Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů

Nástroje
Právě jste zde: Home » Projekty » Mediální » Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů
Úterý, 27 Čer 2017

Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů

Email Tisk PDF

Mediální trénink (FOTO: ROMEA)

Jednu z hlavních rolí ve společenském posunu k radikalizaci a extrémismu ve vztahu k Romům hrají média, cílem tohoto projektu je proto náprava mediálního obrazu Romů v českých médiích. Každodenní kontrolu a nápravu mediálních výstupů doplňujeme o romský mediální servis, vlastní zpracovávání romských témat pro zpravodajský server Romea.cz a podporu studentů novinařiny. Diskriminaci Romů v roli mediálních aktérů nabouráváme aktivním získáváním a uveřejňováním vyjádření Romů k aktuálním kauzám, mediálním tréninkem veřejně angažovaných Romů a kampaní motivující Romy k veřejnému vyjadřování názorů.

V rámci 1. výzvy prioritní oblasti Ochrana lidských práv a multikulturalismu byl grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů projekt podpořen částkou ve výši 2 milionů Kč.

ROMEA, o. p. s. v období od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016 realizuje a bude realizovat následující aktivity:

  • mediální watchdog - každodenní kontrola a náprava mediálních výstupů českých médií
  • vlastní zpravodajství - zpracování a zveřejňování romských témat na zpravodajském serveru Romea.cz
  • mediální servis novinářům z majoritních médií
  • seznamování studentů novinařiny s problematikou mediálního zobrazování Romů
  • mediální trénink pro veřejně angažované Romy,
  • motivování Romů k veřejnému vyjadřování názorů

Aktuálně z projektu

V rámci vlastního mediálního zpracování romských témat zveřejňujeme na webu www.romea.cz vlastní články a natáčíme videa na aktuální témata související s Romy. Převládajícími žánry jsou zpravodajství, reportáže a rozhovory.

V rámci mediálního watchdogu jsme na webu Romea.cz vytvořili sekci „Romové a média“, kde shromažďujeme veškeré informace týkající se Romů a jejich zobrazování v médiích. Postupně zde zveřejňujeme výstupy této aktivity, počínaje analýzou a následně aktuálními příklady dobré a špatné praxe informování o romských tématech, včetně případných podnětů a výzev redakcím, vydavatelům a dohledovým orgánům. Na webu také přehledně shromáždíme dostupné výzkumy, analýzy a publikace týkající se tématu Romů v médiích.

Další výstupy projektu

loga-upravena
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz