Základní informace

Nástroje
Právě jste zde: Home » O nás » Základní informace
Neděle, 25 Čer 2017

Základní informace

Email Tisk PDF

Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.

Naše cíle:

 • Přispívat k nestereotypnímu a pozitivnímu vnímání Romů a kultivovat veřejnou debatu o Romech
 • Vnášet do českého veřejného prostoru relevantní informace o Romech a souvisejících otázkách a zvyšovat tak povědomí společnosti a Romů samotných
 • Přispívat ke sblížování romské a majoritní společnosti
 • Napomáhat ke snížení rasismu a xenofobních nálad ve společnosti
 • Podporovat aktivní a občanský přístup Romů ve všech oblastech společenského života
 • Poskytovat prostor pro uplatnění romštiny a jejích nositelů ve veřejném prostoru
 • Přispívat ke zvýšení vzdělanosti, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Romů

Naše činnost:

Oblast mediální

 • vydávání romského měsíčníku Romano voďi/Romská duše
 • provoz zpravodajského serveru Romea.cz a internetové televize ROMEA TV
 • vydávání dvouměsíčníku pro náctileté Romano voďori/Romská dušička a provoz jeho internetové verze Romanovodori.cz
 • spolupráce s mainstreamovými novináři a médii na objektivizaci mediálního obrazu Romů

Oblast vzdělávání

 • vzdělávací multikulturní a romské programy pro základní školy (workshopy, soutěže, výstavy, vydávání sborníků a jiných publikací)
 • tvorba metodické podpory pedagogů základních škol, jak zapojit romská témata do běžné výuky, a navazující vzdělávání pedagogů
 • provoz vzdělávacího serveru pro školy Skola.romea.cz
 • koordinace stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty

Oblast lidskoprávní

 • provoz bezplatné telefonní linky pomoci obětem diskriminace a násilí z nenávisti,
 • zprostředkování právní, sociální a psychologické pomoc obětem diskriminace a násilí z nenávisti,
 • monitoring případů násilí z nenávisti v lokalitách obývaných převážně romskými obyvateli,
 • monitoring aktivit neonacistických a ultrapravicových uskupení,
 • medializace případů obětí násilí z nenávisti

Oblast sociální

 • provoz internetové burzy práce Burzaprace.romea.cz
 • podpora zaměstnávání nezaměstnaných Romů, spojená s asistencí,
 • spolupráce se zaměstnavateli

Oblast kulturní

 • podpora romských spisovatelů a jejich tvorby,
 • podpora romského jazyka a jeho přítomnosti v mediálním prostoru,
 • výstavní činnost