problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/10dc7127dad081cbdc75f11dd55119a6problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/32720aea7331b1b0ac7f93e426d15ab0problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/3a44169c1f5993cf7d7251ad7158b692problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/570f01ec5ad4c57a624c7277f028aca0problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/63aa621bcaf2b6c30f5232dcd7c46ee8problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/7a8e474aa4d2d2d0eaafa6146d9e81d6problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/812d8b96b9a1445c4d0f16d24e68b8c4problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/828f36baac778b30de50417da9abda1eproblems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/94d0be634e10182c8ef35d9af7b88813problems clearing cache file /data/www/htdocs/romea.cz/sdruzeniromea/cache/refTableSQL/d89db3711413d10fb032027c1fab2890 Základní informace

Nástroje
Registrovat Přihlásit
Právě jste zde: Home » O nás » Základní informace
Čtvrtek, 19 Led 2017
Chyba
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response

Základní informace

Email Tisk PDF

Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.

Naše cíle:

 • Přispívat k nestereotypnímu a pozitivnímu vnímání Romů a kultivovat veřejnou debatu o Romech
 • Vnášet do českého veřejného prostoru relevantní informace o Romech a souvisejících otázkách a zvyšovat tak povědomí společnosti a Romů samotných
 • Přispívat ke sblížování romské a majoritní společnosti
 • Napomáhat ke snížení rasismu a xenofobních nálad ve společnosti
 • Podporovat aktivní a občanský přístup Romů ve všech oblastech společenského života
 • Poskytovat prostor pro uplatnění romštiny a jejích nositelů ve veřejném prostoru
 • Přispívat ke zvýšení vzdělanosti, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Romů

Naše činnost:

Oblast mediální

 • vydávání romského měsíčníku Romano voďi/Romská duše
 • provoz zpravodajského serveru Romea.cz a internetové televize ROMEA TV
 • vydávání dvouměsíčníku pro náctileté Romano voďori/Romská dušička a provoz jeho internetové verze Romanovodori.cz
 • spolupráce s mainstreamovými novináři a médii na objektivizaci mediálního obrazu Romů

Oblast vzdělávání

 • vzdělávací multikulturní a romské programy pro základní školy (workshopy, soutěže, výstavy, vydávání sborníků a jiných publikací)
 • tvorba metodické podpory pedagogů základních škol, jak zapojit romská témata do běžné výuky, a navazující vzdělávání pedagogů
 • provoz vzdělávacího serveru pro školy Skola.romea.cz
 • koordinace stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty

Oblast lidskoprávní

 • provoz bezplatné telefonní linky pomoci obětem diskriminace a násilí z nenávisti,
 • zprostředkování právní, sociální a psychologické pomoc obětem diskriminace a násilí z nenávisti,
 • monitoring případů násilí z nenávisti v lokalitách obývaných převážně romskými obyvateli,
 • monitoring aktivit neonacistických a ultrapravicových uskupení,
 • medializace případů obětí násilí z nenávisti

Oblast sociální

 • provoz internetové burzy práce Burzaprace.romea.cz
 • podpora zaměstnávání nezaměstnaných Romů, spojená s asistencí,
 • spolupráce se zaměstnavateli

Oblast kulturní

 • podpora romských spisovatelů a jejich tvorby,
 • podpora romského jazyka a jeho přítomnosti v mediálním prostoru,
 • výstavní činnost