (Palackého)

Zpěvu a pěveckým dovednostem se věnuje zpěvačka Pavlína Matiová, která by s dětmi ráda připravila muzikálové představení s romskou či menšinovou tématikou. Za školu se projektu účastní Zlata Pokutová.

Školní rok 2011/2012: Žáci ZŠ praktické se pod vedením zpěvačky Pavlíny Matiové věnovali v průběhu školního roku nejen zpěvu, ale i tanečním a dramatickým dovednostem. V prvním pololetí školního roku děti rozvíjely své pěvecké, taneční a dramatické schopnosti. Své obzory si rozšířily na exkurzi na Mezinárodní konzervatoř v Praze a motivaci na Khamoru. Poté se již skupina začala zabývat tématem závěrečného vystoupení. Postupně se nacvičovaly dialogy, taneční choreografie a jednotlivé písně. Zkušenosti dětem přišel předat i režisér romské divadelní skupiny David Tišer. Na závěrečném vystoupení děti příběh O Julině a Markovi podaly naprosto profesionálně.

alt

 

Čtěte více: Talentovaná mladá zpěvačka Pavlína Matiová pracuje s dětmi na vytvoření muzikálového představení

Celoroční práce žáků ZŠ praktické pod vedením Pavlíny Matiové vyústila v muzikál

 

Městská charita České Budějovice (NZDM Srdíčko – Jiloro)

Spisovatel Michal Šamko se v dětech snaží povzbudit zájem o literaturu a divadlo. Na závěr projektu děti připraví kulturně divadelní pásmo, děti by měly zahrát scénku a snad i představit svou vlastní tvorbu. Za nízkoprahové zařízení se projektu účastní Jiří Vorel.

1. pololetí školního roku 2011/2012: Romský prozaik a básník Michal Šamko podněcoval zájem českobudějovických dětí o literaturu a divadlo. Děti se průběžně seznamovaly s romskou historií, tradicemi a poezií. Diskuze pak často vyústily ve výtvarnou dílnu, kde děti malbou vyjadřovaly své dojmy. V rámci tematických exkurzí děti navštívily knihovnu a Jihočeské divadlo.

alt

 

Čtěte více: Spisovatel Michal Šamko seznamuje děti s literaturou a divadlem

 

Klub Romaňi giľi v Chomutově (Oblastní charita Most)

Zpěvák a hudebník Kristián Drapák děti seznamuje s hudbou, zpěvem a související pohybovou průpravou, s důrazem na tradiční romskou hudbu. Cílem skupiny je vytvoření uměleckého pásma, jehož hlavní náplní má být právě zpěv a tanec. Za nízkoprahové zařízení se projektu účastní Jana Doleželová.

Školní rok 2011/2012: Zpěvák a hudebník Kristián Drapák děti v průběhu roku seznamoval s hudbou, zpěvem a romskou kulturou. Od začátku projektu děti procvičovaly zpěv, rytmické cítění a učily se romské a české písně. Výroba vlajek (české, romské a EU) a diskuze o symbolech vlajek či významu jednotlivých písní obohatila znalosti dětí. Průběžně děti procvičovaly zpěv a učily se nové písně. Přišel na řadu i tanec a děvčata tak za doprovodu zpěvu nacvičila několik tanců. S uměleckým pásmem děti vystoupily nejen v Praze, ale i v Chomutově.

alt

 

Čtěte více: Dětský klub Romaňi giľi v Chomutově úspěšně dokončil první polovinu projektu Romský mentor

Dětský klub Romaňi giľi z Chomutova předvede svou celoroční práci na závěrečném vystoupení v Praze

 

Sdružení CEDR v Krásné Lípě

Všestranně muzikálně nadaná Marcela Surmajová předává dětem základní průpravu ve všech muzikálních dovednostech s důrazem na dramatické zaměření. Za sdružení CEDR se projektu účastní Lucie Marčoková. Na konci děti vystoupí s dramatickým pásmem nejen v Rumburku, ale i na závěrečném setkání v Praze.

1. pololetí školního roku 2011/2012: První pololetí bylo realizováno ve spolupráci se sdružením Čačipen. Při prvním setkání děti diskutovaly o romských a českých tradicích, tanci a zpěvu. Návštěva divadelního zákulisí varnsdorfského divadla měla za úkol přiblížit dětem svět divadla a podnítit jejich zájem. Poté již děti rozvíjely svou kreativitu při vytváření scénáře a sehrání parodie na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Zhlédnutí divadelního pohádkového představení Ententýky dětem více přiblížilo dramatické umění. Děti čekala také výtvarná dílna při výrobě kostýmů a kulis.

2. pololetí školního roku 2011/2012: Děti z Krásné Lípy a Horního Podluží se za pomoci mentorky Marcely Surmajové seznamovaly s prvky dramatického umění. Skupina se začala scházet v druhé půli školního roku na půdě Římskokatolické farnosti v Rumburku pod poetickým názvem Malu Monte. Postupně vykrystalizovala podoba přestavení a děti začaly pracovat na jednotlivých částech vystoupení. Prošly tedy celým procesem plánování vystoupení, tvorbou scénáře, nacvičováním i výrobou kostýmů a kulis. Společné táboření v Jiřetíně pod Jedlovou skupinu ještě více stmelilo a všem přineslo mnoho zážitků. Skupina se kromě Prahy představila na 6. ročníku Festiválku malého umění v Rumburku.

alt

 

Čtěte více: Děti z Krásné Lípy se věnovaly dramatické výchově

Dětská skupina Malu Monte – dvě vystoupení, dvakrát úspěch

 

Sdružení Džas jekhetane jekhe dromeha ve Valašském Meziříčí

Hudebník Ivan Kandráč pracuje s dětmi na rozvoji jejich pěveckých a rytmických dovedností s plánem pěveckého vystoupení na závěr projektu. Za sdružení se projektu účastní Kateřina Pechová.

Školní rok 2011/2012: Děti z Valašského Meziříčí se v průběhu školního roku věnovaly hudbě a romské kultuře. Skupinu dětí vedl hudebník Ivan Kandráč, který s dětmi pracoval na rozvoji jejich pěveckých a rytmických dovedností. Součástí bylo i přibližování romských tradic a osobností. Na exkurzi jely děti např. do Muzea romské kultury v Brně. Výsledkem jejich společné práce bylo několik vystoupení např. pro seniory v místním Hospicu a děti si dokonce nahrály i vlastní píseň Dživas.

alt

 

Čtěte více: Děti ve Valašském Meziříčí zdokonalují své pěvecké umění

Děti ve Valašském Meziříčí v rámci projektu Romský mentor společně natočily vlastní píseň