Zapojte se

Nástroje
Právě jste zde: Home » Podpořte nás
Středa, 28 Čer 2017

Zapojte se

Email Tisk PDF

podporte-nasChcete, aby server Romea.cz existoval i v příštím roce? Chcete, aby dál vycházel časopis Romano voďi? Chcete, aby ROMEA dále pomáhala obětem diskriminace nebo obětem násilí z nenávisti? Chcete, aby ROMEA i v příštím roce uspořádala realizovala vzdělávací projekty pro děti a uspořádala soutěž Menšiny mezi námi? Pomozte nám a snižte si daňový základ!

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek na naší činnost. I malá částka nám pomůže při realizaci našich především mediálních a vzdělávacích aktivit. Přispět můžete buď jednorázově, nebo v pravidelných splátkách prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, případně poštovní poukázkou typu A, a to na účet občanského sdružení ROMEA vedeného u České spořitelny, a. s. pod číslem

1965602379/0800

Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo podle toho, na jakou oblast činnosti ROMEA, o. s. chcete přispět:

* 0001 - Mediální oblast (časopis Romano voďi, zpravodajský server www.romea.cz, RomeaTV)
* 0002 - Vzdělávací oblast (stipendia pro studenty, metodologická příručka pro pedagogy na ZŠ, workshopy pro děti na základních školách, web www.romanovodori.cz)
* 0003 - Lidsko-právní oblast (antidiskriminanční linka, zprostředkování právní a psychologické pomoci obětem diskriminace a násilí z nenávisti)
* 0004 - Sociální oblast (podpora zaměstnání)
* 0005 - Kulturní oblast (pořádání výstav)

Pokud se rozhodnete přispět na činnost občanského sdružení ROMEA finančním darem, můžete si částku, kterou jste nám věnovali, odečíst z daňového základu. Znamená to, že z ní nebudete platit daň, ušetříte tak 15 procent z celkové výše svého daru.

Ušetřit však můžete pouze tehdy, pokud poskytujete dar jako fyzická osoba a úhrnná hodnota všech vašich darů v kalendářním roce (zdaňovací období) přesáhne 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Kdo je zaměstnaný a vyúčtování mu každoročně provádí zaměstnavatel, odevzdá mu do termínu (většinou do poloviny února příštího roku), potvrzení o tom, že daroval peníze, které všem našim dárcům na požádání vystavíme.

Kdo si podává daňové přiznání sám, uvede částku ve formuláři a přiloží k němu potvrzení, které mu vystavíme.

Pokud chcete vystavit potvrzení (smlouvu) o poskytnutí daru, kontaktujte nás na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky v pracovních
dnech na číslech +420 257 322 987 nebo +420 257 329 667.