Romské a české děti společně "po škole". Krátký film přibližuje průběh volnočasových aktivit projektu Romská identita na českých základních školách

Nástroje
Právě jste zde: Home » Média centrum » Tiskové zprávy » Romské a české děti společně "po škole". Krátký film přibližuje průběh volnočasových aktivit projektu Romská identita na českých základních školách
Středa, 28 Čer 2017

Romské a české děti společně "po škole". Krátký film přibližuje průběh volnočasových aktivit projektu Romská identita na českých základních školách

Email Tisk PDF

Uveřejněním dokumentu zachycujícího celoroční činnost čtyř volnočasových skupin romských a českých dětí, jejíž výsledky předvedly v pražském divadle v Korunní, se projekt Romská identita na českých základních školách nachýlil k závěru.

Od loňského dubna se děti scházely ve svých školách, kde pod vedením pedagoga a romského lektora objevovaly, že vzdělávání může být zábavné a může jim pomoci, tak jako pomohlo jejich lektorům, v uskutečnění ambicióznějších životních plánů, než které jim prostředí, ve kterém se nacházejí, častokrát vymezuje.

Přes devadesát dětí z Prahy, Šluknovska a Ostravy se zapojilo do volnočasových aktivit, jejichž cílem bylo prostřednictvím romského lektora motivovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ke zlepšení školní docházky a prospěchu. Na více než 70 setkáních se učily základům baletu, animace, moderace, rozvíjely svůj taneční, fotbalový, výtvarný a divadelní talent.

Krátký film o aktivitě projektu Romská identita na českých základních školách zachycuje děti v průběhu realizace volnočasových aktivit. Záměrem dokumentu bylo ukázat veřejnosti, že inkluze není strašidlo. Když se jí nebojí žáci ani učitelé, mohou její výhody objevit také rodiče.

Díky projektu se také podařilo do škol rozeslat dotisk 1000 kusů metodické příručky pro pedagogy 2. směna. Jak využívat historii/literaturu ve výuce na 2. stupni ZŠ. Učitelé v ní získali pomocníka, který jim pomůže ve vyučování zaujmout romské žáky informacemi, které se jich přímo dotýkají, a přirozeně v nich tak vzbuzují pozornost.

Děti totiž můžou pocítit hrdost na svou národní identitu, na romskou historii a literární díla vytvořená Romy.

Projekt Romská identita na českých základních školách realizovala od dubna 2015 do března 2016 obecně prospěšná společnost ROMEA díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.