Mediální projekty

Nástroje
Právě jste zde: Home » Projekty » Mediální
Neděle, 25 Čer 2017

Mediální projekty

Rok Jinak: Zvýšení kvality, prestiže a čtenosti zpravodajského serveru Romea.cz

Email Tisk PDF
alt

ROMEA uspěla v grantovém programu Nadace Vodafone Rok jinak 2015 kam se přihlásilo 64 uchazečů. Do finálového kola postoupilo 12 projektů, jejichž autoři představili své záměry odborné porotě. Mezi šesti vybranými byl i novinář Michal Komárek, který posílil tým organizace ROMEA a podílí se na vytváření zpravodajského serveru Romea.cz.

Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů

Email Tisk PDF

Mediální trénink (FOTO: ROMEA)

Jednu z hlavních rolí ve společenském posunu k radikalizaci a extrémismu ve vztahu k Romům hrají média, cílem tohoto projektu je proto náprava mediálního obrazu Romů v českých médiích. Každodenní kontrolu a nápravu mediálních výstupů doplňujeme o romský mediální servis, vlastní zpracovávání romských témat pro zpravodajský server Romea.cz a podporu studentů novinařiny. Diskriminaci Romů v roli mediálních aktérů nabouráváme aktivním získáváním a uveřejňováním vyjádření Romů k aktuálním kauzám, mediálním tréninkem veřejně angažovaných Romů a kampaní motivující Romy k veřejnému vyjadřování názorů.

Zlepšení informování o Romech v médiích

Email Tisk PDF

Česká média čím dál silněji negativně ovlivňují veřejné mínění ve vztahu k Romům. Náš projekt je zaměřen na spolupráci s médii, s konkrétními novináři, při informování především právě o romské menšině v ČR. Pomocí ovlivňování médií je naším cílem zlepšení atmosféry ve společnosti, která z velké části vnímá dění přes paušalizaci, předsudečnost a zjednodušené recepty řešení složitých problémů v problematice menšin, především Romů, bezdomovců a migrantů.

Zpravodajský server Romea.cz

Email Tisk PDF

Zpravodajský server Romea.cz (www.romea.cz), jenž přináší informace o dění ze světa Romů, je v současné době nejnavštěvovanějším romským serverem. Prostřednictvím internetu informujeme nejen české novináře, ale především umožňujeme mladé generaci poznat Romy i z jiné stránky než v současné době prezentují média. Cílem tohoto projektu je zvýšit informační úroveň majority i samotných Romů a tím zlepšit vzájemné vztahy.

Měsíčník Romano voďi

Email Tisk PDF

Měsíčník Romano voďi/Romská duše vychází od roku 2003 jako menšinové periodikum se zvláštním zřetelem na romskou minoritu. Pravidelnými abonenty jsou i členové majoritní společnosti – soukromé osoby, zaměstnanci samospráv a státních institucí, škol, neziskového sektoru, apod. V roce 2011 vychází již devátý ročník měsíčníku Romano voďi.

RV představuje médium společensko-kulturního zaměření s atraktivní vizuální podobou. Kromě aktuálních informací ze světa Romů je akcent zvlášť kladen na rozšíření čtenářových znalostí romské kultury v širším slova smyslu. Proto jsou součástí měsíčníku rubriky o romské literatuře, hudbě, historii, jazyku, apod. Neméně důležitý je však i pro svou motivační funkci směrem k mladým Romům. Jim jsou určeny stránky věnované profilům aktivních, úspěšných Romů (pravidelné rubriky Sport a Putování za romskou duší) nebo dvojstrana Našima očima soustředící se na „mladá“ témata.

Strana 1 z 2